Forrás: Erec

Elhunyt Theodor (Teddy) Kollek, Jeruzsálem magyarországi születésű volt polgármestere, az Izraeli Munkapárt jeles politikusa. 95 éves volt. Jeruzsálemi otthonában érte a halál.

Teddy Kollek 1911. május 27-én, tehát még az egykori Osztrák-Magyar Monarchiában született a Balaton-felvidéki Nagyvázsonyban egy bankár gyermekeként, aki fiának Theodor Herzl után adott nevet. Ifjúi éveit Bécsben töltötte, s már akkor csatlakozott a cionista mozgalomhoz, illetve annak egyik ifjúsági szervezetéhez. Tevékenységével felhívta magára a figyelmet, s a cionista világmozgalom irodája 1935-ben Londonba hívta, majd még abban az évben Palesztinába (akkori brit mandátumterületre) küldte azzal a megbízással, hogy ott kibucot hozzon létre a Kineret-tó partján Ausztriából és Csehszlovákiából kivándorolt zsidó fiatalokkal.

A második világháború alatt Kollek visszatért Európába, hogy a cionista mozgalom londoni irodájának megbízásából zsidókat mentsen a pusztulásból a náci Németország által megszállt országokban. E megbízás jegyében Bécsben felvette a kapcsolatot a náci párt fegyveres szervezete, az SS vezetőivel, tárgyalt többek között Adolf Eichmannal is ausztriai zsidó fiatalok kiutazásáról. 1942-ben a Szochnut (Jewish Agency for Israel) külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatot tartó részlegének helyettes vezetője lett. Főleg Isztambulból irányította a náci megszállás által közvetlenül veszélyeztetett zsidók kicsempészését. Feladata volt az is, hogy megszervezze ügynökök és fegyverek eljuttatását zsidó ellenállók csoportokhoz.

Később a Hagana (a palesztinai zsidók titkos félkatonai szervezete) New York-i képviseletének vezetőjeként tevékenykedett. E minőségében kémhálózatot épített ki és adományokból fegyvereket vásárolt a Hagana számára, illetve hajókat szerzett be a zsidók Palesztinába való bevándorlásának segítése céljából.

Izrael kikiáltása (1948) után számos fontos tisztséget viselt: egyebek közt a külpolitikai és bevándorlási kérdések szakértőjeként. Tizenkét éven át volt David Ben Gurion, első izraeli miniszterelnök tanácsadója. 1965-ben Jeruzsálem zsidók lakta nyugati részének polgármesterévé választották meg, két évvel azelőtt, hogy Izrael felszabadította a város keleti részét a hatnapos háborúban. 28 éven át töltötte be ezt a tisztséget – ötször is újraválasztották.

Teddy Kollek volt a megfelelő ember, aki a megfelelő időben került a megfelelő helyre. Aki ma Jeruzsálemben jár, nem csak a város szellemi atmoszférája ejti rabul, hanem a három szín ragyogása is: a kék ég, a növények zöldje és a “jeruzsálemi kő”. Ezt Teddy Kolleknek köszönhetjük. Amikor átvette a város irányítását, Jeruzsálem nem volt több egy többszázéves elhanyagoltságban létező kopár, dimbes-dombos sivatagnál.

Jeruzsálem egyesítése után alig néhány nappal Kollek elrendelte a várost kettéosztó fal lebontását. Kidolgozták azt a takarékos öntözési technológiát, mely segítségével parkokat, ligeteket telepíthettek ezen a vízhiányos területen. Törvényt hozott arról, hogy csak jeruzsálemi kőből építkezhetnek a városban, és hogy azt nem vihetik el máshová. Volt ereje ellenállni és megvédeni a város a világon egyedülálló egységes képét.

Jeruzsálemet Izrael örök és oszthatatlan fővárosának tekintette, de a palesztin lakosság tiszteletét is kivívta azzal, hogy igényekre odafigyelt. Megakadályozta, hogy szélsőséges ortodox zsidók kiszorítsák az arabokat az Óváros arab negyedéből. Ugyanakkor lehetővé tette, hogy Kelet-Jeruzsálem külső területein új zsidó városrészek létesüljenek, többszázezer betelepülővel és élesen ellenezte azt a palesztin követelést, hogy Kelet-Jeruzsálem egy leendő palesztin állam fővárosává váljék.

Sok izraeli rajongott érte, egyebek közt azért, mert megakadályozta Jeruzsálemben, hogy a város befolyásos ultra-ortodox közössége ráerőltesse a maga életformáját a világi zsidókra is. Ugyanakkor különleges lakótelepeket építtetett az ortodox zsidók számára, ahol kényelmesen elfértek hagyományosan népes családjaikkal, s nem zavarta őket senki és semmi vallási tradícióik ápolásában.

Sikerült neki a lehetetlen – összeegyeztetni a szinte kibékíthetetlen ellentéteket és sokat tett a zsidók és az arabok közti válaszfalak lebontásáért.

Hivatali idejében nagyszabású helyreállítási és építési munkálatokat végeztetett a városban. A sportsadion az ő nevét viseli, ő alapította az Izrael Múzeumot, kórházakat, iskolákat színházakat hozott létre – Jeruzsálem az ő irányítása alatt vált modern világvárossá.

A jelenlegi kormányfő, Ehud Olmert váltotta fel 1993-ban a jeruzsálemi polgármester posztján.

Breuer Péter

Comments are closed.