Forrás: Új Élet

Parádés Púrimi Petárdák Pukkantak

Végre! Hosszú évek után az első zavartalan púrim. Egyszer merényletek, másszor gyász, harmadszorra valami egyéb szomorú esemény – véletlenül éppen az egyik legnagyobb örömünnepünkön. Az idén végre igazi ünnep volt!

A Dohány utcai körzet és a Hunyadi téri Generációk Klubja közös rendezvényére a Goldmark Teremben került sor, amely, mint ilyenkor mindig, ezúttal is megtelt érdeklődőkkel. A program a két elnök rövid üdvözlő beszédével vette kezdetét, majd Hernádi Judit műsora következett. „Juci” percek alatt fergeteges hangulatot varázsolt, igényes előadásával hatalmas sikert aratva. A körzet eseményeinek állandó műsorközlője, a körzet főrabbija, Frőhlich Róbert és a Hunyadi téri főrabbi, Domán István felváltva méltatták az ünnepet, mindketten más aspektusból, más-más személyes élményüket hozva például, kicsit formabontóan, jó hangulatban. A scheiberes gyerekek szereplése is hagyomány, hiszen évente minimum két alkalommal mutatkoznak be a körzetek rendezvényein. Most jó koreográfiájú púrimi jelenettel készültek, és zsebelték be a tapsot. A műsor záró száma, mint hab a tortán, a Sabbathsong klezmeregyüttes előadása volt. Még a megszokottnál is jobban kitettek magukért, hiszen a zenekarvezető púrimi rabbinak öltözve, gyermekek bevonásával miniszínházat rögtönzött, zenéjük „nagyon élt”, az ötlet, a roma zenészekkel való együttmuzsikálás jutalomjáték volt számukra is, de az igazi nyertes a közönség volt.

Debrecenben

mintegy háromszázan vettek részt a műsoros rendezvényen, amelyen a megjelenteket – köztük a nagyváradi és a szatmári hitközségek küldötteit – Halmos Sándor ügyvezető igazgató köszöntötte. Ezt követően Schweitzer József ny. országos főrabbi méltatta az ünnep jelentőségét, s emlékezett meg a roma holokausztról is. A közösség ez utóbbira való tekintettel hívta meg Bódi Gusztit és a Fekete Szemek nevű, Nagyecsedről elszármazott roma együttest, amelynek műsora hatalmas sikert aratott. Ezután Schweitzer József tartott előadást a magyarországi Status Quo Ante Hitközségek létrejöttéről, működéséről, szellemiségéről. A rendezvényen közreműködött Berger György nagyváradi főkántor, aki az Eszter könyvéből olvasott fel részleteket a hagyományos dallamon, és szép bariton hangjával méltán nyerte el a közönség tetszését. A megjelenteket a konyha dolgozói által készített többféle süteménnyel kínálták meg.

Zuglóban

a „kinőtt” kultúrterem helyett a Zeg-Zug Gyermekházban tartották az ünnepséget, amelynek alaphangulatát a Sabbathsong együttes zenéje és gyermekkórusa, Kardos Péter főrabbi ünnepméltatása, Orbán Ferenc elnök és a főrabbi közös tánca, Smajovics Adolf váratlan és kitűnő énekszólója, valamint az elmaradhatatlan tombola adta meg.

A Dózsában

mint minden évben, az idén is nagy várakozás előzte meg a Megilla-olvasást. Most sem véletlenül, mivel a nagy tudást igénylő feladatra sikerült megnyerni Erbst Hermann hittestvérünket. A körzet tagjain kívül a vendégek közt üdvözölhették Zoltai Gusztáv üv. igazgatót, Jorge Dienert, a Joint kelet-európai igazgatóját, valamint a Scheiber iskola 5. B osztályát. Utóbbiak lelkesen vették ki részüket a szokásos kereplésből, dobogásból, és a kidus közben púrimi dalokkal szórakoztatták az egybegyűlteket. Az ünnep szervezése és sikeres lebonyolítása Szálai György körzeti elnök és Kerekes Béla főkántor lelkes munkáját dicséri. A kile reméli, hogy a hittestvérek a mostanihoz hasonló nagy számban és lelkesedéssel vesznek részt a pénteki szombatköszöntőkön is.

