Forrás: NOL

NOL * Vincze Attila Tamás * 2007. december 8.

“Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat.” Galileo Galilei

Képes történelmi világatlasz

Most egészen újszerűen, összefüggéseiben láthatja a világtörténelmet az őskortól a XX. század végéig. Az atlasz segítségével megismerheti a nagy történelmi események hátterét és alakulását, és így jobban megértheti a múltbeli és a mai társadalmi és politikai jelenségeket. A gazdag térkép- és szöveganyagnak köszönhetően a történelem, a gazdaság, az ipar, a mezőgazdaság világába is bepillantást nyerhet! 4000 éves múlt 540 térképpel és a hozzájuk kapcsolódó eseményleírásokkal kronológiai összeállítás az őskortól a XX. század végéig kislexikon és névmutató nagy formátum

Reader”s Digest ; 9990 Ft.

Ranschburg Jenő: Rögök az úton 

A gyűjteményes kötet a neves pszichológusnak az elmúlt években megjelent könyveinek legjobb fejezeteit tartalmazza. A tanulmányokból az emberi párkapcsolatok fejlődésének mozzanatai bontakoznak ki: Egymást keresik, – Szülők lettünk, – Áldás vagy átok? – A meghitt erőszak, – Jellem és jellemtelenség, és néhány további tanulmány a Gepárd kölykökről: tehetségről és tehetségtelenségről.

Saxum Kiadó;  3500 Ft.

Révai Gábor: Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással

“Megmutatni magam és megismerni a másikat – együttélésünk nélkülözhetetlen feltételei. De mert embernek születtünk és gesztusaink fogyatékosak, ehhez mindenekelőtt szavakra, mondatokra van szükségünk. Beszélgetésekre. Szomorú, hogy egyre kevésbé tudunk egymással beszélgetni. Ebben a könyvben két olyan emberrel beszélgetek, akiket sokan és jól ismernek, akik évek, évtizedek óta beszélnek hozzánk rádióban, televízióban, az újságok hasábjain, tucatnyi könyvükben. Vajon tudnak-e újat mondani a gyermeki lélekről, családról, iskoláról, nevelésről, a világról? A válasz engem is meglepett. Nem is az, hogy beszélgetőtársaim a hetedik évtizeden túl is maradéktalanul megőrizték szellemi frissességüket; ezt feltételeztem róluk. Inkább az, hogy az általam “lerágott csontnak” hitt témákról is vannak meglepően új gondolataik. Nem lett volna baj az sem, ha nem szállnak le pszichológusi-pedagógusi vesszőparipáikról, hiszen egy újszülöttnek – mint tudjuk – minden vicc új, fontos dolgokat ismételni pedig sosem árt. De nem ez, legalábbis nem csak ez történt. Ranschburg Jenő úgyszólván mindent újragondolt. Hol egy kicsit többet, hol pedig egészen mást mond (például az abortuszról), mint korábban. Vekerdy Tamásnál, a Waldorf-módszer erényeinek leglelkesebb magyar hirdetőjénél pedig nincs kíméletlenebb bírálója a hazai Waldorf-gyakorlatoknak.

Ezúttal nem csak gyerekekről esik szó. Fontosnak tartottam, hogy kifaggassam beszélgetőtársaimat az életükről és a minket körülvevő világról. Feltételeztem, hogy érdekes és tanulságos lesz, amit mondanak.” – a szerző

Park Kiadó; 226 oldal, 2500 Ft.

Popper Péter: Ingovány – a rejtőzködő lélek keresése

Könyv a pszichológia tisztázatlan kérdéseiről: a vallás vagy az evangélium szövetségese-e a pszichológia?

 

Részlet a bevezetőből: “Ez az írás egy, a pályája végén bandukoló pszichológus egyetemi tanár szakmai kétségeiről szól. Azokról a kérdésekről, amelyeket kikerülünk, vagy más tudományoktól elorozott, jól hangzó általánosításokkal válaszolunk meg. Nehezen mondjuk ki azt, hogy “nem tudjuk!” Ki tudja, miért szégyelljük, hogy nem rivalizálhatunk a Jóistennel. Tehát egy ilyen könyv csak felforralhatja a kollégák vérét, s legalább is a saját fészkébe piszkítással vádolhatják a szerzőt, természetesen kétségbe vonva jóindulatát és tudományos felkészültségét is.”

Saxum Kiadó; 186 oldal, 2280 Ft.

