Forrás: Heti Válasz

Miután a judapest.org munkatársai decemberben egy tál süteménnyel jelezték Sólyom Lászlónak, hogy nem értenek egyet az államfő meghívását bojkottáló Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével, megbolydult a hazai zsidó közélet. Az érintettek egyre hangosabban követelik a pártállamból ittmaradt szövetség monopóliumának megtörését.

A tavalyi év vége óta ismét “rendszerváltó” lázban égnek a hazai zsidószervezetek. Miután a Mazsihisz decemberben – mert az államfő az Alkotmánybíróság elé küldte a gyűlöletbeszédről szóló törvényt – lemondta a Sólyom Lászlóval esedékes ebédjét, felélénkült az izraelita közéletet évek óta meghatározó vita. A követ a judapest.org nevű honlap munkatársai dobták az állóvízbe, amikor is a köztársasági elnöknek küldött süteménnyel jelezték: zsidó berkekben sem mindenki azonosul a Mazsihisz akciójával. “Nekik egy tál flódnival sikerült az, ami évtizedek alatt egyik zsidó szervezetnek sem: zsidó oldalról megingatták a Mazsihisz véleménymonopóliumát” – vélekedett a Népszabadságban decemberben Nagy Ákos, a Kidma Zsidó Diákszervezet elnöke.

A négy történelmi egyház egyikeként számon tartott szövetség helyzete kétségkívül ellentmondásos. A Mazsihisz jogelődjét ugyanis az ötvenes években az állam hozta létre, hogy könnyebb ellenőrzésük végett egy akolba terelje a különféle hitközségi irányzatokat – hívja fel figyelmünket Köves Slomó rabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Emih) vezetője. A rendszerváltozás utáni kormányok is a Mazsihiszt tekintették a zsidóság – úgy is mint vallás és népcsoport, illetve a kettő sajátos elegye – kizárólagos képviselőjének, mondván, nem feladatuk beavatkozni az egyházak belügyeibe. “Az állam azonban épp azzal avatkozik be a belügyeinkbe, hogy elfogadja ezt a méltatlan helyzetet. Sőt diszkriminatív módon egyedül a Mazsihiszt támogatja évente több milliárd forinttal, hozzájárulva a fennmaradásához” – mondja Köves, feltéve a kérdést: vajon mennyiben tekinthetők ők “kevésbé történelmi zsidók”-nak, mint a Mazsihisz? Szerinte a költségvetésnek az egyszázalékos adófelajánlások arányát figyelembe véve kellene támogatnia az egyes szervezeteket, hogy a hazai zsidó közösség egészének juttatott erkölcsi elismerés és évi 4-5 milliárd forintos kárpótlás felett ne kizárólag a Mazsihisz rendelkezzék. (Bonyolítja a helyzetet, hogy a szövetség önmeghatározása szerint a vallásos zsidóság gyűjtőszervezete. Az ő számuk azonban a százezres közösségben alig haladja meg az ezret. A probléma feloldására tavaly kezdeményezés indult a zsidóság nemzeti kisebbségként való elismertetésére, ám az ötlet az érintettek körében – finoman szólva is – visszatetszést szült, így az ügy hamarosan lekerült a napirendről.)

Az Emih sajnálatosnak tartja, hogy az államfő is csak a Mazsihiszt szokta tárgyalópartnerének tekinteni, noha ők szívesen részt vettek volna például az egyházak tavaly novemberi találkozóján. A felvetést tolmácsoljuk Kumin Ferencnek, az elnöki hivatal stratégiai és kommunikációs főosztályvezetőjének, ő viszont azzal érvel, hogy a történelmi egyházak vezetőit egy 2001 óta, még Mádl Ferenc elnöksége idején kialakult hagyománynak megfelelően hívja meg minden esztendőben a köztársasági elnök az év végi ünnepek előtti időszakban. “A hivatal a meghívottak kiválasztása során több különféle történeti, illetve a közösségek méretére vonatkozó szempontot vett figyelembe a kezdetektől fogva. Ezek együttesen vizsgálandók, nem lehet egyiket sem külön kiemelni” – fejtegeti Kumin, hozzátéve: az esetleges személyi és szervezeti változásokat azonban hivataluk minden évben áttekinti.

Ha pedig azt vesszük, hogy legutóbb a Mazsihisznak ötezren, az Emihnek pedig közel ezren ajánlották fel adójuk egy százalékát, akkor bízvást megállapítható: Kövesék jól haladnak a vetélytárs monopóliumának megtörésében. (Sőt, kormányzati forrásaink szerint hamarosan újabb részeredményt könyvelhetnek el, amennyiben már bírósági bejegyzés alatt áll a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány új alapító okirata, mely a jövőben helyet biztosít az Emihnek is a legnagyobb pénzosztó szervezet kuratóriumában.) A Kidma diákszervezet vezetője, Nagy Ákos ugyanakkor – nem mintha ennek különösebb jelét tapasztalná – azt sem tartaná kívánatosnak, ha alkalmasint az Emih válna egyeduralkodóvá a zsidó közösségek között. Szerinte Köves Slomóék rendkívül értékes munkát végeznek, az ortodox Chábád Lubavics mozgalomban gyökerező vallásgyakorlásuk azonban idegen a vallási értelemben liberálisabb, az inkább a neológ utat járó hazai zsidóság többségének hagyományaitól.

