Forrás: Mazsihisz

Az év első vezetőségi ülését 2005. február 6-án tartotta meg a MAZSIHISZ vezetősége. Heisler András, a szervezet elnöke röviden ismertette a legutóbbi ülés óta eltelt eseményekben gazdag időszakot. Beszámolt többek között a WJC brüsszeli kongresszusáról, a zalaegerszegi közösségnél tett látogatásáról, Ávrám Herschkónak karcagi köszöntéséről és az auschwitzi emlékútról.

Az év első vezetőségi ülését 2005. február 6-án tartotta meg a MAZSIHISZ vezetősége. Heisler András, a szervezet elnöke röviden ismertette a legutóbbi ülés óta eltelt eseményekben gazdag időszakot. Beszámolt többek között a WJC brüsszeli kongresszusáról, a zalaegerszegi közösségnél tett látogatásáról, Ávrám Herschkónak karcagi köszöntéséről és az auschwitzi emlékútról.

A napirend elfogadását követően a vezetőség a vidéki temetők gondozásával kapcsolatos új koncepciót vitatta meg. A vezetőség egyetértve az elnök javaslatával határozatban rögzítette, hogy a vidéki temetők gondozásánál a korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetni a regionalitásra: a tevékenységet a jövőben decentralizálni kell. A vidéki temetőkkel foglalkozó csoport munkáját a régiók koordinálása és új, külső – főként pályázati források – felkutatása fogja alkotni. A MAZSIHISZ vezetősége a jelenleginél nagyobb hatékonyságot és takarékosabb gazdálkodást céloz meg elérni intézkedésétől.

Második napirendi pontban a járadékfelosztás elveit határozta meg a Szövetség vezetése. A vezetőség szakított a korábbi sokéves gyakorlattal, mely a költségeknek a MAZSIHISZ és a BZSH közötti 30-70 %-os – mechanikus – megosztását követte. A megszavazott új rendszer a tényleges pénzügyi felhasználások meghatározásával a folyamatok jobb nyomon követését és a nagyobb átláthatóságot biztosítja – ami a későbbiekben alapja lehet egy hatékonyabban szervezett gazdálkodásnak. A két tartózkodás és egy ellenszavazat mellett hat támogatással megszavazott változtatással kapcsolatban a BZSH elnöke – Streit Sándor – hozzászólásában aggályát fejezte ki.

A vezetőség az ülésen meghallgatta az elnök beszámolóját az un. elnöki kabinet megalakulásáról. A kabinetnek tagjai Zoltai Gusztáv, dr. Egri Oszkár, Hagymási Zsuzsanna – mint a szervezet apparátusának vezető beosztású munkatársai – valamint Lányi Eszter és Dénes Gergő – mint a kabinet állandó tagjai. A szervezeti egység létrehozását az új MAZSIHISZ stratégiára vonatkozó közgyűlési határozat, vezetőségi döntés és elnöki előterjesztés indokolta. A kabinet kiemelt feladatai közé tartozik a vidéki taghitközségekkel való kapcsolattartás, munkájuk segítése, s közösségük bekapcsolása a magyarországi zsidó élet körforgásába.

Heisler András nagy várakozással tekint a megalakult kabinet munkája elé és jelentős pozitív változásokat vár tevékenységétől.

A MAZSIHISZ elnöke tájékoztatással egybekötött szóbeli meghívást adott a vezetőség tagjai részére a február 21-22-én megrendezendő regionális nemzetközi konferenciára. Mint hangsúlyozta, ez lesz az első olyan „zsidó-politikai tárgyú nemzetközi konferencia, melyet a magyarországi zsidóság legnagyobb szervezete, a MAZSIHISZ szervez. A találkozón az EU-hoz frissen csatlakozott, illetve a csatlakozás előtt álló, kelet-közép-európai országok zsidó közösségeinek vezetői vesznek részt. A hasonló történelmi-politikai helyzet indokolttá teszi, hogy a nemzetközi zsidó szervezetekben közösen lépjünk fel közösségeink érdekében. A konferencia sikere garantálhatja továbbá szövetségünk vezető szerepét a régióban.

Comments are closed.