Forrás: Mazsihisz

Az Új Élet július 1-jei száma röviden tájékoztatta az olvasót, hogy az Európai Zsidó Kongresszus párizsi székhelyén megtartotta tisztújító közgyűlését, amelyen új elnököt választottak Pierre Besnainou (Franciaország) személyében, Zoltai Gusztáv végrehajtó bizottsági tagságát pedig egyhangúlag megerősítették.

A Végrehajtó Bizottság első ülésének napirendjén az alábbiak szerepeltek: az Elnökség tagjainak megválasztása, az állandó bizottságok és vezetőik kijelölése, az EZSK működési szabályzatát kidolgozó csoport megválasztása, az EZSK-alapítvány felállítása, és végül a 2005/2006-os EZSK-ülések megtárgyalása.

Pierre Besnainou székfoglaló beszédében széles körű tájékoztatást adott a szervezet tevékenységéről. Egyik fő feladatként jelölte meg a világszerte egyre erősödő antiszemita megmozdulások elleni kemény fellépést, természetesen a helyi kormányok és parlamentek együttes közreműködésével. Az elnök konkrétan ismertette az egyes európai országokban megnyilvánuló antiszemita jelenségeket, és elmondta, hogy mit tettek és mit kívánnak tenni ezek ellen. Beszédében kiemelte, hogy az EZSK-nak még szorosabbra kell fűznie kapcsolatát Izrael államával, amely a világ zsidóságának szilárd bázisa, és a jövőben még inkább annak kell lennie. Szólt arról is, hogy szakmai munkacsoportokat kíván felállítani, melyek feladata az EZSK tevékenységének hatékonyabbá tétele lesz. Végezetül ismertette a szervezet 2005. évre tervezett programját. Meg kell említenünk, hogy augusztus 28. és szeptember 4. között a Budapesten megrendezésre kerülő Zsidó Nyári Fesztivál alkalmából az első elnökségi ülést Zoltai javaslatára itt fogják megtartani. Tervbe vették, hogy Németországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Bulgáriában, Romániában, Spanyolországban, a Baltikumban, Csehországban és Szlovákiában, Szerbiában és Montenegróban meglátogatják a hitközségeket. Tájékoztatott továbbá a 2005. évre tervezett találkozásokról neves politikusokkal, és bejelentette, hogy az Elnökség évenként hat alkalommal, a Végrehajtó Bizottság háromhavonként, a Közgyűlés kétévenként tart ülést.

Az EZSK Végrehajtó Bizottságának ülése egybeesett az izraeli miniszterelnöknek Jacques Chirac meghívására tett franciaországi látogatásával. Nagy megtiszteltetés érte az Európai Zsidó Kongresszust, mert Ariel Saron a Raphael Szálloda egyik különtermében fogadta a Párizsban ülésező VB tagjait. Az egyórás beszélgetésen a miniszterelnök tájékoztatást adott Izrael és Franciaország kapcsolatainak normalizálásáról. Igen fontosnak ítélte meg a találkozót, hiszen Franciaországban él Európa legnépesebb zsidó közössége.

Ott-tartózkodása alkalmából Saron a franciaországi antiszemita megnyilvánulások miatt felhívta a zsidóság figyelmét az alijára. Mintegy egymillió új bevándorlóra számít Izrael. Egyben felkérte Chiracot, hogy országa tegyen lépéseket a zsidóellenes cselekedetek megelőzésére, illetve felszámolására. Jacques Chirac ígéretet is tett a rasszizmus és a terrorizmus elleni küzdelemre. A megbeszélés résztvevőinek kérdéseire az izraeli miniszterelnök készségesen válaszolt. Érdeklődött a budapesti zsidótemetők megrongálásával kapcsolatban, valamint kihasználva a személyes találkozást, gratulált a 70. születésnapját ünneplő Zoltai Gusztáv üv. igazgatónak.

Pierre Besnainou, az EZSK elnöke párizsi irodájában fogadást adott üzleti és társadalmi partnerei részére. Ez alkalomból vendégül látta Zoltai Gusztávot is, akit születésnapja alkalmából ő is meleg szavakkal köszöntött.

Lazarovits Ernő

Comments are closed.