A Partizáninfo szerint az alábbi fotó a budakeszi “katolikus iskola wehrmacht stílusú „hagyományőrző” osztályképe 2005-ből, előtérben tanárukkal”.

Aki nem hiszi, járjon utána itt

5 hozzászólás to “Náci hagyományőrzés?”

 1. Ady András

  Ha ez a felvétel igaz és hiteles, akkor csak ismételni tudom, amit ezzel a témával kapcsolatban egyre gyakrabban jelentek ki családi körben: a fasizmus itt sompolyog a kertek alatt! Sőt, egy-egy felvonulásra és pózolásra már nappal is előmerészkedik!
  Az emberi természet nem változik, vagy csak hihetetlen lassan. Gyakorlatilag állandó.
  És a jellemtelen emberekből összeálló társadalmi csoportok és a rossz lelkiismeretű, és gőgjét-felsőbbrendűségi (hamis) tudatát feladni nem hajlandó és nem képes nemzetek előbb-utóbb újra- és újra kitermelik a fasizmust.
  Ebből a mókuskerékből csak egy kiút van, tessék nekem elhinni:
  1. az emberi természettel kapcsolatban kell vizsgálódni, az eddiginél alaposabban és önkritikusabban magunkba nézni
  2. Belátni azt, hogy egyik ember, társadalmi csoport vagy nemzet sem különb a másiknál, mert az emberiség egyetlen faj, és a fajfenntartó ösztönök minden embernél ugyanúgy működnek, ezek az ösztönök a viselkedésben túlzásokat okoznak, amelyek ellen egyénileg mindenki más-más mértékben hajlandó és képes fellépni, s így jön létre az, hogy az emberek jelleme más-más színvonalú. De alábbvaló ill. felsőbbrendű ember és nép nem létezik!
  3. Ha ezen a hatalmas erőpróbán túl lesz az emberiség, akkor ezzel előáll egy természetes, valós értékrend, amelyben valóban az emberi értékek lesznek a legnagyobb értékek. A profit, az élvezetek túlzott hajszolása és a hazugság-képmutatás léte és befolyása elviselhető mértékre csökken…
  De addig még bőven elolvadnak a sarki jégsapkák…

 2. sofar

  A Wudigess (Budakeszi) sváb településen működő, Prohászka Ottokár antiszemita püspökről elnevezett katolikus gimnázium hagyományőrző fotóalbuma, sőt honlapja sem elérhető valamiért egy ideje…

 3. magdimama

  Istenem!
  Mi történt ebben az országban? Megnéztem a “Partizáninfo” lapját.
  Félek.Sírok.Kétségbe vagyok esve.
  Miért ez a gyűlölet?:( 🙁 🙁
  (nem tudom a smileys-t Áthozni ide)
  Egy őrültekkel tele országban élek! Akik a szabadságot szabadosságra használják!

