Forrás: Mazsihisz

“Gyertek közelebb mind, mind akik megjelentetek mű-ködni szülővárosunk javára. Együtt működni, mert hisz nem egy Atyának vagyunk-é mind gyermekei?”

“Gyertek közelebb mind, mind akik megjelentetek mű-ködni szülővárosunk javára. Együtt működni, mert hisz nem egy Atyának vagyunk-é mind gyermekei?”

Lőw Immánuel, a tudós rabbi, Szeged városának nagy szülötte, a “könyvek és virágok nagyszerű öreg embere” – ahogyan Móra Ferenc jellemezte – hagyta ránk ezeket a bölcs szavakat. És mi azóta próbálunk ebben a szellem-ben élni. Szegeden ez igazán nem nehéz.

Ebben a városban a másik nép, a más vallás, a más etni-kum ugyanis soha nem volt különlegesség, itt évszázadok óta élnek közelségben, mégpedig hivalkodásmentes ter-mészetességgel magyarok, szerbek, görögök, románok, katolikusok, ortodoxok, evangélikusok és zsidók. És együtt alakították, és együtt gazdagították szokásaikkal, épületeikkel, viseletükkel és ételeikkel azt a nagy és szí-nes közösséget, amit ma Szegednek hívunk.

A XX. század világégésében külön elrettentő szégyen, hogy és ahogy a zsidó közösségünk megfogyatkozott. Annál nagyobb öröm, ahogyan napjainkban magára talál.

Ahogyan megtalálja közös gyökereit, ahogyan képes ezeket megfogalmazni, meghatározni – és számunkra külön örömként – immár megmutatni is. A hagyományte-remtő II. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál mind-nyájunknak gazdag programokat, felemelő művészi, kul-turális, és különleges gasztronómiai élményeket ígér.

És a legnagyobb természetességgel illeszkedik abba a sorba, ami Szeged, a Fesztiválváros arcát kialakította.

Mert szerencsésen megfogadtuk Lőw rabbi tanácsát. Együtt munkálkodunk, hisz “egy Atyának vagyunk gyermekei”.

Dr. Botka László

Szeged MJV Polgármestere

Mazsihisz news

Comments are closed.