Forrás: Mazsihisz

Torzításoktól és valótlan állításoktól hemzsegő írás jelent meg a Magyar Nemzet június 7-i számában. “Botrányos terv a zsidók kárpótlására” – ordít a cím az első oldalon, s a hangulatkeltő illetve valótlan állítások mindjárt a kétmondatos bevezetőben elkezdődnek.

Forrás: www.szombat.org

2008. június / Gadó János

“Külföldre juttatnák a magyar adófizetők pénzéből a kormány által felajánlott legújabb holokauszt-kárpótlás nagy részét” – indul az írás.

Ám egy szóval sem említi, hogy itt – a sugalmazással ellentétben – nem holmi síbolásról van szó, hanem arról, hogy a Holokausztot Magyarországon elszenvedett túlélők nagy része külföldön él.

“Az összesen 21 millió dolláros támogatás kevesebb, mint 20 százalékát osztanák csak ki a Magyarországon élő túlélők között” – állítják a szerzők a címoldalon, amit a következő oldalon már maguk cáfolnak: “… rögtönzött számítások szerint… a magyar adófizetők pénzének egyharmada vagy kétharmada kerülne Magyarországra…”.

“…a pénz egy részét a zsidó közéleti elit költheti el” – folytatódik a bevezető, ami már teljesen légből kapott állítás: ezt a cikk további részében semmivel nem támasztják alá.

“A szűkszavú szerződés alapján a 2.1 milliárd forint… kamatainak megfelelő összeget a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) használhatja föl a zsidó közélet támogatására, például biciklitúrák szervezésére.” A kritika itt már bohózatba fordul.

A cikk ezután a Tel Avivban tartott megbeszélés ürügyén összehord mindent Theodor Herzlről, a Cionista Világkongresszusról, a Bank Leumi magyar fiókintézetének1995-ös felszámolásáról, “ami jelentős pénzügyi kárt okozott a magyar államnak” – persze ezt az állítást sem támasztják alá semmivel.

“Itt döntötték el előzetesen, hogy a 21 millió dollárból csak 8.4 millió dollárt költenek a rászoruló túlélők támogatására, a többit más célokra fordítják” – állítják ezután a fenti megbeszélésről, ami természetesen szintén minden alapot nélkülöz.

A szerzők, miután – egy harmadik, nem kevésbé önkényes becslés alapján – 5.6 millió dollárra becsülik a magyarországi túlélők között majdan kiosztandó összeget – fölteszik a költői kérdést: “mi történik majd a fennmaradó több, mint 15 millió dollárral”? Azt ismét nem említik, hogy a pénzt a külföldre települt túlélőknek szánják a megállapodás aláírói.

A cikk ezután “a Mazsök által felkért jogi szakértő” (valójában a Mazsök ügyvédje), Erdész Éva állítólagos feljegyzéséből idéz, mely szerint “az idegen országokban élők kárpótlása egyébként sem lehet állami szerv, magyar köztestület feladata, ráadásul nehézkes lenne felkutatni Izraelben vagy az USA-ban, hogy az illető valóban magyar állampolgár volt-e… illetve, hogy a rászorultságot mivel bizonyítják”. Mindezzel csupán annyi a probléma, hogy Erdész Éva ilyesmiket nem írt le – mint ezt ő maga megerősítette. A fentiek fényében azonban a cikk efféle állításai már csak elszomorítóak, de cseppet sem meglepőek.

Bármennyi tapintat és körültekintés illeti meg a túlélőket, a kárpótlás folyamatát – éppen ezért – kiemelt figyelemmel kell kísérni. A Magyar Nemzet cikke azonban nem ezt a célt szolgálja. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a szélsőjobboldali és náci honlapok boldog gyönyörűséggel vették át az írást másodközlésre.

***************************************

A tények

2007. decemberében a Mazsök nevében Zoltai Gusztáv és Herczog László – “nemzetközi segítséggel” – megállapodást írt alá a kormánnyal a náci korszakban elpusztított zsidók után maradt uratlan vagyon kérdésének rendezéséről. A megkötött Támogatási Szerződés – előlegként – 21 millió dollár átutalását irányozta elő, amiből a 2008-ra, 2009-ra és 2010-re vonatkozó 12,6 millió dollárt a kormány át is utalta a MAZSÖK számlájára. Erről annak idején a Szombat is beszámolt. (Egy váratlan megállapodás – Szombat, 2008. március.)

A támogatási szerződés csupán annyit rögzít, hogy “a kormány és a zsidó közösségek között megállapodásnak kell létrejönnie”, és csak ezután lehet megkezdeni a támogatás kiosztását. E megállapodás mibenlétéről részletek nem ismeretesek.

A MAZSÖK kuratórium 2008. május 28-án tartott ülésének kivonatos jegyzőkönyve szerint Or-Csillag-Shai, izraeli kurátor beszámolt arról, hogy már két ízben tárgyalt az a bizottság, amely a magyar, illetve a külföldi állampolgár túlélők közt hivatott a fenti összeget szétosztani. E bizottság magyar tagja, Feldmájer Péter szerint végül úgy állapodtak meg, hogy a fenti összeget dollárra átszámolva osztják fel, s így a 4.4 millió dollárból 2.8 milliót juttatnak a külföldön élőknek.

Hogy mi indokolja e nagyjából 1/3-2/3 arányt? Más oka nem nagyon lehet, mint hogy az élet elvesztéséért kifizetett 400 ezer forintos kárpótlás kedvezményezettjeinek is mintegy kétharmada volt külföldi állampolgár. A kuratórium tagjai között – a jegyzőkönyv szerint – mindez nem is okozott megütközést. Vita csupán arról bontakozott ki, hogy kire bízzák a 2.8 millió dollár szétosztását. A többség azon az állásponton volt, hogy ezt a (közelebbről meg nem nevezett) “külföldi szervezetekre” kell bízni. Feldmájer Péter szerint “a nemzetközi szervezetekkel kötött korábbi egyezségben az szerepel, hogy a Magyarországra jutó összeget a MAZSÖK osztja el, ami pedig külföldre azt a külföldiek”. E megállapodás mibenlétéről többet nem tudtak meg a kurátorok. Ellenkező állásponton volt (a kuratórium ülésén három év után most első ízben megjelenő) Eliézer Gilad társelnök, aki szerint a külföldi szervezetek bocsássák rendelkezésre a túlélők listáját és az átutalásokat egységesen a Mazsök intézze, ami nyomon követhető és ellenőrizhető. Ezen az állásponton volt a szlovák állampolgárságú túlélők képviselője is a Mazsök titkárához intézett üzenetében.

Jorge Diener kurátor viszont úgy vélte, praktikusabb a külföldi szervezetekre bízni az elosztást, amit a MAZSÖK felügyelne.

A kuratórium végül úgy határozott, hogy “a nem Magyarországon élő holokauszt rászorult túlélőknek (sic!) 2008., 2009., és 2010-ben évente a 4,2 millió dollárból 2,8 millió dollár felhasználását engedi át.”

A pénz szétosztásával illetve ennek ellenőrzésével kapcsolatos kérdések ügyében nem született döntés.

Comments are closed.