Veszprémben

a Veszprémer Klezmer Band vidám muzsikája alapozta meg a jó hangulatot. A süteményekkel megrakott asztalokat mintegy negyvenen ülték körül, s hallgatták Verő Tamás rabbi magyarázatát a sorsvetés ünnepéről, aki érdekes párhuzamot állított fel a Tóra egymást követő szakaszai és az Eszter könyvében leírt események között. A nagy tetszéssel fogadott előadás után Schweitzer József ny. országos főrabbi a Tízparancsolat tanításairól beszélt, színesen, sokoldalúan világítva meg mondanivalóját, amelyből a közösség tagjai szellemi útravalót merítettek nemcsak az elkövetkező ünnepre, hanem az előttük álló jelentős lépés megtételéhez is. Újjászervezésének tizenegyedik évében ugyanis elérkezett az ideje annak, hogy a veszprémi közösség önálló otthont teremtsen magának, kialakítva a vallási élet feltételeit is.

Újpesten

az ORZSE Goldmark Kórusa vendégszerepelt, Ádám Mária karnagy vezetésével. A tradicionális zsidó dallamok sokakban a gyermekkort idézték fel, az egykori hagyományhű zsidó családi otthonokat, amelyekből sajnos mára már kevés maradt. Hatalmas, szűnni nem akaró taps jutalmazta a mesterien előadott kompozíciókat. Deutsch László főrabbi mondott ünnepi beszédet, majd Isten áldását kérte a jelenlévőkre. Versekkel és dalokkal felléptek az Israel Sela otthon fiataljai, Szilágyi Gábor kántorjelölt szép cházánutot adott elő, Vencl Viki talmud-tórás növendék egy tréfás elbeszélést olvasott fel, Farkas Judit, az ORZSE hallgatója púrimi történetekkel és Garai Róbert színművész prózájával szórakoztatta a vendégeket. A szünetben a Nőcsoport és az Idősek Klubja tagjai szendvicsekkel, üdítőkkel kedveskedtek a szép számú közönségnek. A vezetőség ezúton mond köszönetet főrabbijának az ünnepély megszervezéséért.

Az Alma utcai Otthonban

a Wesselényi utcai Alapítványi Iskola gyermekei és az Almemor színház kis művésze hangszeres zenés műsorral, ajándékokkal szépítették meg az ünnepet.

A Wesselényi utcai iskolában

a hét utolsó napja a diáknap, illetve a púrimi vigasságok jegyében telt el. A bűbájos kis ovisok és az alsó tagozatosok öltöttek jelmezt, bizonyították ötletességüket, kreativitásukat. A „szakértő zsűri” nehéz helyzetben volt, s ezt áthidalandó, csupa-csupa első díjat adott ki, amely egy hajókirándulás során válik teljessé… Az Eszter-tekercs felolvasására a földszinti protokollteremben került sor, a vallásigazgató-helyettes Dov Lévy interpretálásában. Az iskola közkedvelt Dovja szinte megszemélyesítette a bibliai történetet azzal, hogy minden szereplő szövegét más hangon, más hangsúllyal adta elő. A díszteremben Kovács Hedvig, az iskola volt tanítója vezetésével bábcsoportnak tapsolhattak a gyerekek. A nagyobbak bevonásáról, aktivizálásáról és szórakozásáról is gondoskodtak, hiszen rövid koncertet adtak, a tornateremben mutathatták meg ügyességüket, tesztlapok vártak rájuk és „dilemma-teázó”, társasozásra nyílt lehetőség, sőt festhettek is. Természetesen a mindig nagyon várt tombola sem maradhatott el.

