Kezdőlap » Antiszemitizmus

Antiszemitizmus

A fajelmélet szélsőséges válfaja, amely a zsidókkal szemben faji gyűlöletet hirdet, ellenszenvet kelt. Az antiszemitizmusnak három fő fajtáját lehet megkülönböztetni: 1. vallási ~, amely a kikeresztelkedéssel megszünik, 2. kulturális ~, amely a zsidók kultúrális életben játszott szerepét kárhoztatja, 3. politikai ~, amely a 19. századtól erősödött meg. Az ~ az ókorban és a középkorban főként vallási formában jelentkezett. A 19. századtól kezdve főként a kispolgárság látta gazdasági helyzete romlásának okát az egyre erősebben asszimilálódó zsidóságban. A politikai ~ a zsidóságban vélte felfedezni a nemzeti közösség etnikai egységének akadályát, ezért kiközösítésére különböző intézkedéseket tartottak szükségesnek. Legszélsőségesebb formájában a náci Németországban a fizikai megsemmisítésben nyílvánult meg.Forrás: cionista.hu

“A magyarországi zsidó történelem sajátosságai miatt a zsidók túlnyomó részben magyarnak tekintették magukat. 1943-ban többségük nem tudta volna elképzelni, hogy az történik egy év múlva, ami történt. Ezért elfogadható gesztus, ha a miniszterelnök azt mondja, hogy magyarok öltek magyarokat. Persze ez csak a perspektívák egyike. Egy másik perspektíva szerint – ezt képviseli például Braham – a Soá bebizonyította, hogy az asszimiláció nagy öncsalás volt: kiderült, hogy csak ideiglenesen szövődött össze a magyarok és a zsidók története.”

Az ódivatú Magyar Fórummal (lásd ott) szemben a gyűlölködés korszerű formáját választja Lovas István, aki minden kirekesztést elutasítva szövetségesül ajánlkozik Iránnak és az arab világnak. A Holokauszt-tagadó és Izrael elpusztítását szorgalmazó iráni elnöknek címzett nyílt levelében ezeket írja:

Adam János: Majus 9, 2005 • “Final Paper”. Antiszemitizmus Magyarországon (2005/3)

A jobbik.net szerzői egy nekrológnak álcázott gúnyiratot adtak közre Simon Wiesenthal halálának apropóján. Az “admin” nevű szerző által összehozott “szöveg” ellen az a fő kifogásunk, hogy nekrológnak álcázza magát. Nem kötelező senkiről sem nekrológot írni, de ha valaki ilyenre vállalkozik, az tartsa be az alapvető szabályokat – vagy pedig ne álcázza írását nekrológnak. Az alábbi szöveg ugyanis nemcsak a “halottgyalázás ” fogalmát meríti ki, hanem a nekrológ műfaját is megszentségteleníti.

“A rasszizmussal szembeni krónikus idioszinkrázia a fehérek sajátos idiotizmusa. Ez egy beléjük nevelt és önmagukra kényszerített (túl)érzékenység. Az etnomazochista/antirasszista lobbi fáradhatatlan ténykedése következtében hovatovább metafizikaivá szublimálódó “eredendő fehér bűn” (rasszizmus) fizikailag, vagyis a mindennapok gyakorlatában manifesztálódó pandanja, s mint ilyen, gyakran súlyos egyéni pszichés devianciák, esetenként pedig kollektív pszichodrámák kiváltója. “

Kozenkay Jenő volt kémelhárító szerint az izraeli titkosszolgálat minden döntésnél jelen van Az a szervezett erő, amelyik parancsra van jelen a médiában, és most rendkívül hallgatag, az a Moszad állománya. Az izraeli titkosszolgálat keresztül-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegő ementáli sajt – mondta a Demokratának Kozenkay Jenő egykori kémelhárító tiszt.

Végveszélyben vannak a palesztin keresztények. Az első térítők, szerzetesek és bibliafordítók utódai, a palesztin társadalom szerves részeként, napjainkban is igazi krisztusi szenvedést élnek át. Az egyre gyengülő keresztény közösségek napról napra kiszolgáltatottabbak az izraeli hatóságoknak, amelyek gazdasági és kulturális megszorításokkal, olykor fegyveres akciókkal tizedelik soraikat.

“A külföldi érdekeltségek miatt több mint valószínű, hogy idegen titkosszolgálatok is szemmel tartják, esetleg akár felügyelik is ezeket a magánhadseregként is felfogható regimenteket. Nem kis haderőről van szó. Jelenleg mintegy háromezer-kétszáz törvényesen, engedéllyel működő cég valamivel több mint százezer alkalmazottja végez személy- vagy vagyonvédelmi munkát. Anélkül, hogy a többség tisztességét, szakmai felkészültségét kétségbe vonnánk, el kell gondolkodni azon, hogy eközben a magyar honvédség létszáma alig éri el a húszezer főt.”

Lovas István újabb levelet írt, a címzett most éppen a gusztustalan keresőjéről elhíresült matula.hu. Az első, ami felzaklatja, hogy zsidónak nevezik, holott ő magát nem tartja annak. Már majdnem egyet is értünk felháborodásával, amikor kiderül, hogy ez csak akkor zavarja, ha róla van szó, másokat minden különösebb szemérem nélkül nevez zsidónak, függetlenül attól, hogy az illető minek vallja magát.

