A Sófár Egyesület 2003. május 23-án alakult független, civil szervezet, tevékenységének fókuszában a magyar zsidóság belső és külső kommunikációjának elősegítése áll, különös tekintettel a harmadik generációs ifjúság információs igényeire. Ennek a célnak a jegyében közös platformokat hozunk létre: felállítottuk a Sófár internetes hírportált és integrált eseménynaptárt, útjára bocsátottuk a Rádió Zs-t, az első önszerveződő, zsidó közösségi médiát, kapcsolatokat teremtettünk szinte az összes magyarországi zsidó közösséggel, intézménnyel, szervezettel. Ezenkívül internetes levelezőlistákat is működtetünk a közvetlen, interaktív kapcsolattartás érdekében.

A Sófár Egyesület szeretné a harmadik generációs zsidóság (a túlélők unokái: nagyjából 20-40 éves korosztály) minél szélesebb körének felkelteni az érdeklődését a zsidóság iránt. Ezt első lépésben a működő zsidó közélet információinak koncentrálásával, közös kommunikációs fórumok működtetésével kívánjuk elősegíteni. Úgy véljük, minden mai zsidó kezdeményezés, irányzat törekvéseit be kell mutatnunk, és majd a gyakorlatban kiderül, melyek iránt mutatkozik számottevő érdeklődés.

Jelenleg a következő kötődési lehetőségeket látjuk a mai Magyarországon:

1. Vallási kötődés: neológ, ortodox (haszid és modern), reform közösségek működnek.
2. Magyar nemzeti kötődés: őseink sokan erősen kötődtek a magyar nemzeti törekvésekhez.
3. Kulturális kötődés: vallási vagy szekuláris kapcsolódás a hagyományokhoz, a zsidó kultúrkincshez.
4. Népi kötődés: kapcsolódás a zsidóság nemzeti törekvéseihez, a cionista eszmékhez.

Arra törekszünk, hogy ezekről a kapcsolódási pontokról a lehető legátfogóbb képet adjuk a közös platformokon. Természetesen mi csak a kereteket biztosíthatjuk, megpróbáljuk az érintett szervezeteket, közösségeket rávenni arra, hogy saját érdekeikből kiindulva töltsék ki tartalommal ezeket a kereteket.

Az Egyesület célkitűzéseit az Új Horizontok elnevezésű nyitott koncepcióban rögzítettük, mely 2003. decembere óta vitaanyagként szolgál, és alapja lehet egy, a magyar zsidóság széles konszenzusán alapuló együttműködési rendszernek.

2004. július 3-án, Herzl Tivadar halálának 100. évfordulóján elektronikus könyvben kiadtuk, és ingyenesen letölthetővé tettük minden érdeklődő számára A Zsidó-Állam című alapművet, mely évtizedek óta nem elérhető a magyar nyelven olvasók számára.

Budapest, 2004.július 4.

Seres Attila
A Sófár Egyesület elnöke

Comments are closed.