A mi „nem tanult” munkásaink, kik legelőször fognak kikerülni a nagy orosz és román rezervoárból, szintén kölcsönösen fogják egymás házait felépíteni. Hiszen kezdetben nem lesz saját vasunk, és fából is kell majd építkeznünk. Ez később máskép lesz, és az első idő hiányos szükséglakásait jobbakkal fogjuk pótolni.

A mi „unskilled labourers”-aink először egymásnak építik fel lakásaikat és ezt előbb tapasztalat útján megtanulják. Munkájukkal tulajdonokul szerzik meg házaikat, — mindenesetre nem azonnal, hanem csak annak fejében, hogy három éven át jól viselték magukat. Ágy buzgó, ügyes embereket kapunk, mert az, aki három éven át jó fegyelemben dolgozott, az nevelve van az életnek.

Előbb azt mondottam, hogy a Companynak nem kell megfizetnie ezeket az „Unskileds”- eket. De hát miből fognak akkor élni?

Általánosságban ellensége vagyok a Truck-rendszernek. Ezeknél az első honfoglalóknál mégis alkalmazandónak találom. A Company oly sok tekintetben gondoskodik róluk, hogy ellátásukról is gondoskodhatik. A Truck-rendszer azonban csak az első évekre szóljon, és a munkások részére is jótétemény lesz, mert ez elejét veszi a kiskereskedők, korcsmárosok, stb. uzsoráskodásának. A Company azonban már annak is elejét veszi, hogy kis embereink odaát a megszokott házaló kereskedésre adják magukat, amelyre ideát is csak a történeti fejlődés kényszerítette őket.

És a Company a részegeskedőket és a léhákat erősen kézben tartja. Tehát a honfoglalás első idejében semmiféle munkabér nem lesz?

De igen: a túl-órák bére.

Comments are closed.