Köveséken kívül több tucat ifjúsági, diák-, sport- és közéleti csoportosulás dörömböl a Mazsihisz kapuján; amikor néhány éve Heisler András lett a szövetség elnöke, afféle ernyőszervezetként létre is jött a Zsidó Közösségi Fórum, ám a kezdeményezés elhalt. Pedig Nagy Ákos szerint ez lenne a megoldás. Amint a Kidma vezetője lapunknak mondja, ma a legtöbb zsidószervezet ki van szolgáltatva az állami pénzek felett rendelkező Mazsihisznak – erre mi sem utal jobban, mint hogy a szövetség legutóbbi közgyűlésén felvetődött: meg kellene vonni a támogatást a Kidmától, mert vezetője a Népszabadságban bírálni merészelte a Mazsihiszt. E javaslatot másfél hete az ugyane lapban publikáló Vári György tanár hozta nyilvánosságra, kijelentvén: a maga részéről nem kér a “gettómentalitásból”, a “faji alapú szelektálásból”, vagyis abból a káros alapelvből, melynek képviselői szerint “ránk mint üldözött kisebbségre más morális szabályok” kellene hogy vonatkozzanak.

A mai zsidóság identitásának nem szabad pusztán a holokauszt élményén és az antiszemita veszély eltúlzásán alapulnia; bár léteznek aggasztó jelek, aránytévesztés párhuzamot vonni 1944 és 2007 között – vallják a Mazsihisz egyre-másra nyilvánosságra lépő bírálói. Hogy a folyamat milyen irányt vesz a közeljövőben, azt nehéz megjósolni, a lassú változás jelei mindenesetre jól látszanak. Ahogy a Népszabadságban Nagy Ákos figyelmeztetett: “Ma még csak egy maréknyi jó szándékú civil kopogtat flódnival a Sándor-palota kapuján. De ha a Mazsihisz rendszert csinál abból, hogy nem áll szóba a köztársaság elnökével, akkor könnyen előfordulhat, hogy az elnök majd más zsidó szerveződéseket hív az asztalához.”

Zoltai Gusztáv: a Mazsihisz ügyvezető igazgatója. A Mikroszkóp Színpad egykori művészeti titkárát zsidó berkekben csak mint volt munkásőrt, az állampárt elkötelezettjét emlegetik, aki 1990 óta vaskézzel vezeti a – vádak szerint – zavaros anyagi ügyekkel terhes szövetséget. Többször megpróbálták már eltávolítani, mindeddig sikertelenül.

Köves Slomó: az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija. A második világháborúig hazánkban működő szervezet a hagyományokhoz való ragaszkodás és a világra való nyitottság irányzatát képviseli.

Feldmájer Péter: a Mazsihisz elnöke. Szövetségének nem az államfői meghívás lemondása volt az egyetlen otromba gesztusa tavaly. Március 15-e előtt azzal váltottak ki – zsidó közéleti személyiségekben is – megütközést, hogy arra intették hitsorsosaikat: a várható zavargások miatt ne menjenek az utcára. Lapzártánkig nem válaszolt nyilatkozatot kérő megkeresésünkre.

Szőnyi Szilárd, [email protected]

8. évfolyam 3. szám, 2008.01.17

7 hozzászólás to “Ószövetség”

 1. sofar

  Úgy látszik, ennek a Nagy Ákosnak Nagy tervei vannak… 🙂

 2. sofar

  Az Olvasó figyelmébe ajánlom saját, e témában megjelent [url=sofarnyik]dolgozataimat[/url] is 🙂 :

  1. [url=http://www.sofar.hu/hu/zsakutca]Lökdösődés a zsákutcában[/url]
  2. [url=http://www.sofar.hu/hu/node/35009]Tolongás a Burma úton[/url]
  3. [url=http://www.sofar.hu/hu/node/55740]A zsidó kerekasztal lovagjai[/url]
  4. [url=http://www.sofar.hu/hu/node/57355]Megmondom a tuttit :)[/url]

 3. Jaakov

  Szégyenteljes, hogy zsidó belügyekről olyanok írnak, mint a Heti válasz..
  Annál nagyobb baj, hogy vannak zsidó mozgalmak, amelyek szavaiból jóformán csak a pénz
  az egyetlen hangsúlyos szó!
  Igen, szükség lenne, hogy Heisler András szellemisége legyen irányító a magyar zsidóságban.

  Minden, nem magyar zsidó, nem magyarországi hátterű zsidó szervezet pedig sohase kaphasson még szavazati jogot sem a magyar zsidóság belügyeibe!

  Ez az írás bennünket tesz nevetségessé, ránk fognak mutogatni, és negatív megítélésünk szerint szabad utat nyit minden divatos antiszemita, anticionista és más “trendinek “.

