Forrás: MNO

2007. június 28. (5. oldal)

Stefka István

A rendszerváltást nem nevezném társadalmi fordulatnak, mert nálunk inkább egyfajta nagy rablási folyamat indult el, amelyet politikai vezetők vezényeltek le és vezényelnek most is. Ez a tragikus igazság – fejtette ki álláspontját lapunknak adott interjújában Pais István filozófiatörténész. Az ELTE egykori tanára szerint az antiszemitizmust sokszor azért hangsúlyozzák a politikában, hogy elleplezzék az antihumánus megoldásokat. Arra is figyelmeztetett: soha ne feledkezzünk meg Démokritosz szavairól, miszerint “a jól kormányzott állam a legnagyobb mentsvár”.

Névjegy. A filozófiatörténet tanára, nyugalmazott egyetemi docens, kandidátus Pais István idén hetvenöt éves. Pajzsszegen született, 1957-től 2002-ig oktatott az ELTE Bölcsészettudományi Karán filozófiatörténetet, valláselméletet és Biblia-ismeretet. Legfőbb könyvei az Ember és vallás, A görög filozófia, az Antik bölcsek, gondolatok, aforizmák, a Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák és a Filozófia története. Legutóbb a filozófiatörténész a Kapu című folyóiratban egy három részből álló részletes elemzést közölt Heller Ágnes és az “ordas eszmék” címmel.Mielőtt foglalkoznánk Heller Ágnes filozófus a Heteknek adott interjújával, óhatatlan az első kérdés Pais Istvánhoz. Miért csökkent az elmúlt években a filozófia jelentősége?

– Amikor megjelent 1982-ben A görög filozófia című könyvem, akkor Határ Győző a Szabad Európa Rádióban tartott róla nyolcperces nagyon szép ismertetést, de ennek ellenére úgy vélte, hogy Magyarországon filozófiaellenesség van. Ám az igazság az volt, hogy abban az időben a filozófia iránt roppant nagy volt az érdeklődés.

– Az lehet, mert engem is érdekelt a filozófia, de a Kádár-rendszer jobbára csak a marxizmus-leninizmussal megegyező filozófusok megjelenését támogatta. Schopenhauer, Hegel, Spinoza vagy Kant nem voltak támogatott szerzők.

– Ez részben igaz, de azért lefordították ezeket a klasszikusokat, és meg is jelentek. Kant szimpatikus is volt a rendszernek, mivel ateista álláspontot képviselt. Az is igaz, hogy Démokritoszt úgy állították be egyoldalúan, mintha ő lett volna az ateizmusnak a legjobb képviselője. Holott szerepel nála Isten létének sajátos elismerése. Mindezek ellenére húsz-harminc évvel ezelőtt nagyobb volt a becsülete a filozófiának, a filozófiai műveltségnek, mint napjainkban. Ezt a filozófiai érdeklődést fölülről, szándékosan igyekeztek kiölni az emberekből.

– Miért?

– A rendszerváltást nem nevezném társadalmi fordulatnak, mert nálunk inkább egyfajta nagy rablási folyamat indult el, amelyet politikai vezetők vezényeltek le és vezényelnek most is. Ez a tragikus igazság. Ebben az álliberális időszakban mindenfajta szemét ember mindenfajta hazug, becstelen gondolatokkal előállhat. Meg kell nézni, hogyan alakultak ki különböző vallási irányzatok napjainkban a szcientológiától a Hit Gyülekezetéig.

– Ezek a vallási irányzatok ártanak a magyar társadalomnak?

– Persze, mert félrevezetik a népet, a transzcendencia felé fordítják, és azt állítják, hogy ők az igazság képviselői. Vallási vezetőik az embereket “óvni” akarják attól, hogy önállóan, tényszerűen gondolkodjanak.

– Végre-valahára vallásszabadság van, nem?

– Ez nem vallásszabadság. Amikor valaki alapít egy vallást csaló szándékkal, üzleti alapon, az emberek félrevezetése céljából, az nem nevezhető vallásszabadságnak. Mert ha ez vallásszabadság, akkor ez azt jelenti, hogy minden mocskot, minden szennyet szabadon engedek áramlani. Az az állam, amely valóban a közérdeket képviseli, az nem teszi azt lehetővé, hogy ezek a vallási szervezetek a köz rovására tevékenykedjenek, mint ma. A baj az, hogy a vallás igyekszik teret nyerni a politikában. A Hit Gyülekezetének “alkotmányát” az SZDSZ egyik korábbi prominens alakja, a jogász Hack Péter munkálta ki, aki jelenleg is szinte minden alkalommal részt vesz a Vidám Vasárnap összejövetelein.

