Forrás: Mazsihisz

Zoltai Gusztáv ünnepi megemlékező beszéde, mely elhangzott 2007. április 27.-én a Kozmai utcai zsidó temetőben, Szenes Hanna síremlékének avatásakor

Hölgyeim és Uraim!

A zsidóság klasszikus korszakainak hőseit a Biblia, az Imakönyv lapjai őrzik. Személyükhöz ünnepek kapcsolódnak, nevüket népünk gyermekei viselik.

A középkor zsidóságának hősei az áldozatok voltak. Máglyahalált halt ibériai, németalföldi hitsorsosaink, aztán az orosz és a lengyel pogromok mártírjai. Már-már olybá tűnt, hősök, igazi vitézek csak máshol születnek. Mígnem egy magyar álmodozó, bizonyos Herzl Tivadar megváltoztatta a történelmet. Sok nagyszerű követője közül egy pesti lány mindenképpen kiemelkedik: Szenes Anikó. A cionizmus áthatotta a lelkét, kibucnyikként és halucként kívánta szolgálni a lassan formálódni látszó Szent Földet. A háború tette hőssé: a nácik elleni kérlelhetetlen küzdelem. Angol katonai egyenruhában, de izzó zsidó szívvel ugrott le ejtőernyőjével volt hazája fölött. A lakosok feljelentették, a csendőrök lefogták, a hóhérok kivégezték. A börtönben néhány éjszakán át együtt raboskodott Karády Katalin énekesnővel. Egyik fogolytársuk mesélte, hogy míg a művésznő – egyébként maga is bátor, antifasiszta lélek – szótlan szomorúsággal nézett szembe a sorsával, addig Szenes Anikó új otthonáról, Erec sivatagi földjének meghódításáról mesélt lelkesen, cionista mozgalmi dalokat énekelt és saját költeményeit szavalta. 1944. november 7-én végezték ki.

Ma Szenes Anikó Izrael, a világ zsidóságának és minden progresszív embernek szeretet hőse. Holtteste régebben választott hazája földjében nyugszik, s most már jelképes köve is a Szent Földre került. Mi e hajdani sírhelyén, most táblát helyezünk el, jelezve: a hős a testvérünk volt. Anikó egy volt közülünk, akinek lángolt a lelke a zsidó hazáért, aki tudta, mi az élet értéke: a szabadság, a félelem nélküli sors, a meg nem alkuvó szeretet, és szolidaritás.

Kedves Anikó!

Hős lettél, mint a Biblia nagy alakjai, hitünk mártírjai, a holokauszt bátor katonái, az elégetett, a gázba kergetett gyerekek, az elhurcolt nők és férfiak. Emlékezünk rád e márványtábla előtt itt, a pesti temetőben, és tágabban a történelemben, az irodalomban, a művészetekben – Mindörökké.

Legyen emléked áldott, s önfeláldozásod mutasson példát a győztes utókornak.

Mazsihisz news

Comments are closed.