Fejtegetéseim főfonalát a munkásházaknak saját kezelésben való építésénél szakítottam meg. Most tehát visszatérek a lakások egyéb csoportjához. A kispolgárok részére is fog a Company a maga építészei által házakat építtetni, vagy mint cseretárgyakat, vagy pénzért. A Company mintegy száz ház-típust fog készíttetni építészeivel, és azokat sokszorosíttatni fogja. Ezek a csinos minták egyben a propaganda egy részét is fogják képezni. Minden háznak megvan a maga szabott ára, a kivitel jóságát biztosítja a Company, amely a házépítésnél nem akar nyerészkedni. De hol állanak majd ezek a házak? Ezt a helyicsoportoknál fogják megmutatni.

Miután a Company nem akar nyerészkedni az építkezési munkálatokon, hanem csak a telken, nagyon kívánatos lesz, hogy minél több magánvállalkozó építsen. Ezzel a föld-birtok emelkedik értékben, ezáltal fényűzés jön az országba, és a fényűzésre szükségünk van különféle szempontokból. Nevezetesen a művészet, az ipar és egy távolabbi jövőben a nagy vagyonok széthullása szempontjából.

Bizony, a gazdag zsidók, kik most kincseiket félve elrejteni kényszerülnek, és akik leeresztett függönyök mellett adják kényelmetlen estélyeiket, odaát szabadon fognak élvezhetni. Ha ez a kivándorlás az ő támogatásukkal létrejön, a tőke nálunk odaát rehabilitálva lesz; egy példa nélküli nagy műben mutatta majd meg a maga hasznosságát. Ha a gazdag zsidók hozzáfognak odaát építeni kastélyaikat, melyekre Európában már oly sanda szemekkel néznek, csakhamar divattá lesz, hogy odaát pompás palotákban telepedjenek meg.

Comments are closed.