Dr. Les Parrott – Leslie Parrott: Kapcsolatklinika

Életünk legértékesebb kincsei a kapcsolataink. A kapcsolat-szakértő szerzőpáros az emberi interakciók mélyére ásva tárja fel az erős, tartós és éltető kapcsolatok kiépítéséhez vezető utat. Hogyan alakíthatjuk a kapcsolatainkat úgy, hogy kölcsönös megelégedésre szolgáljanak, és gazdagítsák életünket? A pszichológus szerzők a személyközi kapcsolatok vizsgálatának legfrissebb lélektani meglátásait alkalmazva mutatják be a jó kapcsolatok kiépítésének hatékony stratégiáit. Ismertetik a témával kapcsolatos legutóbbi felméréseket, és valódi eseteket mutatnak be. Tárgyalásmódjukat tudományos szemléletmód és biblikus perspektíva jellemzi.

Harmat Kiadó ; 303 oldal, 2500 Ft.

Szerb Antal: Száz vers

“Ha a versek megmaradnak, talán a lényeg marad meg.”

Először 1944-ben jelent meg ez a Szerb Antal által összeállított versantológia. Szerb Antal azt állítja a Bevezetőben, hogy személyes szeretete alapján válogatta ki a kötet darabjait, melyek közül mind “vigasztalója volt egyszer egy magányos vagy bánatos órán, vagy pedig titkos és kimondhatatlan sejtelmeket ébresztett benne a világ mélyebb és örök összefüggéseire vonatkozólag”. Válogatása részben egybeesik a világirodalom klasszikusainak névsorával Szapphótól Shakespeare-en, Goethén át Hugo von Hofmannsthalig. De a közismert szerzőktől is különleges verseket válogatott, és nagy gondot fordított rá, hogy a legjobb fordításokat találja meg a válogatás közreadásához.

A Száz vers tulajdonképpen kétszáz vers, hiszen az eredendően angol, francia, görög, latin, német és olasz nyelvű versek mellett olvashatók a fordítások, nagyrészt olyan magyar költők tolmácsolásában, mint Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Tóth Árpád és Vas István.

Szerb Antal tíz csoportba rendezte kedvenc verseit, méghozzá a megközelített témák és hívószók alapján: vannak benne Magányosok és Szeretők, Istenek és Halandók, Állatok, Nosztalgiák, Sorsok, Éjszakák, Bánatok és Hatalmak, valamint látomások.

Magvető Kiadó ; 448 oldal, 2890 Ft.

Kertész Imre: Világpolgár és zarándok (Káin és Ábel)

Megjelent az első magyar irodalmi Nobel-díj ötéves évfordulójára

Kertész Imre elbeszélése épp negyven éve, még a Sorstalanság írása közben született, és nem jelent meg eddig a Magvető életműsorozatában. Míg Köves Gyuri történetében az áldozattá válás mechanizmusa foglalkoztatta a szerzőt, addig az ószövetségi Káin és Ábel történetében a jó kiszolgáltatottsága és a bűn diadala. A pontos és szenvtelen elbeszélésmód teszi megrendítővé és kortalanná Kertész írását.

Magvető Kiadó ; 16 oldal, 1990 Ft.

Karinthy Márton: A vihar kapuja

Egy családregény eleje: azaz mi minden történt a szerzővel, mielőtt az Ördöggörcs megszületett. Az előzményeket személyes hangú kötetben kutatja fel “Marci”. Főiskolai osztályának életén keresztül pillant vissza a legendás hatvanas évek színházi világára s benne önmagára. Egykori osztálytársait faggatva – akik mára a színházi és kulturális élet legmarkánsabb képviselői lettek -, velük együtt idézi fel barátságaik, szerelmeik, konfliktusaik, árulásaik, sikereik és bukásaik történetét: mindazt, ami a rendezőtanoncok életének része már akkor, amikor még szinte meg sem kezdték pályájukat, még be sem léptek a vihar kapuján.

Karinthy Márton új könyve páratlanul értékes “kulisszahasogatás”, és hol borús, hol felhőtlen “Karinthyáda”, vagyis az énkeresés krónikája; egy családregény eleje.

Ulpius-ház Kiadó; 376 oldal, 2999 Ft.

Eidzsi Josikava: Muszasi IV. – A Busidó-Kód

A Muszasi többek szerint a japán Elfújta a szél. Igazi nagyregény, amely a XVI. századi Japánt örökíti meg. Azt a Sógun történetéből is ismert Japánt, amely a több mint 150 évig tartó háborúskodás után egy vérbeli hősért kiállt, aki egyesíti a feldúlt és zsarnok nagyurak által felosztott országot. Itt lép színre Muszasi, a valóságban is létező páratlan kardforgató harcművész, író és zen-buddhista mester, hogy megkezdje emberpróbáló küzdelmét egy új kor hajnalán.

