Amint az állam-gondolat a megvalósulás felé közeledik, a Society of Jews egy jogász-kollégiummal törvényhozási előmunkálatokat fog végeztetni. Az átmeneti időre azt az alapelvet lehet felállítani, hogy a különböző országokból bevándorló zsidók mindegyike az eddigi országának törvényei szerint ítélendő meg. A jogegységet azonban hamar meg kell teremteni. A törvények modernek legyenek, itt is mindenben a legjobbat kell felhasználni. A jelenkor minden igazságos szociális követelményeit figyelembevéve, a kodifikációk mintaképévé válhat.

Comments are closed.