Forrás: Mazsihisz

Érdekes cikket közöl a Szombat internetes oldala arról a sunyi és alaptalan támadásról, amely a Magyar Nemzet egyik számában található. A vádaskodásnak egyik alapeleme az, hogy miért jut a kárpótlási összegekből olyan személyeknek, akik nem élnek Magyarországon.

Mazsihisz news

A cikk szerzői elfelejtik megemlíteni azt, hogy ezek az emberek főképp azért kényszerültek elmenni szüleik földjéről, ahol már nemzedékek óta éltek, mert a magyar közigazgatás a társadalom többségének közömbössége mellett üldözte, kifosztotta, deportálta, meggyilkolta őket. A külföldön élők részére történő kárpótlással kapcsolatban ugyanezek a szellemi körök, semmiféle kifogást sem emeltek, pedig a kárpótlás egy részét azok az emberek, vagy azoknak az embereknek a leszármazói kapták, akik személyesen voltak felelősek a több mint 600.000 magyar zsidó elpusztításáért, Magyarország tönkretételéért.

A cikk megemlíti, hogy kevés információ áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy milyen megállapodások születtek a holocaust túlélők részére adható összegek felosztási arányairól. A Mazsök kuratóriumának tagjai – természetesen az ezzel kapcsolatos tárgyalásokról és érvekről – tájékoztatva voltak.

A történet még a Floridában folyó Aranyvonat perhez nyúlik vissza. Az akkori megállapodás szólt úgy, hogy az összeg egyharmada a Magyarországon élő rászorult holocaust túlélőket, míg kétharmada Magyarországon kívül élő rászorult holocaust túlélőket fogja megilletni.

A perbe becsatolt szakértői vélemény azonban nem a rászorultakról szólt, hanem általában a Magyarországról elszármazott holocaust túlélők számáról, és arról, hogy közülük hányan élnek a különböző országokban. Ezért sajnos az eredeti egyezséget megszegték, és végül is Magyarországra alig több mint 20%-a jut a perben megítélt összegnek.

A most megkezdett tárgyalásokon az eredeti egyezséget próbáljuk érvényesíteni, hogy a teljes 21.000.000 dollár + 21.000.000 dollár, összesen 42.000.000 dolláros összeg 1/3-ára tartottunk volna igényt. (21.000.000 dollárról szólt az Aranyvonat ügyben kötött egyezség és 21.000.000 dollár előleg átadásáról egyeztünk meg a Magyar Kormánnyal.) Úgy valósulhatott volna meg, ha a Magyar Kormány által átadott összeg 50%-át Magyarországon használhatjuk fel. Végül is a cikkben már leírt megoldás született meg, amely azt jelenti, hogy 2,8 millió dollár használható fel Magyarországon kívül élő rászorult holocaust túlélők érdekében, a többi összeg pedig Magyarországon.

Ez azt jelenti, hogy napi árfolyamon számolva a Kormány által átadott összeg több mint 42%-a kerül Magyarországon felhasználásra. Természetesen ennek a megoldásnak az a kockázata, hogy ha a dollár nem várt módon megerősödik, úgy rosszabb arány is elképzelhető, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor kedvezőbb arányok alakulhatnak ki. Az erről szóló feljegyzést a kuratórium tagjai kézhez kapták és ennek tudatában döntöttek.

Továbbra is azt gondolom, hogy a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke és Kormánya nagyvonalú gesztust tett akkor, amikor egyezséget kötött velünk, és kötelességünk az összeg felhasználását a teljes nyilvánosság előtt dokumentálnunk.

Csak megismételni tudom, amit már többször elmondtam, hogy a magyar zsidóság képviselőiként a Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató úrral közösen folytatott tárgyalásokon mindig is töretlenül harcoltunk azért, hogy minél gyorsabban és minél eredményesebben szerezzünk forrásokat a holocaust túlélők érdekében.

Dr. Feldmájer Péter a Mazsihisz elnöke

***************************************

Feljegyzés a Magyar Kormány által a Holocaust túlélők támogatására átutalt összeg a Mazsök által felállított Ad Hoc Bizottság üléséről 2008. május 11-én 18 órakor Tel Aviv Pinkas 44. szám alatt

Jelen voltak:

Moshe Sanbar

Shai Csillag

Dr. Feldmájer Péter bizottsági tagok

Zoltai Gusztáv Mazsök társelnök és két megfigyelő.

A jelenlévők áttekintették az Ad Hoc Bizottság április 11.-i üléséről készült feljegyzést és a Shai Csillag által tett 2008. április 22.-i észrevételeket. A jelenlévők abban egyeztek meg, hogy ha azzal a bizottság távollévő tagjai is egyetértenek, akkor azt javasolják a Mazsök kuratóriumának, hogy a nem Magyarországon élő rászoruló holocaust túlélők részére nyújtandó összeg dollárban kerüljön meghatározásra, vagyis évente 2,8 millió dollár kerüljön kifizetésre a Magyar Kormány által már átutalt összegekről, tehát a három év alatt összesen 8,4 millió dollár. Ez dollár alapon számítva megfelelne a korábbi elképzeléseknek, vagyis annak, hogy az átutalt összeg 2/3-ad része illesse meg a nem Magyarországon élő túlélőket, forint alapon számolva azonban a dollár jelenlegi árfolyamára tekintettel ez nagyobb részt biztosítana a Magyarországon élő rászorult túlélőknek, mint az előző feljegyzésben rögzített 40%-os javaslat. Ily módon a Magyarországon élő rászorult túlélők programjának alulfinanszírozottsága némileg enyhíthető lenne.

Ez április 22-i számítással a következőt eredményezné: 2,3 milliárd forintot kaptunk decemberben, ez három évre számítva évente 766.666.666 Ft-ot jelent. Ha ebből nem Magyarországra adnánk 2/3-od az 511.111.111 Ft-ot jelentene, Magyarországra pedig 255.555.555 Ft jutna, a 2/3-ad 1/3-os arány figyelembevételével. Ezzel szemben a 12,6 millió dollárt vesszük alapul, ebből évente 4,2 millió dollár használható fel, nem Magyarországra jut 2,8 millió dollár, Magyarországra 1,4 millió dollár. A mai napon a dollár árfolyama 155 Ft, 2,8 millió dollár 434.000.000 Ft-ba kerül, vagyis az 511.000.000 Ft helyett csak 434.000.000 Ft-ot kellene felhasználnunk, vagyis Magyarországon felhasználható lenne 332.666.666 Ft, ami ebben az évben az ebben az évben felhasználható összeg 43,39 %-a. Ez fejenkénti kiosztásra számítva 14.000 igénylőt figyelembe véve 23.762 Ft-ot jelent.

Természetesen, ha a dollár erősödik, akkor ennek megfelelően változnak az arányok, ha gyengül, akkor pedig ennek megfelelően nőnek.

A feljegyzést készítette:

Dr. Feldmájer Péter

Comments are closed.