Embersége követendő példa

106 évvel ezelőtt, 1899. május 4-én született Pálmai József, Kisbér egykori főjegyzője. Nem érte meg a 46. életévét. Az ország német megszállása után, a gettókba zárt kisbéri zsidóság embertelen körülményein igyekezett segíteni. A nyilasok 1944. október 27-én letartóztatták, és a komáromi Csillag-erődbe deportálták. Családja mindent megmozgatott a kiszabadulása érdekében, de azt a választ kapták: „Zsidóbarátoknak a zsidók mellett a helye.” Komáromból a dachaui, majd a buchenwaldi koncentrációs táborba vitték. Ott halt meg 1945. február 15-én. Lánya, Izabella így ír, 1986. május 20-án kelt levelében: „a Magyar Vöröskereszt értesítése szerint – kiütéses tífuszban halt meg. /Az értesítés szerintem sablonos, hiszen nyilvánvaló, hogy az ottani foglyoknak mi volt az utolsó útja./”

Munkásságának, tetteinek emlékét 2005. május 5-től, a város képviselő-testülete által állíttatott emléktábla őrzi az utókor számára. Az avató ünnepségen a kisbéri Zenei és Művészeti Iskola tanulói adtak műsort, majd Árvai József, a város mai jegyzője mondott ünnepi beszédet.

Ebben ismertette Pálmai József életútját, aki 1930-tól letartóztatásáig volt az akkor még nagyközség, Kisbér főjegyzője. A Sajóvámoson született, és azon a vidéken jegyzősködő fiatalembert a szerelem, a családalapítás hozta Kisbérre. Tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 40-es évekre, a környék életére is ható, virágzó településsé lett Kisbér. „Előrelátó, nagy szervezőképességú, a fejlődést híven szolgáló, a rendet, a szépet szerető vezető volt”.- írja róla segédjegyzője. Egy 1943-ban, az alispánnak készült feljegyzésben ő maga összegezte, mi mindent tett a városért. A tényekre szorítkozva, szűkszavúan szól a községfejlesztési alkotásairól, ahogyan fogalmazta. Körorvosi lakást vett, egészségházat létesített, öt új közkutat fúratott, az ipartestületi székház építéséhez állami segélyt szerzett, polgári iskolát, községi napközis óvodát, szegényházat, strandfürdőt létesített. Megszervezte az Országos Hitelszövetkezet kisbéri fiókját, két új országos vásárjogot, 23 ONCSA ház építéséhez kedvezményes telket szerzett, 14 ezer pengővel kisipari hitelakciót szervezett. Értékes földterületeket szerzett meg községi legelőnek, leventeotthonnak, gyakorlótérnek, vágóhídnak. Utakat, járdákat építtetett. Elkészíttette a Hősök emlékművét, a Hősök parkját, figyelt az utcák fásítására. A feljegyzésben szólt a terveiről is: új közvágóhíd, új vásártér, csatornázás, a Deák utca újjáépítése, a gazdasági tanfolyamok céljára használható nagyterem, mezőgazdasági üzem, és gazdasági szakiskola létesítése.…. Ezek megvalósítására már nem adott időt neki a történelem.

Az ünnepi eseményen ott voltak Pálmai József családtagjai, leszármazottai is. Veje, dr. Komporday Zoltán beszédében megköszönte a város vezetőinek, hogy még hat évtized múltán sem feledkezett el Kisbér egykori főjegyzőjéről, s méltó emléket állított neki a Városházán elhelyezett emléktáblával.

Comments are closed.