Budapest, 1875. május 29. – ?

Egyetemi tanulmányait Budapesten, Lipcsében és Berlinben végezte, majd ügyvédi irodát nyitott, 1901-től a Jogállam című folyóiratot szerkesztette. Később a Magyar Jogász Egylet titkára lett. A kereskedelmi miniszter megbízásából az Egyesült Államokban tett tanulmányutat 1904-ben. Ezt követően a kereskedelmi- és váltójog magántanára lett az egyetemen.
1914-ben a közigazgatási bírósághoz nevezték ki ítélőbírónak. 1915-ben ny. rk. egyetemi tanár lett.

Művei: Nemzetközi vasúti fuvarozási jog (Bp., 1900);A tőzsdebíróság hatásköre és a különbözeti ügylet (Bp., 1901); Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben (Bp., 1902); Ipari veszély (Bp., 1902);Kartellek, trösztök (Bp., 1906, Meszlényi Artúrral, németül is); Vétel és átvétel (Bp., 1906); A sztrájk jogi következményei (Bp., 1908); Jelzálogos kölcsönök visszafizetése (Bp., 1909).

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.