Forrás: Mazsihisz

GRATULáCIó DR. SóLYOM LáSZLó KöZTáRSOSáGI ELNöK úRNAK

2005-06-08 13:38:22

Tisztelt Professzor Úr!

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a taghitközségek és a társult szervezetek nevében Köztársasági Elnökké történt megválasztása alkalmából szívből gratulálunk. Őszintén reméljük, hogy az Ön személye és eddigi munkássága biztosítéka annak, hogy országunkban a demokratikus folyamatok tovább erősödnek, az alkotmányos alapjogok egymással harmonizálva méginkább megszilárdulnak, és tovább folytatódik a békés párbeszéd és együttműködés a társadalom különböző érdekeit képviselő csoportok között. Nagy örömünkre szolgál, hogy Ön vállalta el ezt a megtisztelő feladatot és külön öröm, hogy megválasztása civil kezdeményezésre, a politikai vonulatok érdekszféráinak közelítése, az okos hétköznapi kompromisszumok kialakítása érdekében történt.

Felelősségteljes munkájához sok sikert és jó egészséget, magánéletében sok boldogságot kívánva kérjük Önre a Mindenható áldását.

Budapest, 2005. június 7.

Tisztelettel köszönti:

Zoltai Gusztáv ügyv.ig., Heisler András Elnök, Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi

Comments are closed.