Forrás: UNO

Szudánban a leghíresebb iszlám teológust, a fundamentalista Al-Kaida szervezet főnökének, Oszama bin Ladennek az egykori támogatóját eretnekséggel vádolta meg a moszlim főpapság azért, mert liberális álláspontot foglalt el a nők jogainak kérdésében. Hasszán al-Turabi ugyanis azt hangoztatja, hogy a nők egyenlőek a férfiakkal, joguk van keresztényhez vagy zsidóhoz férjhez menni, sőt még imavezetők is lehetnek.

A moszlim hittudósok tanácsa vasárnap úgy döntött, hogy Turabinak bűnbánatot kell tanúsítania, ellenkező esetben a hagyományos iszlám jog, a Saria szerint a legsúlyosabb büntetés vár rá eretnekségért. A 74 éves Turabi egy áprilisi tudományos konferencián reakciósnak minősítette azt a tanítást, amely szerint a moszlim nők nem mehetnek férjhez keresztényhez vagy zsidóhoz. Síkra szállt amellett, hogy engedélyezzék a férfiak és nők együttes imádkozását, azzal a kikötéssel, hogy a két nem képviselői nem ülnek túl közel egymáshoz, nehogy „feltámadjon bennük a szexuális vágy”, amely elvonhatná a figyelmüket az imádságról. Turabi, aki korábban éveken át hangosan hirdette a keményvonalas konzervatív iszlám ideológiát, most kijelentette, hogy nő is tanúskodhat, mert a nő tanúvallomása nem gyengébb a férfi tanúvallomásánál, sőt, még akár erősebb is lehet, ha a nő valamilyen kérdésben szakértő. Turabi 2000-ben vált kegyvesztetté, azóta többször is letartóztatták. Utoljára 2005-ben szabadult, és azóta Szudán vezető ellenzéki figurája.

Comments are closed.