Világos, hogy ami az unskilledsre áll, az a magasabb képzettségű szakmunkásoknál még könnyebb lesz. A gyárak részmunkásai ugyanezen szabályok alá vonhatók. A közvetítő központ teremti elő őket.

Ami már most az önálló kézműveseket, a kismestereket illeti, akiket, tekintettel a technika jövőbeli fejlődésére, nagyon akarunk istápolni, akiknek technológiai ismereteket akarunk szerezni, még ha nem is volnának már fiatal emberek, és akiknek a részére a patakok lóerejét és a világító fényt villanyos drótokon akarjuk elvezetni, — ezeket az önálló munkásokat is a Society központja fogja keresni és megtalálni. A helyicsoport a központhoz fordul: Ennyi meg ennyi asztalosra, lakatosra, üvegesre stb. van szükségünk. A központ ezt nyilvánosságra hozza. Az emberek jelentkeznek. Családjaikkal odaköltözködnek, ahol szükség van rájuk, és ott maradnak lakni, agyon nem nyomva egy zavaros konkurrenciától.

Comments are closed.