Forrás: NOL

Nemcsak a kelet-európai jobboldalon éledt fel a zsidóellenesség, hanem Nyugat-Európában éles Izrael-ellenes hangvétel jelent meg a baloldali sajtóban is. Valami felszabadult az európai tudatalattiból – állítja Szántó T. Gábor író, a Szombat főszerkesztője.

Honnan ered a zsidók elleni, új indulathullám Kelet- és főképpen Nyugat-Európában? Ezt a kérdést vizsgálja Szántó T. Gábor író, a Szombat főszerkesztője a hétvégén tartandó hatodik Nürnbergi Írótalálkozón. Részleteket közlünk az előadásból, amelynek teljes szövegét a Kritika című folyóiratban lehet majd olvasni. Szántó szerdán délután egy és három óra között válaszol olvasóink kérdéseire, amelyeket a fórumunkban való regisztráció után itt lehet feltenni, vagy pedig e-mailben az [email protected] címre küldeni.

„Mi baja ma Európának a zsidókkal? Nehéz tisztán látni: az európai Izrael-ellenes hangulat épp úgy alapulhat az iszlám fundamentalista terrortól való félelmen, mint saját korábbi zsidóellenes előítéletein, amit új nyelven fejez ki. Ott sejthetjük mögötte a hagyományos zsidóellenesség mellett a baloldal antikapitalista antiszemitizmusát, Amerika-ellenességét, a harmadik világgal szembeni lelkiismeret-furdalását, az új baloldal anticionizmusát, és a soá miatti európai bűntudat kompenzációját, a felszabadult kárörömöt: végre a zsidók is követnek el bűnöket, lám, nem jobbak, mint mi. S persze ott van mögötte a 90-es évek közepétől, nemzetközi zsidó szervezetek és az amerikai diplomácia nyomására egész Európán végigsöprő kárpótlási és kényszerű múltfeldolgozási hullám, mely szembesítette az államokat a nácizmussal való kollaborációjuk elfojtott emlékével és azzal, hogy bankjaik széfjeiben, fővárosaik házaiban jogtalanul eltulajdonított egykori zsidó letéteket és lakásokat bitorolnak. Csoda-e, ha szégyenükben ismét indulataik keletkeznek? S vajon nem káros-e, ha mindennek nincsenek tudatában?” – írja Szántó T. Gábor.

A szerző szerint a holokauszt utáni Európának két arca van: a gyilkosé és a bűntől szabadulni vágyóé. „Európa jórészt éppen a zsidók 20. századi sorsából, a soá tapasztalatából, saját korabeli passzivitásából okulva integrálta ethoszába és nemzetközi jogi normáiba a kisebbségvédelmi gondolkodást, amit az izraeli-palesztin viszályban helyenként egyoldalúan és mechanikusan alkalmaz.” – írja Szántó, aki szerint azonban nem mindig a kisebbségnek van igaza.

„Gondoljunk csak az észak-írországi, vagy a baszkföldi terrorizmusra. Az uralkodó közbeszédben szinte soha nem merül fel például az egyenlő mérce alkalmazásának elve – vajon miért irányul ilyen kivételes figyelem Izraelre; vajon milyen a többi közel-keleti, vagy afrikai kisebbségi népcsoport helyzete a palesztinokéhoz képest; hogyan érvényesülnek másutt a szólás- és a sajtó szabadsága, a nők és a homoszexuálisok jogai -, noha ez világosan rámutatna, Izrael a térség egyetlen demokráciája a diktatúrák között; az egyetlen ország, mely tiszteletben tartja az emberi jogokat.”

A kiválasztottak

Mindehhez hozzáteszi: A kereszténység egykor elvitatta a zsidók kiválasztottságát. A zsidóktól az európaiak ma mégis többet várnak, mint más népektől. Tudattalanul többet várnak, mint a „kiválasztott” néptől és tudatosan, mint a vészkorszak tapasztalatainak hordozóitól.

A tanulmány ezen a ponton új szempontot hoz a képbe: a keresztény világ elfojtott indulatait saját vallása iránt. „Franz Rosenzweig német-zsidó filozófus írja egy anyjához írott levelében, hogy az antiszemitizmus istenbizonyíték. A teremtett világon kívülről érkező Törvényt lökné ki magából a világ, illetve az ösztönös indulat, ám miután a kereszténység közvetítésével már részévé vált, nem tud szabadulni tőle, ezért a Törvény tanúit likvidálná. A modern pszichológia nyelvére lefordítva a rosenzweigi tézist: Európa antiszemitizmusa eszerint nem más, mint a kereszténység projíciált öngyűlölete. Az ösztön-én küzdelme a rosszul integrált felettes-én-nel, melyből így neurotikus „személyiség” keletkezhet csak” – mondja Szántó T. Gábor.