  A jelenlegi vezetésnek pedig minden háborúság nélkül változtatni kell.
  Az illetéktelenek kizárásával “családi” módon újat kell kezdeni.
  Óriási hiba, ha valaki nem úgy vezet, hogy elmondhatja:
  “Elöttem az utódom..”
  Ez történt!

  Keressük tehát azt a megoldást, hogy a sokezer, a mai zsidó vezetéstől elhatárolódó, de a tolakodó,új, magukat fontossá tevő mozgalmaktól is bezárkózó zsidó társaink is viszatérhessenek, szavazhassanak, kinyilváníthassák akaratukat.

  Mindent tegyünk meg, hogy zsidó néven soha senki se bonthassa, ossza meg a zsidó egységet.
  Tapasztalatom szerint ilyen ma is van:
  Egységesen nem ért egyet már senki a mai vezetés gyakorlatával, és legalább annyian nem kíváncsiak a lelkes, de mindent üzletté tevő “új nemzedékre”, új áramlatokra!

 4. rudasj

  Rudas János
  Abba kellene hagyni az egymást figyelembe nem vevő dörgedelmeket, az “i’ten-bizony-én-tudom-egyedül-hogy-mit-kell-tenni” attitűdöt, a vagy-vagyokat – ami más véleményt, netán vélemények “összefésülését” nem enged(i) meg. Talán nem ártana valami nem elfogult és nem csak indulatokban megnyilvánulni tudó szakemberekből álló csapattal felméretni, kikutatni és elemeztetni a helyzetet, annak teljes bonyolultságában.
  A bonyolultságot jelzi például, hogy a Mazsihisz vezetése azért nem azonosítható a neológ szemléletű vallásos zsidókkal, akik nem feltétlenül ugyanazt a nótát fújják. Vagy a ljubavicsiak nem mindenkinek szimpatikusak, bár magyarországi érdemeik eléggé túl nem becsülhetőek – ezért veszem észre most már egy-két éve, hogy a neológia is versenytársra lelt, ezért megpróbálnak kimozdulni több évtizedes csököttségükből (lásd legutóbbi Chanuka).
  A zsidóság vitáinak nyilvánosságától pedig nem kellene hisztérikus rohamot kapni. Vagy úgy gondolják egyesek, hogy a nyilvánosság a demokrácia lényegéhez tartozik – kivéve a zsidókat?
  És az ügy érdekében én azt sem bánnám, ha mondjuk a jelenlegi köztársasági elnök kezdeményezne valamely erre hivatott tudományos vagy civil szervezetnél/szervezeteknél egy olyan elemzést, amilyenre az előzőekben utalni bátorkodtam. (Akkor a Kumin F. által elkövetett diplomatikus mellébeszélést is elviselném.)

 5. Jaakov

  A zsidóságnak hasonlónak kellene lennie egy nagy családhoz.A családi ügyekbe pedig semmiféle szomszéd ne szóljon bele, és kutakodjék abban!

  Más a pénzek felhasználása.
  Az államtól kapott pénzek felhasználásába bizony joga van az államnak beletekinteni.
  De vannak olyan megállapodások, amelyek mégis másképpen kezeli a zsidóságot, és ezt az állam maga is tiszteletben tartja.

  A lubavicsi mozgalom pedig valóban jó.
  Ők a globalizálás eszközei, és ha valaki felismeri a valódi céljaikat, akkor kénytelen önmagát is megmozdítani, tenni ellene.

  Tevékenységük megannyi zsidózás pozitívuma mellett teljesen idegen a zsidó hitelvektől.
  Bár hasz nos a zsidóság hagyományainak a felelevenítése, mégsem mindegy milyen célra használják.
  Márpedig a zsidó vallás sohasem volt térítő, és mindent és mindenkit változás nélkül befogadó.

  Nem volt olyan zsidó család sohasem, ahol három testvér közül egy katolikusból lett “hasszid”, másik “hites”,harmadik “krisnás” volt egyidőben.

  Mindenki szabad és tistelt általam, de zsidóként nem tartom elfogadhatónak, amikor a globalizáló erők nemcsak megjelennek, hanem összefognak zsidó néven is.

  Holnap már mindenki “zsidó”, mindenki jogot formál mindenre?

  Kiváncsi leszek egykor, ha a pénzek elfogynak, akárpótlások megszünnek, akkor ki marad zsidó?
  Mi fogja összetartani az embereket?
  Én maradok az, aminek és akinek születtem, és ma sem kell más pénze.

 6. rudasj

  Rudas János
  Rekesszük ki azokat, akiket Jaakov nem tart zsidónak. Ez az én szememben ugyanaz, amikor valamelyik szélsőjobbos nacionalista azt mondja, hogy rekesszük ki azokat, akiket ő nem tart magyarnak.

 7. jaakov

  Hát akkor én ma éjféltől “Rudas” leszek..!
  Szíveskedjen átadni a lakása kulcsainak másolatát, bankszámláját használni fogom…
  És semmi diszkrimináció..!
  Elvégre “rudas” vagyok és nem “ludas”..

  Remélem megérti válaszomat.
  Kérdésem csak annyi:
  Hol vannak a magyar zsidóság szellemi vezetői, a rabbik?
  Vagy hol voltak…..