…A soá tragédiája egyedülálló, ám Magyarországon nincs olyan embercsoport, melyet ne ért volna valamilyen súlyos csapás a XX. században. Sérelmeink emlékébõl azonban nem születik párbeszéd. … Ki kell mondanunk: a megbékélés a múlttal nem ment végbe. A feladat immáron ránk, egy újabb nemzedékre hárul…. új társadalmi szerzõdés volna kívánatos. Ennek megkötésére hívjuk fel a nemzet demokratikus meggyõzõdésû többségét.

Asszimiláció helyett integrációt ajánlunk. Fájdalmas tapasztalatok megosztását, õszinte eszmecserét, nyílt vitát és érdekharmonizációt. A holokauszt civilizációs tragédiájának örökre meg kell maradnia a történelmi emlékezetben, de mai párbeszédünknek nemcsak errõl kell szólnia. Amit tudatosan alakíthatunk, s amit alakítanunk kell: a jövõ. Felelõsséget viselünk egymásért. Ahhoz, hogy megértsük a másikat, tudást kell szereznünk róla.

Comments are closed.