Eidzsi Josikava egyike Japán legtermékenyebb és legnépszerűbb íróinak. A Muszasi olyan történelmi regény, amelynek öt kötetét számtalanszor jelentették meg, generációk nőttek fel rajta, film- és tévésorozatok tömege készült belőle, hiszen Japán élő folklórjának része. E sorozattal az olvasó egy hosszú utazásra indul a felkelő nap országába, amelyet egykor szamurájok és sógunok uraltak, és ahol a kard osztott igazságot.

A sorozat negyedik kötetében hősünk tovább követi a megvilágosodás útját, ám nehéz választás elé állítják. A végzet megállíthatatlanul sodorja egy halálos párbaj felé.

Ulpius-ház Kiadó ; 304 oldal, 3999 Ft.

Peter Spufford: Hatalom és haszon – Kereskedők a középkori Európában

A legkorábbi csekket 1368-ban állította ki két firenzei, akik egy családtag temetésére rendelt fekete szövet árát fizették ki ily módon… 1360-ban egy barcelonai bankárt saját üzlete előtt fejeztek le, miután ügyfelei nem tudtak pénzt kivenni számláikról… 1477-ben egy csaló rávett egy kölni polgárt, hogy vásárolja meg egy valójában nem is létező vállalat részvényeit… Tucatnyi ország archívumait felkeresve, tengernyi kereskedelmi feljegyzést, számlakönyvet és levelet elolvasva Peter Spufford harminc évig kutatott a fentiekhez hasonló számtalan kis adattöredék után. Ezek segítségével munkájában olyan képet fest a középkori üzleti világról, amely egyaránt lesz élvezetes a laikusoknak és hasznos olvasmány a történészek számára.

A könyv első részében megismerkedhetünk a korai vállalkozók által létrehozott korszakalkotó üzleti változásokkal, továbbá a modern hitel-, bank- és biztosítási rendszer elődjével. A változások végbemeneteléhez szükséges vagyon nagy része a királyi udvarokban kulminálódott, az újítások bevezetését pedig ezen udvarok luxuscikkek iránti – általában a legnagyobb nemzetközi vásárok keretében kielégített – kereslete ösztönözte. A rossz útviszonyok, a kezdetleges járművek, a veszélyes alpokbeli hágók és a rablótámadások veszélye miatti kellemetlenségeken a kereskedőknek az esetek többségében – meglepő módon – sikerült felül kerekedniük. A könyvben fontos szerepet kap a nyersanyagok és a késztermékek ára közötti hatalmas különbség, és betekintést kapunk a középkori Párizs, London, Bruges, Velence és Firenze, vagyis a legfontosabb fogyasztási központok életébe is.

Az elmúlt évek kutatási eredményeire támaszkodva Spufford professzor bemutatja az egyes európai és Európán kívüli országok kereskedelmi mérlegének a kapitalizmus korát közvetlenül megelőző időszakra vonatkozó jellemzőit. E részletes és széles spektrumú tanulmány a középkori társadalom szinte minden egyes szegmensét megemlíti, és a gazdasági fejtegetések mellett egyes kereskedők személyes történeteit is megismerhetjük belőle, ami a témát közel hozza hozzánk, az olvasókhoz. Az illusztrációk többsége ezelőtt még soha nem került kiadásra; emellett az olvasó számos egyedileg készített térképet is tanulmányozhat. A Hatalom és haszon különleges alkotásnak számít, hisz olyan tudományos klasszikus, amelyet puszta szórakozásból is szívesen lapozgatunk majd.

Scolar Kiadó ; 432 oldal, 6500 Ft.

Philip Whitfield: Állatvilág

Milyen állat a portugál gálya? Hány szeme van a négyszemű halnak? Kinek integet az integetőrák? Ezekre a kérdésekre is választ talál az ifjú olvasó ebben az új állatenciklopédiában, mely több mint 1000 színes kép segítségével mutatja be a Föld állatvilágát: emlősöket, madarakat, hüllőket, kétéltűeket, halakat, rovarokat, pókokat és más gerincteleneket. A kötet érdekes és izgalmas olvasmány, egyben remek kiegészítője az iskolai tananyagnak.

Scolar Kiadó ; 264 oldal, 4695 Ft.

Három, és kész – 200 pompás és egyszerűen elkészíthető recept

E szakácskönyv izgalmas, új megközelítésben összeállított recepteket kínál a modern konyha kedvelőinek. Valamennyi étel-ital ínycsiklandóan ízletes, ám elkészítésükhöz nincs szükség háromnál több alapanyagra (néha készen kapható hozzávalókra). A könyv tizenegy jól áttekinthető fejezete minden alkalomra kínál recepteket – a reggelitől a tízórai harapnivalókon és a teasüteményeken át, a friss hozzávalókból összeállított ételekig, a gyorsan elkészíthető levesektől az elegáns vendégváró fogásokig.

