A normál munkanap a hétórai!

Ez nem azt jelenti, hogy naponként csak hét órán át fognak fákat dönteni, földet ásni, követ hordani, szóvalm hogy csak hét órán át fogják a százféle munkát végezni. Nem. Tizennégy órát fognak dolgozni. De a munkás-csoportok három és fél óránként fel fogják egymást váltani. A szervezet egészen katonai lesz, rendfokozatokkal, előmenetellel és nyugdíjazással. Hogy a nyugdíjakat honnan fogjuk előteremteni, azt később fogjuk kifejteni.

Három és fél órán át egy egészséges ember nagyon sok központosított munkát végezhet. Három és félórai szünet után — melyet nyugalmának, családjának, továbbképzésének szentel — megint egészen friss ember lesz. Az ilyen munkaerők csodákat művelhetnek.

A hétórai munkanap! Tizennégy átlagos munkaórát tesz lehetővé, több nem megy bele egy napba.

E mellett meggyőződésem, hogy a hétórai munkanap tökéletesen meg is valósítható. Ismerjük a Belgiumban és Angliában történt kísérletezéseket. Sőt egyes haladó társadalmi politikusok azt állítják, hogy az ötórai munkanap is teljesen elég volna. A Society of Jews és a Company e téren is majd új és gazdag tapasztalatokat fognak gyűjteni — melyek a föld többi népeinek is javára lesznek — és ha kitűnik, hogy a hétórai munkanap gyakorlatilag lehetséges, akkor jövendő államunk törvényes munkanapnak fogja bevezetni.

Csak a Company fogja állandóan engedélyezni embereinek a hétórai munkanapot. Mindig meg is fogja ezt tehetni.

A hétórai munkanapra azonban szükségünk van azért is, mert ez az egész világra kiható gyűjtő és hívó szózat lesz embereinknek, akiknek természetesen önként kell odajönniök. Valóban az ígéret földjének kell lennie!…..

Aki tehát hét óránál többet dolgozik, a túlórákért pénzben kapja meg a bérét. Miután összes szükségletei fedezve vannak, családjának munkaképtelen tagjait az áttelepített központi jótékonysági intézetek látják el, valamit megtakaríthat magának. Elő akarjuk mozdítani az embereinknél amúgy is meglevő takarékossági ösztönt, mert ez az egyénnek magasabb osztályba való emelkedését megkönnyíti, és mert ezzel óriási tőke tartalékot készítünk elő magunknak jövőbeni kölcsönök számára.

A hétórai munkanapnak túl-ideje nem lehet több három óránál, ez is csak orvosi vizsgálat után engedhető meg. Mert embereink az új életben tolakodni fognak a munkáért, és a világ csak most fogja látni, hogy milyen dolgos nép vagyunk.

Hogy mikép kell berendezni a honfoglalók Truck-rendszerét, (bon-ok stb.) azzal most ép oly kevéssé foglalkozom, mint sok más részlettel, nehogy összezavarjam a dolgokat. A nőket egyáltalában nem fogjuk nehéz munkára engedni és túlórát nem szabad dolgozniok. Várandós nők minden munka alól fel vannak mentve, és a Truck bőségesebben táplálja őket. Mert a jövőben erős nemzedékekre van szükségünk.

A gyerekeket mindjárt kezdettől fogva úgy neveljük, ahogy nekünk tetszik. Erre nem terjeszkedem ki.

Amit most a munkásházakból kiindulva mondottam az Unskilleds-ről és azok életmódjáról, ép oly kevéssé utópia, mint a többi. Mindez már a valóságban létezik, csak végtelenül kicsiny, figyelemre nem méltatott formában és meg nem értve.

A zsidókérdés megoldása szempontjából nagy értékkel bírt rám nézve az „Assistance par le travail”, melyet Párisban tanultam megismerni és megérteni.

Comments are closed.