Forrás: Mazsihisz

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanvagyonért Felelős Vezérigazgató-helyettes levele a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére

Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató úr részére

Tárgy: Budapest VII. Dohány u. 2. (hrsz: 34620) alatt található ingatlan pályázata

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Hivatkozással tárgyi ingatlan pályázata kapcsán 2008. április 30-án kelt levelére az alábbiakról tájékoztatom:

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 44/2008. (II.06.) NVT számú határozatának értelmében 2008. február 23-án kértük a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához szükséges iratok Igazgatóságunk részére történő megküldését. A beérkezett dokumentumokat, nyilatkozatukat átvizsgáltuk. Abban a következő hiányosságokat tapasztaltuk:

A pályázati cél megvalósításának helyszíne (Budapest, Dohány u. 2.) a tárgyban nevezett ingatlan tulajdoni lapjának tanúsága szerint az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (jogelőd szervezete a Kincstári Vagyoni Igazgatóság) vagyonkezelésében található. A használat joga a Budapesti Izraelita Hitközség nevére bejegyzésre került 1911-ben. A bejegyzést igazoló okirat a beküldött iratok között nem található.

Kérem, a használat jogának igazolását Igazgatóságunk részére mielőbb megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2008. május 22.

Üdvözlettel: Bodnár Terézia

Mazsihisz news

Comments are closed.