Kezdőlap » Olvasószoba » Cikkek

Cikkek

“A rasszizmussal szembeni krónikus idioszinkrázia a fehérek sajátos idiotizmusa. Ez egy beléjük nevelt és önmagukra kényszerített (túl)érzékenység. Az etnomazochista/antirasszista lobbi fáradhatatlan ténykedése következtében hovatovább metafizikaivá szublimálódó “eredendő fehér bűn” (rasszizmus) fizikailag, vagyis a mindennapok gyakorlatában manifesztálódó pandanja, s mint ilyen, gyakran súlyos egyéni pszichés devianciák, esetenként pedig kollektív pszichodrámák kiváltója. “

Az alábbi tudósítást Michael J. Jordan – Budapesten állomásozó szabadúszó újságíró ([email protected]) – küldte Budapestről a prágai Szabad Európa/Szabadság Rádiónak, ahonnan számos nyelvre fordítva sugározták, értesültünk az internetről, ahonnan sikerült hozzájutni a tudósítás eredeti, angol szövegéhez is.

Át kell téríteni a tehetséges magyart egy olyan vallásra, amely folytonos, kisgyermekkortól a sírig tartó tanulást követel meg követôitôl, olyan vallásra, amely napi betevôvé teszi a folytonos olvasást, amely természetesnek tartja a többnyelvűséget, amely töprengésre, kétkedésre, örökös kérdezésre, gondolkozásra sarkall.

Létemet a Numerus Claususnak köszönhetem. Anyám és Apám a zsidók arányát az egyetemi és főiskolai oktatásban korlátozó intézkedések nélkül talán sohasem találkoztak volna egymással. Mózeshitű őseim a magyar zsidóság asszimilálódásának két jellegzetes útját járták.