“A rasszizmussal szembeni krónikus idioszinkrázia a fehérek sajátos idiotizmusa. Ez egy beléjük nevelt és önmagukra kényszerített (túl)érzékenység. Az etnomazochista/antirasszista lobbi fáradhatatlan ténykedése következtében hovatovább metafizikaivá szublimálódó “eredendő fehér bűn” (rasszizmus) fizikailag, vagyis a mindennapok gyakorlatában manifesztálódó pandanja, s mint ilyen, gyakran súlyos egyéni pszichés devianciák, esetenként pedig kollektív pszichodrámák kiváltója. “

Gazdag István jóvoltából végre betekintést kapunk abba a titokba, vajon hogyan is gondolkodnak a rasszisták a rasszizmusról. A gondolatébresztő sorozatot a Demokrata című, hetente megjelenő kiadvány teszi közkinccsé.

Comments are closed.