Hanák Péter történész Kaposvárott született, zsidó kispolgári családban. Somogyi Éva így ír róla: “& a szegény, tehetséges zsidó fiúk tradicionális felemelkedési útja bezárult.” A felszabadulás után a kommunista párthoz csatlakozott. “1956 után az egyetemről eltávolítva a kutatásnak szenteli magát.”

Hanákot, természetesen, érdekelte az antiszemitizmus, a zsidókérdés, az asszimiláció, mind magyar, mind pedig külföldi viszonylatban is.

Néhány éve kiemelkedő eseménynek számított a magyar – zsidó történetírásról, vagyis a magyar zsidó történelemmel foglalkozó magyarországi történeti irodalomról folytatott vita. A Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Kutatócsoportjának meghívására az üléseken Hanák Péter elnökölt.

Hanák hangoztatta, hogy a magyarországi zsidóság történetének igen lényeges problémái nincsenek összefüggő egészként földolgozva. “Persze – tette hozzá -, ennek az okait megmagyarázni már túl messzire vezetne és nagyon összetett, bonyolult vállalkozást jelentene& Ám az egyik ok, minden bizonnyal a források összegyűjtésének hiánya; de a források gyűjtését is mindig egyfajta szemlélet irányítja&”

Hanák ezután megjegyzi:

“Nem vagyok különösebben optimista a magyarországi helyzetet illetoen, a tekintetben, hogy egy objektív, elfogulatlanul tárgyszerű, szakszerű zsidó történet a közeljövőben elkészülhessen Magyarországon”.

1997-ben hunyt el.

Publikációk:

A lezáratlan per. Jelenkor, 1983 május

Comments are closed.