A Sófár Projekt az alábbi téziseken alapul:

1. Izrael és Európa sorsközösséget alkot. Izraelt földrajzi helyzete, kulturális gyökerei, társadalmi és gazdasági berendezkedése összességében az európai régióhoz kötik.

2. Az egyesülő Európában nagy változások zajlanak, belső kulturális verseny bontakozik ki, melyben új eséllyel indulhat a zsidó-izraeli szubkultúra is.

3. Az európai galut harmadik generációjának jelentős része keresi a helyét, identitását.

Megoldások:

1. Csökkenteni kell az Izrael és Európa közötti feszültségeket, hogy Izrael mielőbb csatlakozhasson Európához. Ennek legjobb módja a kulturális, társadalmi kapcsolatok erősítése, felpezsdítése. Ebben a folyamatban az európai zsidóság hídszerepet tölthet be, új értelmet nyerhet a zsidó identitás vállalása, különösen a fiatalok számára.

2. Össze kell kapcsolni Izrael és az európai jisuvok kulturális életét. Izraelnek szüksége van egy öntudatos, identitásában szilárd, a kisebbségi létet büszkén felvállaló európai zsidóság támogatására. A zsidó szubkultúra megjelenése a kontinensen gazdaságilag és politikailag egyaránt hasznot hoz. A nemzsidó fiatalság is vonzódik az egzotikumhoz.

3. Az 1. és 2. pont sikere érdekében mielőbb meg kell oldani a zsidó közösségek kommunikációját, információcseréjét egymás között, valamint a befogadó társadalmakkal és Izraellel egyaránt. Ennek kézenfekvő eszköze a korszerű információs technológiák alkalmazása, lehetőleg tudatosan kialakított, koherens rendszerben.

A fentiekkel összhangban projektünk keretében egy integrált zsidó referenciamédia felállitásán dolgozunk, amelynek fö alkotóelemei az egymáshoz kapcsolódó, egységes rendszert alkotó közösségi rádió, hírügynökség, internetes portál, és hetilap. A rádió, az internetes portál, és a hírügynökség működő modelljét már fel is állítottuk. Mindezt egyelöre Magyarországon inditottuk el, de a tapasztalatok felhasználásával máshol is könnyedén alkalmazhatók, pl. Franciaországban és Angliában.

A legfontosabb feladatok a következök:

1. professzionális hangstúdió berendezése, internetes, földi és müholdas müsorszórás
2. professzionális internetes infrastruktúra kialakitása
3. szerkesztöségek finanszirozása

Az 1. és 2. pontot föként alapitványok, nemzetközi szervezetek segitségével szeretnénk finanszirozni.A 3. ponthoz is legalább fél- egyéves finanszirozást ilyen forrásokból kell megoldani, és közben kialakitani az önfinanszirozási képességet. Az önfinanszirozást szponzorációval, reklámokkal, kiadói tevékenységgel, illetve kereskedelmi ügyletekkel kivánjuk megoldani. A projekt olyan müvészeti és szellemi termékeket hoz létre, illetve inspirál, melyek könyv, cd formájában értékesithetök. Ezenkivül várható, hogy a judaika, illetve az izraeli termékek iránt is megnö az kereslet, és erre lehet kereskedelmet alapozni. Ezenkivül az izraeli kultúra népszerüsitése fellenditheti a koncertek, kiállitások, és kulturális termékek iránti érdeklödést is, ez további bevételi forrásokat hozhat.

Comments are closed.