A Páva utcai körzet

Egy emlék válik valóra! címmel hívta meg a gyerekeket, különös tekintettel az Esztereket és a Scheiber Sándor Alapítványi Iskola első osztályos tanulóit. Az alkalomra a Holokauszt Dokumentációs Központ rendelkezésre bocsátotta a gyönyörűen renovált nagy zsinagógát, amely igazán méltó otthont nyújtott az ünneplésnek. Polnauer Sándor főrabbi illusztrált Eszter-könyvek vetítésével tette még színesebbé a Megilla felolvasását, amit a gyerekek türelmes odafigyeléssel jutalmaztak. Ezután felbomlott a fegyelem, erről az édességek és az üdítő italok fogyasztása gondoskodott. Bóc Andrea, a UJS lelkes aktivistája hórára szólította a vendégsereg apraját és nagyját, akik e felhívást örömmel elfogadták. Felejthetetlen este volt! A Páva utcai körzet szeretettel meghív mindenkit ezentúl is valamennyi rendezvényére. Ima: péntek 18 óra, szombat 9.30 óra. Cím: Páva u. 39.

Komáromban

a berendezésében teljesen megújult Wallenstein Zoltán-terem adott otthont a hitközség idei púrimi összejövetelének. A vendégek egy része, a Váci Zsidó Hitközség közel 20 főből álló küldöttsége már reggel megérkezett a városba. A Menház – Zsidó Kulturális és Közösségi Központ épületében a KZSH programkoordinátorai mutatták be a közösséget és az épületet. A látogatók megnézték Susi és Péter Scheiner Emlékezések a jövőért – Zsidók Komáromban című filmjét is. A verőfényes napsütésben Paszternák András, KZSH programszervezője kalauzolta a csoportot a városnézés során. Délutánra majdnem 70-en (Komáromból, Érsekújvárból, Párkányból, Tatabányáról, Vácról és Budapestről) jöttek össze a kultúrteremben, a Shalom klub kezdetén a hagyományok szerint a halottakra emlékeztek. Ezúttal két mécses égett az asztalon, az egyik Gross Sidka néni, a másik az előző este elhunyt II. János Pál pápa emlékére. Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke felidézte a tíz éve újjáalakult kile múltját, szólt arról, hogy Vácott és a Dunakanyar kisebb településein jelenleg a zsidó közösség reneszánszát éli. Megújul a régi zsinagóga, új kultúrterem épül, minden generáció, főleg fiatalok kapcsolódnak be a zsidó életbe. Fontosnak tartotta a határok nélküli Európai Unióban a regionális együttműködés erősítését. Az ünnepről Vasadi Péter, a budapesti Lauder iskola vallástanára tartott előadást, akit felesége is elkísért Komáromba. A modern technika segítségét felhasználó és sok humorral fűszerezett rendhagyó púrimi történet osztatlan sikert aratott. Ezen a délutánon ragyogta be újra a komáromi zsinagógát az örökmécses fénye. Az imaházból hosszú évtizedekig hiányzó Nér Támidot Gervai László budapesti csillárkészítő mester (a BZSH Hunyadi téri körzetének alelnöke) adományozta a közösségnek. Vasadi Péter avatóbeszédében kiemelte az örökmécses és a zsidó közösségi élet újbóli fellángolásának szimbolikus kapcsolatát, majd elmondta a Sehehejánu áldást. Sándor Tamás, Bergen-Belsen túlélője, a tatabányai Szenes Hanna Magyar-izraeli Baráti Társaság elnöke meghívta a megjelenteket a Sorstalanság című film helyi díszbemutatójára. Paszternák Tamás a közeljövő programjait ismertette, és bemutatta a hitközség új weboldalát, mely a www.menhaz.click.hu címen érhető el. A közösség ezúton mond köszönetet Kollár Zoltánnak az összejövetel támogatásáért, Paszternák Annának a csodálatos barcheszekért, Piczek Ferencnek az audiovizuális technika biztosításáért, Weiss Alicának, Paszternák Zsuzsának, Odrobinák Dianának és Paszternák Antalnak a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségéért.

(folytatjuk)

Comments are closed.