– A szcientológusok befolyásáról legutóbb az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, illetve a magyar pszichiátria ellen irányult támadás kapcsán hallottunk.

– Persze, mert a szcientológia elsősorban üzlet, vallási köntösbe csomagolva. Számos országban már tiltják a tevékenységüket.

– Térjünk vissza a filozofikus gondolkodás hiányára a politikában. Nem azért nincs ez, mert a marxizmus-leninizmus túlságosan is lejáratta évtizedekig a közgondolkodást?

– Valóban nem tettek jót a túlzások a közgondolkodásnak, de mindent abból sem szabad elvetni, voltak benne érvényes, jó megállapítások is. A marxizmus jó néhány tételét magam is kritikusan bíráltam műveimben. Viszont a hazai politizálásnál a rendszerváltás óta azok a politikusok, akik képesek lettek volna és akarták is volna, hogy egy racionális, humanista és nem soviniszta jellegű hazafias szemlélet uralja bölcseletileg a politikát, azokat a média segítségével bizonyos erők igyekeztek megakadályozni.

– Mi van a liberális ideológiával?

– Azok az emberek, akik magukat liberálisoknak nevezik, beleértve az egész SZDSZ és az MSZP egy részének politikusait, támogatóit, azok nem liberálisok, még csak álliberálisoknak sem nevezhetők, hanem ők antiliberálisok. Ugyanis számos pozitív megoldási lehetőség iránt érzéketlenek, részükről nincs a szó nemes értelmében vett pozitív liberalizmus, amely nem az ő és pártjuk érdekeit szolgálja. Ennek az érdekfilozófiája mögött egy emberellenes csoport, a magyar lakosságot megnyomorító sajátos tőkés haszonszerzése, rablóprivatizációja húzódik meg.

– Térjünk rá a Kapu című folyóiratban három részben megjelent írására, amely lényegében reflektál Heller Ágnes filozófus, a Heteknek adott interjújára. Mi a baja Heller Ágnessel?

– A Hit Gyülekezetének lapjában, a Hetekben megjelent írás címe egyébként az, hogy Hol a testvéred, Káin?, amely arra utal, hogy a gojok zsidógyilkosok, akik holokausztot hajtottak végre. A cím fölötti szöveg – “Heller Ágnes az újjáéledő antiszemitizmusról, más ordas eszmékről, s az erre adott válaszokról” – pedig azt szuggerálja, hogy a gojok körében a zsidógyűlölet fokozódását tapasztalni.

– Ez nem ismeretlen, hiszen az ellenzékkel szembeni antiszemitizmus vádját kormányszintre emelte Gyurcsány Ferenc, amikor külföldi lapokban, sőt a magyar parlamentben is erről nyilatkozott.

– Az antiszemitizmus vádja gyalázatos és jogtalan eszköz az MSZP és az SZDSZ, valamint holdudvara részéről. Mondanék néhány ellentétes példát. Ki hozta létre a holokausztmúzeumot? Az Orbán-kormány, Pokorni Zoltán javaslatára. Aztán Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Izraelben járt egyik alkalommal úgy nyilatkozott, hogy a Likud a Fidesz izraeli testvérpártja. Aztán a kommunizmus áldozatainak az emléknapját – Horváth Béla javaslatára – szintén a Fidesz kormányzása alatt szavazta meg a parlament többsége. Köztudomású, hogy a kommunizmus áldozatai között nagyon sok zsidó származású, magát zsidónak valló ember volt. Tehát értelmetlen és méltatlan a jelenlegi ellenzéket részben vagy egészen antiszemitának nevezni.

– Heller Ágnes és az őt kérdező azzal vádolja a magyar közéletet és kulturális életet, hogy mélyen átitatódott kódolt antiszemitizmussal és faji alapon történő gondolkodásmóddal.

– Ez sem igaz, ez nem jellemző a magyar társadalomra. Arról van szó, hogy a zsidók 2800 év óta, főként a későbbi időkben magukról mint kiválasztott népről beszélnek, ami szerepel a Talmudban is. Többek között Izraelt vallásilag szentesített bibliai elvekre hivatkozva hozták létre, előidézve a közel-keleti tragikus konfliktusok sorát.

– Önt akkor antiszemitának is nevezhetnék?

