Forrás: NOL

Népszabadság * Miklós Gábor * 2008. február 2.

Wilhelm Reich – Freud tanítványa voltValamikor a nyolcvanas években hallottam Wilhelm Reichről, és akkor is csak közvetve. Ifjúkoromban csodált ismerősömről, G.-ről mondta valaki, hogy amikor az Párizsba emigrált, ott a korábban maoizmusnak nevezett radikalizmusát egy másik eszmére váltotta. Egy szexpolcsoport tagjaként volt egy ideig reichiánus. Később találkoztam vele, interjút is adott, de életének ezt az epizódját nem említette. Pedig engem foglalkoztatott a dolog, hogyan is képzelték gyakorolták Reich felszabadítási orgazmusteóriáját?

Nemrég Bécsben járva felhasználtam az alkalmat, hogy megtekinthető a belvárosi Dorothéengasséban, az egykori Eskeles-palotában lévő városi zsidó múzeumban a Reich életét és életművét ismertető kiállítás.

Bemutatónak ritka unalmas. A falon gépelt papírok, fekete-fehér fotók, iratok. Néhány ügyetlenül összeeszkábált gépezet. De, ha közelebb lépünk a fénymásolatokhoz egy zseniálisan tébolyult személyiség, valódi huszadik századi kalandor arcképe formálódik a papírokból.

Wilhelm Reich gazdag zsidó földbirtokos család gyermeke volt, a galíciai Dobzsanicában született. A gyerekeket otthon taníttatták, amíg a ház úrnője viszonyt nem kezdett az egyik nevelővel. Az anya öngyilkos lett. A fiú ezután a bukovinai Csernovic kiváló, német nyelvű főgimnáziumában tanult. Kitört az első világháború, a család birtokait az oroszok elpusztították, neki menekülnie kellett. A Monarchia hadseregében tisztként szolgált, több évet az olasz fronton. Leszerelt, beiratkozott a bécsi orvoskarra, amelyet rekordgyorsasággal végzett el, s lett orvos, pszichiáter és pszichoanalitikus és harcos baloldali. Először a baloldali szociáldemokratáknál volt tag, aztán igazolt át a kommunistákhoz. Első munkáit, amelyekben a szexualitás témájában végzett kutatásait ismertette, Sigmund Freud is elismeréssel fogadta. Reich pár évig élvezte a pszichoanalízis alapító pápájának elismerését, közeli tanítványai közé tartozott. Rengeteg könyvet és brosúrát írt. Előadásokat tartott, ingyenes terápiát végzett munkásoknak. Viszonylag gyorsan kialakította elméletét, amely szerint orgazmus nélkül nincs felszabadulás. A teljes nemi kielégülést pedig a kapitalizmus, a patriarchális társadalom lehetetlenné teszi. A munkásosztály felszabadítása tehát a szexuális felszabadítással lehetséges.

Bizonyára hibásan, primitíven leegyszerűsítve ismertetem a teóriát. Elnézést. Mindenesetre Reich valóságos mozgalmat hozott létre: Sex-pol címen füzeteket adott ki, s kiterjedt szerzői, szerkesztői és szervezői tevékenységet folytatott. A bécsi kiállításon fénymásolatban szerepelnek a neki címzett levelek. Freudtól például több is. De írt neki Trockij is, s vele kapcsolatos levél szerepel Radó aláírással. Igen, ez bizonyosan az a Radó Sándor (Alexander), aki Dora álnéven irányított a második világháború alatt egy eredményes szovjet hírszerző hálózatot.

Az osztrák pszichoanalitikus nézetei (tudományosak és politikaiak is) mind radikálisabbak lettek. Először a nemzetközi pszichoanalitikus társaság, majd Németország Kommunista Pártja is kizárja az időközben Berlinbe költöző férfit. Reich sikertelen dániai és svédországi letelepedési kísérlet után Norvégiába menekül. Ekkor már kutatásai biológiai jellegűekké lettek. Ha jól értem, arra a feltételezésre jutott időközben, hogy az orgazmust sajátos részecskék, orgonok idézik elő, s ezek nem csak a testen, de a rajtunk kívüli környezetben is feltalálhatók. A jó részecskéket tehát össze kell gyűjteni, a rosszakat, ellenorgonokat el kell hárítani!

Ezeket a kutatásait már az Egyesült Államokban folytatta. Időközben ugyanis kitört az emberi történelem legnagyobb perverziója. Wilhelm Reich arra jutott, hogy sajátos akkumulátoraival be tudja gyűjteni az orgonokat, és ezekkel gyógyíthat. Például rákot. (Egyébként az orgonenergiára bazírozva esőcsináló gépet is szerkesztett.) Személye – korábbi politikai szereplése miatt – az FBI figyelmét élvezte. Ám, mily különös, nem a politikai rendőrség indított hadjáratot e romantikus kalandor ellen, hanem a gyógyszerek és gyógyító eljárások engedélyezésére felhatalmazott szövetségi hatóság, az FDA. Végül ez a hivatal ítéltette el, és záratta börtönbe kuruzslóként Freud egykori tanítványát. 1957-ben szívrohamban halt meg a pennsylvaniai Lewisburgban lévő szövetségi börtönben.

Reich romantikus személyiség lehetett, hatalmas energiákkal. Hívő. Annyira hitt a maga elgondolásaiban, hogy végül – teljesen feleslegesen – belehalt. Valódi prófétasors. Ráadásul azzal foglalkozott, ami feltehetően a legjobban érdekli az emberiséget teremtése óta: hatalommal, tudással és szexszel. Sőt, kimondta, hogy ezek a dolgok szétválaszthatatlanok. A bűnt nem a bujaságban, hanem a testiség elnyomásában láthatta. A totális társadalmak korszaka azonban nem viselhette el ezt az elméletet. A diktatúrák ugyanis nemcsak saját belső hatalmi viszonyaikat illetően prűdek. Reich tudta, hogy a fasizmus perverzió.

A korábbi totális elnyomás ma már felesleges. Hiszen minden – még az embereket leginkább izgató gondok is – kereskedelmi forgalomba dobhatók, és ott jó üzlet lesz belőlük. Így nem forradalmasítanak. Egyébként ezt mindenki tudja ma is, hiszen minden erről szól, nyissák csak ki akármelyik bulvárlapot!

Hirdessen Ön is az ETARGET-tel!

Comments are closed.