 4. Ady András

  Kedves magdimama!
  Az ember(i faj minden egyedének a) messze a legerősebb késztetése a hatalomvágy, vagyis a társadalmi befolyás mindenáron, akár bármiféle aljasság árán való növelése. Ez az öröklött életösztöneinkkel származik belénk, MINDENKIBE. Nevezik ezt hamis önbecsülésnek, önbecsülési kényszernek, stb. Az emberi gyarlóság ezt az ösztönös törekvésünket kiszolgálja, és (különösen akkor, ha a befolyás megszerzésére tehetségünk, szorgalmunk, műveltségünk, tehát valós eredményeink, tulajdonságaink, emberi minőségünk alapján nem szolgáltunk rá) saját kiválóság és erkölcsi jogalap híján a társadalmi konkurensek mocskolásával, kicsinyítésével, bűnbakká kikiáltásával próbálja meg javítani a helyzetünket (még ha látszólagosan is!…) a társadalmi ranglétrán (mindez az életfenntartó, öröklött ösztöneink kivédhetetlen hatására történik).
  Amikor olyan történelmi, társadalmi helyzet áll elő, hogy tömegesen összegeződnek ezek a gyarló törekvések, ez a másokat bemocskoló, ún. bűnbak-képzés, akkor beszélünk fasizmusról. A szó, fasizmus a fascio (fassó) olasz szóból ered, osztag-ot, rohamcsapat-ot, magyarul csürhe bandát jelent, akiket felelőtlen, a hatalmat mindenáron megragadni akaró eszelős, szemét, őrült politikusok feltüzelnek, és a bűnbaknak kiszemelt társadalmi réteg, csoport ellen uszítanak. A csürhe pedig boldogan acsarkodik a bűnbakok ellen, hiszen “annál a mocskos, magyarellenes, hazaáruló, internacionalista, szabados, (és még sorolhatnám estig) zsidók, arabok, cigányok, négerek, stb.”-nél, tehát a legalantasabbnak beállított bűnbak-csoportnál (-népnél, -vallásnál, -kultúrkörnél stb.) még az a nyomorult, tanulatlan, lusta, részeges vagy kábszeres, ostoba, stb. suhanc is többnek érezheti magát, legalábbis ő azt gondolja — és máris kielégült a (hamis) önbecsülése, a legerősebb lelki-érzelmi igénye.
  Mindez így zajlik minden korban, minden országban, csak a kulisszák változnak.
  A legszabadabb országban indiánok tízmillióit irtották ki ilyen mechanizmusok alapján, és később a négerekkel is megpróbálták, pedig ők hozták be őket annakidején ingyen munkaerőnek, a másik hallatlanul kultúrált országban a zsidókkal bántak el ugyanígy, de egész európa benne volt a disznóságban — mindenütt ugyanaz az egyetlen emberi faj él, annak a dicső egyedei népesítik be a bolygót. Aztán ott voltak az örmények, ott vannak a kurdok, stb., itt nálunk itt vannak a cigányok, a zsidók. Igaz, itt vannak a svábok is, de őket lehetetlen külsőleg megkülönböztetni, emiatt hallatlan előnyben vannak az említettekkel szemben. Élnek is ezzel az előnnyel, és ahelyett, hogy a lelkiismeretükkel elszámolnának végre a holocaust idején történtekkel kapcsolatban, megint csak bűnbakosdit játszanak, s ha hagyjuk, komolyan is megpróbálnák. Az ember inkább kiírtaná az egész világot, csak ne kelljen a bűneit elismernie…
  A gond csak ott van, hogy a legtöbb ember nem hajlandó elismerni, hogy ő sem különb azoknál a bizonyos bűnbaknak kinevezett csoportoknál, mert jólesik azt hinnie, hogy ő voltaképpen több annál, mint amennyit ér; azt meg végképp nem hajlandó elismerni szinte senki sem, hogy neki, mint egyébként minden embernek, ilyen pocsék, aljas az alaptermészete.
  Pedig amíg mindezt nem ismerjük el, és el nem kezdjük végre a hibát elsősorban is saját magunkban, tehát az egységes emberi faj egységesen aljas természetében keresni, addig érdemben nem tudunk fellépni a fasizmus ellen.
  A fasizmus az éppen élő emberiség aljából verbuválódik, és mivel mindig van alja, emiatt mindig lesz fasizmus, amíg szembe nem nézünk a valódi természetünkkel.
  Mert azután már, minthogy valós erkölcsi értékrendünk lesz, érdemben fel tudunk lépni az aljasság, a fasizmus ellen.
  De amíg csak azokat a nyomorult senkiket hibáztatjuk, akik csürheként gyűlölködnek és ölni tódulnak a bűnbakok házához, meg azokat, akik aljasul feluszították őket, addig mi magunk is lényegében csak bűnbakképzők vagyunk.
  Ez látszólag ellentmondás, mert hiszen ez a csürhe valódi bűnöket követ el; ez igaz, de a fő feladatot, hogy szembenézzünk végre a saját igazi természetünkkel, az ő bűnbaknak kikiáltásuk lehetetlenné teszi, és ezáltal távlatilag éppen olyan káros, mint a bandák működése.
  Ha ez a bizonyos szembenézés végre megtörténne, az uszítókat azonnal fülön lehetne csípni, és csírájában lehetne elfojtani általában a társadalmilag veszélyes aljasságokat, mert végre volna mi alapján ítélni és cselekedni: a valós értékrend eligazítana minket.
  a valós értékrend azonban nem a bűnbakképzésen és mások hibáztatásán, hanem az önismereten, az önkritikán, a tisztességen alapulhat csak.

 5. sofar

  A fotóra visszatérve, az Új Ember katolikus hetilap időközben védelmébe vette az “Én antiszemitizmusom” címmel hitvalló püspök nevét viselő nevelőintézmény náciegyenruhás játékát:
  A kultúrharc újabb fejezete. Mi nem történt a Prohászka Ottokár Gimnáziumban?


  Néhány idézet Prohászka Ottokár életművéből:
  “A zsidó morál valóságos átka a keresztény műveltségnek, amely átkon ez a keresztény kultúra okvetlenül tönkremegy, ha nem dobja ki magából a mérget.” – “A zsidóság fekélye csontvázzá rágta a keresztény magyar népet, s a nemzetnek nagy részét koldusbotra juttatta.” – “Az antiszemitizmus a keresztény erkölcstan és a keresztény társadalmi rend reakciója, s mint ilyen, a legjogosultabb mozgalom.”

  Vannak, akik Prohászkát a fenti és számos hasonló dokumentált kijelentései alapján a magyar holokauszt egyik vezető szellemi előkészítőjének tekintik.

  Forrás: Wikipédia