Nagy Imre vicclapja 1920-tól 1939-ig, kerek két évtizeden át, a magyar intézményes antiszemitizmus ‘fénykorában’ működött. A jiddis humort megjelenítő újság kéthetente, nyolc oldal terjedelemben jelent meg. A teljes anyag hozzávetőlegesen 4000 odal lehet. Gyűjteményünk az első két évfolyamból, a numerus clausus bevezetésének napjaiból ad nagyon tanulságos ízelítőt.

‘Statusquoanteszemita lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Numerusz Klauzál tér 5’

Családfaadományozás. Schieber Mór és két fia Toló Virgil és Edward ugyanazon bottal részesültek a botozás örömeiben. Az igazságügyminiszter most kellemes meglepetésben részesítette ez illusztris család tagjait, nékik ajándékozván a fenti botot és egyuttal megengedte, hogy azt családfájuknak tekinthessék.

Házasság. Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy szeretett fiunk, unokánk, apánk és nagyapánk csömöri Csömöry András Kohn Rebekka kisasszonnyal hosszu szenvedés után házasságra lépett.

Fényes megélhetés a fővárosban annak, akinek 500.000 dollárja van. Címét írja meg a kiadóba.

Óvszeresek lapjánál jó állást kaphat óvszerkesztő.

Kikeresztelkedés után mezüzéjét 24 óra alatt átalakítom hőmérővé. Gallderoni, Váci u. 1. sz.

Kikeresztelkedés miatt jóhangú sofáromat elcserélném egy tárogatóra. Ajánlatokat ‘Jobb ma egy tárogató, mint holnap egy sofár‘ jeligére kérek.

Olcsón eladó az az összeg, amelyet lapjainkra ráfizetünk.

Einstein után Zwájstein. Ujabb szenzációs tudományos felfedezés!

Kiküldött tudózsidónktól. Utánajártunk a dolognak és megállapítottuk, hogy az olaszországi földrengést nem a zsidók csinálták. De nem is volt az jó üzlet…

Comments are closed.