Ám a szerző nem akarja kizárólag teológiai szempontokkal magyarázni az új antiszemitizmust. Felvázolja, hogy az egyesülő Európa Amerikával szemben próbálja meghatározni magát. Kovács András szociológusra hivatkozva felveti: „bár az Amerika-ellenes sztereotípiák nem szükségképpen járnak együtt az antiszemitizmussal, elemzések rámutattak, hogy a történelem során gyakorta ikerjelenségként tűntek fel.” Majd hozzáteszi: Mérsékelt politikai körökben is felmerül: talán hiba volt Izrael Államát életre segíteni, azt az országot, mely az USA maradéktalan támogatását élvezi.

Hatmillió megfeszített

A tanulmány több verziót is felvázol az európai zsidó jövő számára. Az optimista verzió szerint a holokauszt tapasztalata beépül a nyugat gondolkodásába:

„Katarzist okoz, vallási jelentőséget nyer, s így az átalakuló kereszténység mégis képes lesz integrálni „felettes énjét”. Lehet, hogy az emberiség civilizálódik és „felnő”, bár borzongató belegondolni, hogy a történelem úgy fogja számon tartani a soát, mint a nyugati világ kamaszkori Sturm und Drangját. Az új európai tudat kialakulásában talán számolnunk kell egy a zsidóság és a kereszténység univerzalisztikus összefonódásában megtestesülő „holokauszt-vallással” is – már amennyiben ezt a derűlátó jövőképek közé sorolhatjuk.”

„A pesszimista vízió szerint egy személy megfeszítéséből keletkezhet vallás, de hatmillió kiirtásának tényét és felelősségét nem képes megemészteni az emberi elme, ezért önigazolásképpen, megújul a gyűlölet. Eszerint nem vár ránk más Európában, csak az, ami eddig: az antiszemitizmus új és újabb formában jelentkezik, akár egy neurotikus tünet. Az iszlám fundamentalizmus és az európai „semlegesség” harapófogójában Izrael lakhatatlan hellyé válik, s a zsidóknak nem lesz más menedéke, mint a „goldene medine”: az Egyesült Államok.”

Az ENSZ új központja: Jeruzsálem?

Szántó szerint a palesztin államnak létre kell jönnie, ám ehhez a palesztin vezetésnek fel kell lépnie a radikálisai által folytatott „szent háborúval”, a társadalom militarizálásával szemben. Európának pedig fel kellene ismernie: Izrael – melyben az arab világ, tudat alatt, talán a középkori keresztesek s a későbbi gyarmatosítók emlékét is gyűlöli – a modernizálódott nyugat keleti végvára, ezért a zsidó államnak előbb vagy utóbb EU és NATO tagnak kell lennie.

Az izraeli-palesztin konfliktusban Szántó a civilizációk összecsapását látja, ezért távlatosabb megoldást javasol. „Ami oszthatatlan, azt nem lehet felosztani. Közösen kell sáfárkodni vele. Jeruzsálem megosztása mellett/helyett költözzön az ENSZ Jeruzsálembe. Legyen a két nép és a három világvallás városa egyben a világ diplomáciai és szellemi fővárosa is, így aki azután Jeruzsálemet támadja, egyben a világ egyetemes eszméjét támadja. Létesüljön a főváros vezetése mellett egy nemzetközi magisztrátus zsidókból, moszlimokból és keresztényekből, kifejezve így a város kettős identitását: Jeruzsálem a zsidó és a palesztin népé, ám egyben a világkultúráé. E kettősség ott rejlik a zsidó gondolkodás mélyén. Olykor az egyiket nyomjuk el, olykor a másikat.”

3 hozzászólás to “Mi a baja ma Európának a zsidókkal?”

  1. Ivan nagyon erdekes ez ak fejtes, ajanlom olvasd el.

    Ivan nagyon erdekes ez ak fejtes, ajanlom olvasd el.

  2. Csabika olvasd el

    Csabika olvasd el

  3. Õszintén szólva szerintem az európaiak nagy részének m

    Õszintén szólva szerintem az európaiak nagy részének ma egy baja van a zsidókkal: unjuk már ezt a kívülrõl ránk kényszerített, mesterségesen keltett bûntudatot olyasvalami miatt, ami évtizedekkel a születésünk elõtt történt. Fejezzétek már be ezt a vádaskodást és senkinek semmi baja nem lesz veletek. A cikk amúgy mintha elég nyíltan azt állítaná, hogy a zsidók felsõbbrendûek (,,felettes én”, ,,kiválasztott nép”). Ez nem rasszizmus véletlenül? És ha igen, mennyivel különb a rasszizmus az antiszemtizimusnál? Ami a javaslatot illeti, hogy Izraelnek Eu-tagnak kellene lennie, talán nem ártana utánanézni, minek is a rövidítése az EU. (segítség: az E európait jelent, ami egy földrajzi fogalom.)