– Ellenkezőleg. Az antiszemitizmust azért hangsúlyozzák sokszor a politikában, hogy elleplezzék az antihumánus megoldásokat. Persze ezek nem jellemzik a zsidóságot kivétel nélkül, hiszen a zsidóság körében napjainkban is vannak számosan, akik a humanizmus talaján állnak. Már az Ótestamentum szerint is a zsidóságon belül mindig is volt egy józan irányzat. Ez nem vallja a kiválasztottság elvét, hanem az egyéb népeket egyenrangúnak tartja önmagával, és velük jó kapcsolatokat igyekszik ápolni. Míg az Ézsaiás könyve például az aranykort mint a zsidóknak más népek feletti, istenség által elrendelt uralmát írja le, addig Mikeás humanista talajon áll, és arról beszél, hogy az aranykorban majd minden etnikum a maga isteneit tisztelve fog élni boldogan. Többször olvashatjuk az Ószövetségben azt a humanista felszólítást, hogy a zsidók bánjanak emberségesen a hazájukba menőkkel, mert ők is jövevények voltak Egyiptom földjén.

– A rendszerváltás óta eltelt tizenhét év. Ebben az új társadalmi szerkezetben kell-e új filozófia, kell-e új, emelkedettebb gondolkodás, hogy jobb legyen élni ebben az országban?

– Én azt a bölcseleti álláspontot képviselem, amely a régi görögöknél fogalmazódott meg: ez humanista és racionális szemlélet. Azok a nézetek, amelyek a helléneknél az ókorban léteztek, és amelyeket összefoglaltam A görög filozófia és az Antik bölcsek, gondolatok, aforizmák című könyveimben, nem tartalmaznak egyetlen uszító, antihumánus mozzanatot sem. Ha összevetjük a hellén kultúra szellemiségét a Bibliáéval és a Koránéval, tehát a zsidó, a keresztény vallás és az iszlám az eszmei, történeti alapját képező kánonokéval, akkor közöttük óriási különbséget tapasztalunk. Ugyanis a két szent irat bővelkedik brutális jelenségekben. Tehát szükség van olyan humanista, racionális filozófiára, amely nem soviniszta, magyarbarát és védelmezi hazánkat. Ez a mai adópolitika, ez a privatizációs politika, ez az úgynevezett egészségügyi reformpolitika kifejezetten magyarságellenes, mivel ez már a nép létét veszélyezteti.

– Mondhatni megfelelő elméleti megalapozottság, elkötelezettség nélkül nem lehet vezetni ezt az országot?

– Nem lehet. Tényszerű gondolkodás kell, a múlt és a jelen tényeinek ésszerű és árnyalt értékelése szükséges. Mindezeket uralnia kell a humanizmusnak, a haza iránti szeretetnek, ami együtt jár azzal, hogy Magyarországon nem más népek ellenére, de a magyarság érdekében kell eljárni. Nem feledkezve meg soha Démokritosz óvó figyelmeztetéséről: “…a jól kormányzott állam a legnagyobb mentsvár, s ebben minden benne van: ha ez egészséges, akkor minden egészséges – ha viszont ez tönkremegy, minden tönkremegy”.

2 hozzászólás to ““A rendszerváltás egy rablási folyamat volt””

 1. CsabaKassa

  … a jol kormanyzott allam a legnagyobb mentsvar…
  De a jol kormanyzashoz jo Ember,jo Emberek szuksegesek -a jo Embertol a jo Emberektol fugg, hogy jot vagy rosszatt cseleksszenek, ha mentsvart igyekeznek epiteni
  A mentsvaratt csak jo Ember, jo Emberek tudjak felepiteni…
  kfcs.

 2. magdimama

  Vallásszabadság! Nem.vallás-szabadság.Akármilyen vallású és azt fanatikusan gyakorolja az nem szabad ember.Az én hitem az,hogy Isten és Énköztem nem lehet közvetítő.
  A rendszerváltás idején létre jött szientológiát is felesleges üldözni.Aki megbetegedett az a lelki zavaraiból adódott.Attól,hogy pszihobogyókkal tömik nem jön helyre.
  A zsidók képesk voltak túlélni évezredek alatt rengeteg alázást a legutóbbi iszonyatot is amikor nem kivánatos személlyé váltak a Föld nevű bolygón.Teljes kiírtásra itélve.Ilyen borzalmak után ne várjon senki tolarenciát.Se elfelejteni de megbocsájtani meg végképp nem lehet.Mennyivel jobb módszer a mindenkinek jár alanyi jogon a csp? Hogy 50.000 000 megsétáltatjuk a koronát.10.ooo ooo-ért kiadjuk válogatott beszédeinket,hogy különgéppel megyünk az USA-ba a díjjunkat átvenni? Édesapánknak bányát ajándékozunk?Filmet készítettünk magunkról?Tovább is van…De úgye erről nem érdemes beszélni??? Azért már ideje lenne!