Forrás: Népszava

Ez alkalommal azért látogatott haza, Budapestre Fejtő Ferenc, hogy találkozzék olvasóival. A könyvfesztiválon szombat délután nagy érdeklődés mellett mutatta be Isten, ember, ördög című, eredetileg franciául írt, azóta most Ferch Magda által fordított 94 oldalas esszéjét. A népes könyvbemutató beszélgetését Széchenyi Ágnes irodalom- és sajtótörténész vezette. A szerző száz egynéhány könyvet dedikált hosszú sorban türelmesen várakozó tisztelőinek a Holnap Kiadó sátránál, ahol egy asztalnál fogadta vendégeit Fejtő Ferenc és Kányády Sándor.

Kevés embernek adatott meg, hogy szocialista-szociáldemokrata világnézetét húsz évesen kialakítsa és megőrizze az emigrációban – így jellemezte Fejtő Ferenc gondolkozásmódját a beszélgetés vezetője. Fejtő ugyanakkor hangsúlyosan említette, mennyire fontos a különbségtétel a szociáldemokrácia és a kommunizmus között. Most magyarul megjelent esszéje az író szerint más, mint a korábbi volt. Mint írta-mondta kevésbé lírai, becsvágyóbb és tudományosabb, mivel a téma történeti oldalát hangsúlyozza. E könyvet 1957-ben kezdte írni Fejtő Ferenc Arresto polgármesterének vendégeként, ahol hatalmas könyvtár állt rendelkezésére, egy szépséges birtokon. A birtok megfogyatkozott azóta, a könyvtár ellenben megmaradt, és oda tért vissza a forrásokhoz az író…

Az „eredeti eretnek esszét” A zsidó és az úristen címen jelentette meg 1960-ban a neves szerző, A „némileg javított kiadást” pedig 1997-ben publikálta franciául. Amint Széchenyi Ágnes elmondta, voltaképpen Fejtő Ferencet az Ördög érdekli, de valóságos létezését kétségbe vonja. Az Ördög voltaképpen metafora, amely az időben változik. Volt démon, Belzebúb, kígyó és sárkány, bukott angyal meg a pokol királya. Kárhozatba vivő, csaló és hazudozó. Megtestesíti mindazt a rosszat, ami bennünk hatalomvágy, presztizsféltés. Jelenti továbbá mindazt a bűnt, amelyet hordozunk és nem tudunk vagy nem akarunk bevallani. Egyúttal modern röpirat ez a nacionalizmus mindenféle megnyilvánulása, a vallási fanatizmus, a nemzeti elfogultság ellen.

Fejtő Ferenc a Népszava tiszteletbeli főszerkesztője nagyon szívesen látogat haza, s most is érdekelték a friss magyarországi fejlemények, Ilyenkor találkozik tizenhét év óta egyre bővülő baráti körével. S készül még ebben az évben megjelenő könyvének bemutatójára. A Holnap kiadó ugyanis vállalkozott 1956-57-ben megjelent Magyarországgal kapcsolatos cikkeinek ismételt kiadására.

N. Sándor László

Képaláírás: A kilencvenhét éves Fejtő Ferencnek tegnap a Korunk kulcsa nevű elismerést adták a Bem moziban.

N Sándor László

Comments are closed.