Forrás: NOL

Markó László: Ki kicsoda a magyar történelemben?

Hovanyecz László, 2005. március 26. 00:00

Elöljáróban azt kell leszögezni, hogy ez a munka adatgazdagsága okán haszonnal forgatható. Ámde a szerző előszavában, a kiadó pedig a könyv borítóján azt ígéri, hogy „A szócikkek ideológiamentesen, ítélkezés nélkül, pusztán tetteik alapján mutatják be történelmünk alakítóit.”

Ez az ígéret nem teljesül. A szerző huszadik századi történelmünk szereplőit – valamely érthetetlen logika alapján – olykor minősíti, olykor pedig nem.

Így történhet, hogy a magyar zsidóság deportálásában eminens szerepet játszó hírhedett fasiszta hármas – Baky László, Jaross Andor és Endre László – közül az első kettő egyszerűen politikusnak, a harmadik szélsőjobboldali politikusnak minősül.

Nehezen követhető a második világháború utáni korszak politikusainak besorolása is. Gerő Ernő a könyv szerint politikus volt, mindenféle jelző nélkül, a vele egy időszakban ugyancsak a hatalom csúcsán lévő Révai József viszont kommunista politikus. „Egyszerűen” politikus Hegedűs András is.

A szociáldemokraták közül Peyer Károly politikus, Kéthly Anna szociáldemokrata politikus. Marosán Györgyről az áll a róla szóló szócikkben, hogy szociáldemokrata, majd kommunista politikus, Szakasits Árpádról az, hogy politikus, illetve köztársasági elnök volt. A kisgazdák közül Dinnyés Lajos és Dobi István politikus, míg Nagy Ferenc, Kovács Béla és Varga Béla kisgazdapárti politikus. A parasztpártiak: Veres Péter és Erdei Ferenc politikus, Kovács Imre író. Bibó István, Illyés Gyula és Szabó Pál nem kap szócikket.

Meglehetősen érdekes a Kádár-korszak vezető politikusainak a minősítése is. Markó szerint kommunista politikus volt Aczél György, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Lázár György, Losonczi Pál, Grósz Károly, jelző nélküli politikus pedig Münnich Ferenc, Kállai Gyula. Továbbá Kádár János.

A könyv első kiadása 1997-ben jelent meg, e mostani, második 2005-ben. De mintha 1997-ben megállt volna az élet. Nem találunk szócikket Orbán Viktorról és Medgyessy Péterről sem mint miniszterelnökökről, sem mint korábban is aktív politikusokról. Ahogyan Göncz Árpád kivételével egyetlen szabad demokrata politikus sem szerepel a kötetben, úgy Mádl Ferenc szócikkét is hiába keressük.

Mindez persze csak minta a hibákból. Vagyis, aki forgatja ezt a könyvet, fenntartásokkal tegye. (Helikon, 304 oldal, 3490 forint)

Comments are closed.