Kezdőlap » Lexikonok » Ki Kicsoda » Hanák Péter

Hanák Péter

Hanák Péter történész Kaposvárott született, zsidó kispolgári családban. Somogyi Éva így ír róla: '& a szegény, tehetséges zsidó fiúk tradicionális felemelkedési útja bezárult.' A felszabadulás után a kommunista párthoz csatlakozott. '1956 után az egyetemről eltávolítva a kutatásnak szenteli magát.'Hanákot, természetesen, érdekelte az antiszemitizmus, a zsidókérdés, az asszimiláció, mind magyar, mind pedig külföldi viszonylatban is.Néhány éve kiemelkedő eseménynek számított a magyar - zsidó történetírásról, vagyis a magyar zsidó történelemmel foglalkozó magyarországi történeti irodalomról folytatott vita. A Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Kutatócsoportjának meghívására az üléseken Hanák Péter elnökölt.Hanák hangoztatta, hogy a magyarországi zsidóság történetének igen lényeges problémái nincsenek összefüggő egészként földolgozva. 'Persze - tette hozzá -, ennek az okait megmagyarázni már túl messzire vezetne és nagyon összetett, bonyolult vállalkozást jelentene&