A kötet bevezetőjében összefoglalót olvashat a minimalista konyha legfőbb sajátosságairól, megtudhatja, hogyan varázsolhat könnyedén pompás ételeket-italokat, a lehető legkevesebb alapanyag felhasználásával.

Reader”s Digest Kiadó ; 6490 Ft.

Nagy Bandó András: Kabaré-sikerlista

Nagy Bandó András népszerű monológjai és írásai

“Magam is alig hiszem: 60 éves lettem. 35 éve vagyok a pályán, azóta ismernek humoristaként, előadóként, íróként. Azóta hallgatják monológjaimat és olvassák írásaimat. Nem tudom, hány humoreszket írtam, talán ötszázat. Voltak jobbak, s kevésbé jók, bár azon voltam, hogy egyenletes teljesítményt nyújtsak. Ki emlékszik ma már önálló estjeimre? Talán csak a velem egykorúak. Kocka utca 13, Bandó Quijote Dilemmancha, Mókabeszüntetés, 40 éves a Forint. Örömöm, hogy egykori rajzos-zenés produkcióm rajzait sokan még ma is őrizgetik. Tudom, néhány év, és feledésbe merülnek a régi poénok, nem lesz, aki emlékezzen rájuk. Könyvemmel, és a közeljövőben megjelenő hasonló válogatásokkal arra teszünk kísérletet, hogy szembe szálljunk a könyörtelen idővel.” Nagy Bandó András

Szamárfül Kiadó, 160 oldal, 1000 Ft.

Talmácsi – és a 101 éves magyar motorsport

A könyv bemutatja a hazai motorosok régi bajnokaitól – Kurucz, Szabó II. László, Drapál Jánoson keresztül – napjaink ifjú reménységeiig szinte a teljes magyar motorsport sikeres személyiségeinek történetét, pályafutását. Külön fejezet foglalkozik Talmácsi és társai, valamint a Tóth-csapat izgalmakban bővelkedő utolsó hónapjaival, heteivel. A könyvet számos élethű színes kép teszi még gazdagabbá.

Duna könyvkiadó; 246 oldal, 3498 Ft.

Faludy-Kovács Fanny: Pokolbeli víg óráink

Újabb beszélgetések Faludy Györggyel

Faludy György nemcsak mint költő él több generáció emlékezetében. A 96 évesen elhunyt legendás vagabond valódi életművész volt. A Faludy fehéren-feketén című nagy sikerű gyűjteményben fiatal felesége egyszer már vállalkozott arra, hogy közvetlen közelségbe hozza vele az olvasót. A Pokolbeli víg óráink folytatja a sort. Ám a kérdésfelvetés szemszöge megváltozott – a személyes tér, a belső világ, a baráti és szerelmi kapcsolatok most részleteikben rajzolódnak ki, a közélettel kapcsolatos gondolatok pedig nagyrészt elvi síkon tárulnak fel. Az itt felelevenített beszélgetések így valami merőben újat hoznak: Faludy egy eddig kevésbé ismert arcát mutatják meg szeretett közönségének.

Alexandra Kiadó; 176 oldal, 2499 Ft.

Beth Nimmo – Darrell Scott: Rachel könnyei

Rachel Scott 17 évesen halt meg egy iskolai lövöldözésben. Életének és halálának fontos üzenete van minden kamasz és fiatal számára, aki napjainkban őszintén szeretné megélni hitét.

Hatmat Kiadó ; 250 oldal, 1500 Ft.

Miler, Zdenìk; Lovis, Kateøina; Doskoèilová, Hana: A kisvakond és a tél

Reggelre fehér lett a világ. – Végre itt a tél! – örvendezett a kisvakond. Felkapta pomponos sapkáját, és elővette a szánkót…

Móra Kiadó; 12 oldal, 1190 Ft.

Móricz Zsigmond: A pórul járt farkas

Illusztrátor: Elek Lívia

“Volt egy farkas, szörnyű éhes,

szörnyű éhes, szörnyű mérges.

Elindult vadászni,

bár alig bírt mászni,

olyan éhes volt szegény

bús legény.

Megy, mendegél, meg-megáll,

lúdcsapatra rátalál.”

Móra Kiadó; 12 oldal, 1390 Ft.

Hirdessen Ön is az ETARGET-tel!

Comments are closed.