Meghívó a „Magyarországi Zsidókért” díjak átadására

 

Forrás: Mazsihisz

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ebben az évben is átadja a „Magyarországi Zsidókért” díjat

Az elismerésben azok a kiváló emberek részesülhetnek, akik az elmúlt időszakban sokat tettek azért, hogy a társadalmi béke, a felekezetek közötti párbeszéd erősödjön.

A díj átadására 2007. november 28-án délelőtt kerül sor a Mazsihisz Székházának Dísztermében (Budapest VII. ker. Síp utca 12.)

Az idei díjazottak:

Kerti Katalin asszony, a Komárom – Esztergom Megyei Közgyűlés volt alelnöke

„a megyei zsidó temetők – és emlékek megőrzéséért, a holocaustban elpusztult zsidók emlékének megörökítéséért”

Iványi Gábor lelkész úr, a Wesley János Lelkészképző Főiskola rektora

„a kirekesztés, a rasszizmus, az antiszemitizmus elleni töretlen fellépéséért, az elesettek gyámolításáért”

Moshe Sanbar úr, a Claims Conference igazgató tanácsa volt elnöke

„a magyar ajkú zsidóság érdekeinek és a holocaustot túlélt emberek kárpótlási igényeinek hű képviseletéért.”

*

A díjazottak rövid méltatása:

Kerti Katalin

Orosházán született, 1957 óta Tatán lakik. Felsősokú tanulmányainak befejezése után könyvtárosként és népművelőként dolgozott. A rendszerváltás idején bekapcsolódott az SZDSZ munkájába. 1990-től a tatai önkormányzat képviselője, 1994-től a Komárom- Esztergom Megyei közgyűlés tagja. 1993-tól 1998-ig Tata város polgármestere volt, 2002-től 2006-ig a Megyei Közgyűlés alelnökeként dolgozott.

Politikusként, vezetőként mindig is különös empátiát tanúsított a magyar zsidóság történelme és sorsa iránt. Sokat tett annak érdekében, hogy a megyében megfogyatkozott létszámú zsidóság önszerveződését elősegítse, támogatta a megye, a város és Izrael Állam kapcsolatainak fejlesztését.

Polgármesterként és a megyei közgyűlés alelnökeként kezdeményezője és kiharcolója volt annak, hogy a tatai zsinagóga épülete eredeti formájában megmaradjon, és hogy annak kertjében felavassák a holocaust áldozataira emlékeztető szoborcsoportot, amely nemcsak mint emlékmű, hanem mint a modern magyarországi szobrászművészet egyik kiemelkedő alkotása is, megrendítően emlékeztet a meggyilkolt zsidók százezreire.

Sokat tett a megyében lévő elárvult zsidó temetők helyreállításáért és megóvásáért.

Kerti Katalin asszonynak a Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés volt alelnökének a megyei zsidó temetők- és emlékek megőrzéséért, a holocaustban elpusztult zsidók emlékének megörökítéséért a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke 5768. Ros Hasonója alkalmából a Magyarországi Zsidókért kitüntetést adományozza.

**************************************

Iványi Gábor

Metodista lelkész 1951-ben született Szolnokon. Tanulmányainak elvégzése után segédlelkészként majd lelkészként dolgozott a magyarországi Metodista Egyházban, majd miután onnan elüldözték, hivatalos kereteken kívül hirdette az Örökkévaló dicsőségét.

Már a 70-es években szembekerült az akkori ateista hatalommal, bátor magatartásáért és szókimondásáért nemcsak az egyházi hatóságok ítélték el, hanem a világi bíróságok is üldözték. 1981-ben megalapította a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, amelynek ma alelnöke.

Korán bekapcsolódott a demokratikus ellenzék munkájába, alapító szerkesztője volt több szamizdatnak, a Beszélőnek, a Nyitott ajtó című folyóiratnak. 1988-ban részt vett a Hálózat szervezésében, ügyvivő testületének egyik tagja volt.

1987-től a Wesley János Lelkészképző Főiskola vezetője előbb, mint igazgató, majd főigazgató, ma pedig rektor.

A demokratikus ellenzék tagjaként és a rendszerváltás idejében is mindent megtett a szegények, az elesettek segítésére és gyámolítására.

Egész élete során erős lelki kapcsolat fűzte a Választott Néphez és mindig felemelte a szavát a rendszerváltás előtt és azóta is a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen. Megalkuvást nem tűrően folyamatosan figyelmeztetett és figyelmeztet az újjáéledő fasiszta, zsidóellenes mozgalmak térnyerésére, buzdít az ellenük való harcra.

Több magas rangú állami és egyéb kitüntetés tulajdonosa.

Iványi Gábor Úrnak a Wesley János Főiskola rektorának a kirekesztés, a rasszizmus, az antiszemitizmus elleni töretlen fellépése, az Izrael iránti hűsége, az elesettek gyámolítása terén végzett tevékenységéért a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Elnöke 5768. Ros Hasonója alkalmából a magyarországi zsidókért kitüntetést adományozza.

***************************************

Moshe Sanbar – Sanberg Gusztáv

Kecskeméten született 1926-ban, egy igen tekintélyes kecskeméti család gyermekeként. Az egész család deportálása után visszatért Magyarországra, majd 1947-ben allijázott Erec Jiszroélba. Kiváló tehetségének és hatalmas munkabírásának köszönhetően egyre magasabb tisztségeket töltött be, különböző izraeli kormányhivatalokban, Miniszterként is működött, 5 évig pedig az Izraeli Nemzeti Bank kormányzója volt.

Igen korán bekapcsolódott a kárpótlási tárgyalásokba és aktívan részt vett a Németországgal kötött egyezmények előkészítésében és megkötésében.

A Claims Conference egyik legrégebbi aktív tagja, hosszú ideig volt, e szervezet igazgatótanácsának elnöke.

A holocaust túlélők általános képviselete mellett mindig igen nagy figyelmet fordított a Magyarországról elszármazott és a Magyarországon élő túlélők minél gyorsabb és hatékonyabb kárpótlására.

A rendszerváltozást követően, amikor megnyílt a lehetősége a Magyarországon élő túlélők folyamatos megsegítésének, töretlenül lépett fel a Claims Conference és más kárpótlási szervezeteknél, hogy a magyarországi túlélők diszkriminációja minél előbb megszűnjön.

Döntő szerepe volt abban, hogy a Claims Conference Igazgatótanácsa Budapesten tartotta meg ülését és ez által a magyarországi helyzet a döntéshozók látókörének középpontjába került.

Moshe Sanbar Tel-Avivban él feleségével és kitartóan folytatja küzdelmét a holocaust túlélőinek megsegítéséért.

Moshe Sanbar Úrnak a Claims Conference volt elnökének, a magyarajkú zsidóság érdekeinek hű képviseletéért, a holocaustot túlélt emberek kárpótlási igényeinek kiváló képviseletének elismeréseképpen a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Elnöke 5768.Ros Hasonója alkalmából a magyarországi zsidókért kitüntetést adományozza.

Mazsihisz news

Comments are closed.

Comments are closed.