Forrás: Magyar Hírlap

Június 28.

1811-ben, 197 éve született Kriza János unitárius püspök az erdélyi Nagyajtán. Berlini tanulmányai idején Herder és a Grimm testvérek művei a népköltészetre irányították a figyelmét. Vallotta, hogy a vallás is megköveteli a gondolkodást, mert csak így lesz életet adó meggyőződéssé. Sürgette az egyházak együttműködését, révbe segítette az egyház autonómiáját, és megóvta az egyházi világszemléletet az egyoldalúságtól. Az irodalomban friss, népies hangú dalaival jelentkezett, majd az 1840-es évektől gyűjtötte a székely népköltészet alkotásait. Kolozsvárott hunyt el 1875. március 26-án.

Június 29.

1879-ben, 129 éve született Móricz Zsigmond író. Tiszacsécsén látta meg a napvilágot, a családi hagyomány szerint június 29-én, az anyakönyv bejegyzése alapján július 2-án. Életműve óriási, ma is népszerű író. Hatása sokféle irányban mutatható ki, nemcsak a népi írókra, akik mesterüknek vallják, hanem úgyszólván minden realista hazai törekvésre hatással volt. Vele kezdődött el a magyar regény-, novella- és drámairodalomnak máig tartó fejezete.

Június 30.

1912-ben, 96 éve született Krakkóban idősebb Fasang Árpád karnagy, zenepedagógus. Ő honosította meg kortársa, Kodály Zoltán híres gondolatát: “…a zene legyen mindenkié!” Elindította a Röpülj, páva! mozgalmat, amelynek hatására számos feledésre ítélt népdal elevenedett meg, dalkörök százai alakultak. Igazi néptanító volt, a szó legnemesebb értelmében. 2001 márciusában hunyt el.

Július 1.

1818-ban, 190 évvel ezelőtt született Semmelweis Ignác orvos. A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és az önzetlenség mintaképe volt, éjjel-nappal a szenvedők rendelkezésére állt. 1846-tól a bécsi közkórházban, majd 1851-től a Szt. Rókus kórház szülészeti osztályának főorvosaként dolgozott, és kimutatta a fertőtlenítő eljárások jótékony hatását a szülészetben és a sebészetben. A halálos kimenetelű gyermekágyi láz felszámolásában döntő érdemeket szerzett, az anyák megmentőjeként tartják számon.

Július 2.

1961-ben 47 éve, 61 éves korában öngyilkosságot követett el Ernest Hemingway Nobel-díjas amerikai író. Az orvoscsaládból származó író világéletében kereste a kalandot. Önkéntesként a század szinte minden háborújában részt vett. Túlnyomóan férfiszemléletet tükröző regényeiben a hősök egyéni erkölcsi normákhoz igazodva álltak helyt egy sokszor értelmetlen, borzalmas világban. Utolsó nagy írói sikere Az öreg halász és a tenger című regénye, amelynek hőse szelíd megadással fogad minden kudarcot. Élete utolsó éveit betegség árnyékolta be.

Július 3.

1904-ben, 104 éve hunyt el Herzl Tivadar író, politikus. 1860 májusában született abban a Dohány utcai épületben, amely ma a Zsidó Múzeumnak ad helyet a zsinagóga egyik épületszárnyában. Ő volt a Cionista Világszervezet megalapítója, a Zsidó Állam megálmodója. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban folytatta. Jogi diplomát Bécsben szerzett. 1897-ben ő szervezte meg az első cionista kongresszust, mely később elnökévé választotta.

Július 4.

1934-ben, 74 évvel ezelőtt hunyt el Maria Sk³odowska-Curie lengyel származású francia fizikus. A radioaktivitás kutatásában elért eredményeivel lett világhírű. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curie-vel megosztva megkapta a fizikai Nobel-díjat, az 1911-es kémiai Nobel-díj egyedüli díjazottja volt. A sugárzás okozta fehérvérűségben halt meg. Hamvait 1995-ben munkája iránti tiszteletből a Panthéonban helyezték el. Ő volt az első nő, akit saját érdemei miatt részesült ebben a megtiszteltetésben.

Comments are closed.