Forrás: Új Élet

Zajin ádár

Az ünnepséget a hagyományok szellemében tartották meg. Jichák Weisz mincha imája után Deutsch Róbert főrabbi idézte fel Mózes tanítómesterünk életét, és név szerint megemlékezett a gyülekezet elmúlt évi halottairól. Kálmán Tamás főkántor gyászimája után közös kádis hangzott el. Este chevra szöudá keretében folytatódott az ünnepség, amely Polnauer Sándor főrabbi beszéde után közös énekléssel és bencsolással zárult.

Adomány

Gyönyörűen hímzett tóraköntöst adományozott Keszthelyi Péter szülei emlékére a templom részére. A tóraköntöst Deutsch Róbert főrabbi avatta fel és vette át a gyülekezet nevében, megemlékezve a Kornfein házaspárról, akik Sopronban a közösség vezetői voltak több évtizeden keresztül. Beszéde végén a Mindenható áldását kérte a nagylelkű adományozóra.

Púrim

A körzeti ünnepségen a jelenlévők nagy figyelemmel hallgatták meg Eszter könyvét, úgy, hogy közben a gyerekek kereplőikkel hosszú ideig „tüntettek” Hámán ellen. Ezután igazi púrimi hangulatot varázsoltak a közreműködő művészek. A Benjámin-óvodások, a talmud-tórások, a Scheiber iskola harmadik osztályos tanulói együtt énekeltek és szavaltak az ünnepről. Az est egyik színfoltja és meglepetése az Almemor zsidó gyermekszínház növendékeinek nagyszerű előadása volt, akik Simon Tamás Mordecháj című írását adták elő, Balla Margit és Balogh József rendezésében és betanításában. Klein Judit művésznő héber dalaival és musicalrészleteivel szokás szerint nagy sikert aratott. A zenét a Pannónia Klezmer szolgáltatta. Deutsch Róbert főrabbi megköszönte a vendégeknek és a közreműködőknek a részvételt, majd a körzet vezetősége süteményekkel, üdítővel és gyümölccsel kedveskedett a több mint 250 megjelentnek.

Comments are closed.