‘… a zsidók jeles ünnepe a Púrim, amikor is azt ünneplik, hogy lemészároltak hetvenezer embert’. (Részlet a Pannon Rádió Hajrá Magyarok! című, 2000. decemberi műsorából)

Zsidó származása miatt őt ért súlyos atrocitásokról számolt be a brit kormányfő legidősebb fiának barátnője.

Ez a hét is jól kezdődött. Hétfő reggel az MTV szíves közreműködésével tévéképernyőinken megjelent a MIÉP elnöke. Az apropót a Magyar Fórumban publikált cikke adta ehhez; Csurka István hangot adott annak a meggyőződésének, hogy az országot jelenleg kormányzókkal szemben akár ‘véres harcot’ kell vívni. A Nap-kelte Kereszttűz rovatának kérdezői kiváncsiak voltak, hogy a szerző vajon komolyan gondolta-e írásának ezt a kitételét. Nem fogják elhinni: komolyan gondolta.

Engem néger ne tanítson – indokolja Laci, miért bojkottálja afro-amerikai tanára előadásait. Laci, egy állami középiskola diákja, egyszersmind a hungarista mozgalom aktivistája. Példaképei Hitler és Szálasi. A fiatalember tanárai előtt sem rejti véka alá nézeteit, ebből azonban mindeddig nem származott hátránya.

Stoffán György, írásában, bizonyosságát adja annak, hogy ll. János Pál pápa antiszemitizmus elleni harca ellenére, egyes, magukat hívőknek nevező álkeresztények, éppen az antiszemitizmust elítélő enciklikákat, pápai útmutatásokat nem hajlandók figyelembe venni. A szerző erre – otromba módon – ráadásul éppen a pápa személyét használja fel. Pető Ivánnak a Napkeltében tett megjegyzését kifogásolja, mely szerint állítólag Pető Iván azt mondta volna, hogy “világ plébánosa” sokat ártott a világnak.

A MIÉP első embere által szerkesztett Magyar Fórumban megjelent cikk a Szép Szó ‘haladó zsidait’ okolja József Attila haláláért. A zsidózó pártvezér az MTV Napkelte című műsorában nem szalonképtelen. A napokban napvilágot látott új lakitelki nyilatkozata kapcsán buzdíthatott harcra a nemzetrontó hatalom ellen.

A rendszerváltást követő tizenöt évben nem voltak antiszemita megnyilvánulások a határon túli magyarok körében. Ez természetes is, hiszen a jogaikért küzdő kisebbségekként a határon túli magyarok sorsközösséget éreznek minden más, tradicionális értékek alapján szerveződő (nemzeti vagy vallási) kisebbségi közösséggel és annak tagjaival. Más kisebbségek elleni megnyilvánulásokkal ugyanis magyar kisebbségi közösségként való fennmaradásuk jogalapját, végső soron saját kisebbségi létüket kérdőjeleznék meg, esetleges antiszemitizmusukkal elsősorban saját magukat gyengítenék.

A Fidesz helyi szervezete csütörtökön Szegeden tüntetett Székhelyi József beszéde miatt. Dobé István, a demonstráció szónoka hangsúlyozta: “senki emberfiának a földön, akkor sem, ha külföldi, vagy idegenszívű, nincs joga illetlenül a Himnusz szövegét megváltoztatva idézni, és mosdatlan szájára venni (…) kötelességünk, hogy megvédjük Himnuszunkat azoktól, akik számára nem jelent többet, mint egy dallam, aminek szövege is van, amit esetleg megváltoztatva, üthetnek egy jót azok lelkületén, akiknek ez szent”.

2005. márciusának végén a keresztény világ a húsvétot ünnepelte, amely a zsidó Jézus halálának és feltámadásának ünnepe. Csakhogy e zsidó örökség nagyon zavar egyeseket, és annak dacára, hogy maga II. János Pál pápa is többször síkra szállt a kereszténység zsidó öröksége mellett, vannak olyan keresztények, akik jobban tudják, hogy a kereszténységnek a judaizmushoz semmi köze. Szabó Béla István, a “Gondola ” “neves” vallástörténésze például ízlésesen, éppen a zsidó Jézus ünnepén világosítja fel minderről a kereszténység zsidótlanítására fogékonyabb közönséget. ( “Zsidó-keresztény, zsidó, keresztény “)

Amióta nálunk a professzionális antiszemitázók az önök lapjai nagy örömére azt is lenyelették nálunk a polgárokkal, hogy nem lehet nyilvános helyen szobrot emelni Teleki Pálnak és Wass Albertnek, én önöket gazember antiszemitáknak tartom, amiért George Washingtonnak, az első amerikai elnöknek ki tudja hány szobrát tűrik el prominens helyeken, szerte az országban. Merthogy Washington ezt az eléggé el nem ítélhető antiszemita szöveget mondta, amely miatt nálunk nem lehetne szobrot állítani nekik (sic!):

gondola.hu