BIBÓ ISTVÁN

Zsidókérdés Magyarországon 1944 után

Forrás: Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. Gondolat 1984

Az itt közölt tanulmány előzménye egy jó évtizeddel korábbra, a Márciusi Front megalakulásához nyúlik vissza. Bibó, barátjával, Erdei Ferenccel együtt, már akkor javasolta, hogy az 1937. március 15-én megjelenő kiáltványban a baloldali népi ifjúság új szervezete foglaljon állást a zsidókérdésben. Ezt azonban a belső egyetértés hiánya miatt akkor nem sikerült elérniök.

A hazai zsidóság sorsa Bibót a háború alatt szorongások és aggodalmak közepette mindvégig foglalkoztatta. Azt előre látta, hogy a szörnyű élmények, a kölcsönös tragédia ellenére, a zsidókérdés és az antiszemitizmus a háború után sem Jog egy csapásra eltűnni. Ugyanakkor – sejtésével, prognózisával ellentétben – az ittmaradt, a sorsközösséget vállaló zsidóság nagy többségét jóval kevésbé töltötte el a feltételezett erős, számonkérő zsidó öntudat, de a magyar társadalom szellemi elitje sem végezte el az általa szükségesnek tartott önvizsgálatot a történtek miatt, amelyeknek passzív szemlélője volt. Bibó úgy érezte, ebből kettős veszély is származhat. Elsősorban és főként az, hogy a magyar szellemi vezető réteg e történetileg és lélektanilag kiváló pillanatot elmulasztván, túl hamar és könny én jut el az önfelmentéshez, ahelyett hogy önkritikusan f eltárná az antiszemitizmus okait és gyökereit. Következésképpen a lappangva továbbélő zsidóellenes előítélet az új rendszerrel azonosuló és benne fontos pozíciókat betöltő zsidók miatt az egész demokráciát a zsidósággal fogja azonosítani. Aggályait alátámasztották a háború után több helyütt fellobbant antiszemita megnyilvánulások, továbbá a vezető réteg különböző csoportjaiban jelerősödött érzékenység és fokozott “tapintat’, vagyis tartózkodás a kérdés őszinte feltárásától.

One Response to “Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után”

  1. gyverebes

    A Bibó álltal megfogalmazott félelmek soha nem voltak annyira igazak mint napjainkban a jobboldal által sután és korlátoltan megfogalmazott egyetértés ellenére sem ,ezért hiteltelen Orbán Viktor ,Áder és főleg Kövér nyilt antiszemitizmusa!Ez csak rosszabb lesz a választások miatt,de utána valamilyen értelemben megint a zsidóság lesz az ok!