Nyilatkozat

sofar, 2004. július 30. 22:02  JNA24 médiafigyelő, NOL Add comments

Forrás: NOL

Nyilatkozat

Munkatársunktól, 2004. július 31. 00:00

Kép: Népszabadság – Domaniczky Tivadar

Alulírottak: Márer László, bpesti (I. ker.) V., Csáky-u. 15. sz. alatti lakos, aki: Budapesten, néhai Márer Sándor és Steiner Kamillától 1917. évi május hó 2.-án születtem, – és Ábrámovics Gizellával nős, – kereskedő vagyok, a törvényes következményekre való figyelmeztetés után, felelősségem tudatában igazolom a következőket:

1942-1944. években, Budapest, VIII. Népszínház-utca 46. sz. házban laktam. Feleségem családja révén éveken keresztül jó barátságban voltam és állandóan érintkeztem DR. FRISCH ERNŐ, Bpest, V., Csáky-utca 15. sz. lakos orvossal, ennek feleségével, született Rosenfeld Erzsébettel, valamint Özv. Dénes Mórné, szül.: Schoffán Gizellával, aki az előbb megnevezett Dr. Frisch Ernőné sz. Rosenfeld Erzsébet édesanyja volt.

Akkor, amikor 1944. június havában a zsidók sárga csillaggal megjelölt házakba leendő összeköltöztetését elrendelték – megbeszéltük, hogy én Dénes Mórné, sz. Schoffán Gizella lakásába költözöm, amely a Budapest V., Csáky-utca 15. sz. ház II. em. 1/a ajtószám alatt volt. – Ugyanazon házban lakott hosszú évek óta Dr. Frisch Ernő orvos feleségével és Frisch Gábor nevű gyermekükkel, akik ugyanezen ház II. emelet 2. ajtószámú lakását bérelték. Hosszú hónapokon át laktunk így egymás mellett és a régi baráti viszony mind melegebbé vált.

Akkor, amikor 1944. november havában elrendelték, hogy a külföldi menlevéllel rendelkező zsidók a Duna-parti védett házakba, a többi zsidó pedig a Király u. Nagyatádi Szabó u. Dohány u. és Somogyi Béla út által határolt úgynevezett Gettóba kötelesek költözni – mi elhatároztuk, hogy a Budapest V., Csáky-utca 15. sz. házban elbújunk.

Az Özv. Dénes Mórné, sz. Schoffán Gizella által bérelt lakást Özv. Dénesné a külvilág felé átadta Horváth Teréz és Tóth Andrásné nevű keresztény asszonyoknak, mi pedig: tehát én magam – Dr. Frisch Ernő és felesége, Özv. Dénes Mórné és Pogány Sándorné szül.: Frisch Irén, elbújtunk ezen lakás fürdőszobája fölött lévő szellőzőhelyiségben.

Itt tartózkodtunk heteken keresztül, amikor valaki (véleményem szerint Horváth Teréz) bennünket besúgott – és 1944. december 18-án éjjel pont 12 órakor fegyveres nyilasok jelentek meg, bennünket a rejtekhelyen elfogtak és mindnyájunkat bevittek a Budapest V., Szt. István krt. 2. sz. házban működő nyilas-központba. Itt bennünket bántalmaztak, majd ruhadarabjainktól megfosztottak és közölték, hogy a Duna-parton ki fognak végezni. Levittek bennünket még éjszaka autón, tehát 1944. december 19.-én reggel 2 órakor, név szerint: Dr. Frisch Ernőt és feleségét, sz. Rosenfeld Erzsébetet, Özv. Dénes Mórné, szül.: Schoffán Gizellát, és Pogány Sándorné, sz. Frisch Irént, valamint engem a Margit-híd pesti hídfője alá és itt felállítottak bennünket a Duna partján azzal, hogy agyonlőnek.

Én a sortüzet nem vártam meg, hanem beleugrottam a jeges Dunába és a Zoltán utcánál kiúszva megmenekültem.

Azt azonban tanúsítom, hogy az ugrásom után, a vízből visszatekintve láttam, hogy fent megnevezett társaimat sortűzzel agyonlőtték és testüket bedobták a Dunába.

Ezen nyilatkozatomat 4 példányban, Dr. Frisch Ernő, Dr. Frisch Ernőné, szül.: Rosenfeld Erzsébet, Özv. Dénes Mórné, szül: Schoffán Gizella, és Pogány Sándorné, szül.: Frisch Irén 1944. december 19.-én reggel 2 órakor agyonlövés által bekövetkezett haláleseteinek az V. ker. Elöljáróságnál való utólagos anyakönyveztetés céljából állítottam ki.

Kelt. Budapesten, a közjegyzői hitelesítés napján.

Tanúk

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.