Forrás: JNA – Jewish News Agency

A HÁBORÚ VISSZAÁLLÍTOTTA A (HÁZI) BÉKÉT

Ki hinné, hogy a háborúnak vannak pozitív oldalai is? Egy naprakész felmérés szerint Izraelben a libanoni háború jelentős mértékben csökkentette a… válásokat. Haifán, például, több mint 25% azoknak, akik a harcok kitörése előtt válófélben voltak – meggondolták magukat és közölték a rabbinátussal, hogy köszönik szépen, de elhatározták, hogy helyreállítják a házi békét, illetve megpróbálják még egyszer, mielőtt felbontják a házassági köteléket.

Ez a tendencia még nagyobb mértékben jut kifejezésre, ha az egész északi országrészt vesszük alapul, “ott, ahol a katyusák hullottak”, mondja egy költői hajlamú rabbi. Cfáton, például, ahol maga a rabbinátus épülete is megrongálódott egy lövedéktők – több mint 70% a válni készülőknek gondolta meg magát.

A dolog úgy derült ki, hogy a haifai rabbinátusról telefonáltak a háború napjaiban őt válófélben levő párnak, hogy ekkor és ekkor bejöhetnek és átvehetik a válólevelet. Nagy meglepetést okozott, hogy mind az öt kijelentette, todá rábbá (köszi szépen) de meggondolták magukat…

Ennek utána készíttette a rabbinátusok országos szervezete a felmérést, amely kimutatta a háború pozitív hatását a házi békére…

“ELVÁGNI AZ IZRAELI NAGYKÖVET TORKÁT”

Nem alszik, és nem szunnyad az arab (iszlám) terror. Most a keresztényekre is rájár a rúd (apácagyilkolás Szomáliában) a pápa szavai miatt, de a klasszikus célpont voltak és maradtak a zsidók.

A legutóbb akció Oszlóban volt, ahol egy terrorista sejt több lövést adott le a zsidó templomra. A norvég elhárítás által lehallgatott beszélgetés két moszlim terrorista és egy norvég tettestársuk között, kiderítette, hogy a díszes társaság merényletet tervezett az izraeli nagykövetség ellen, melynek során “elvágjuk a nagykövet, Mirjám Somrát, nyakát”.

A kevés norvégiai zsidók körében nagy riadalmat váltott ki a merénylet. Senki nem mondta hogy “megbocsát” a potenciális gyilkosoknak, ahogy a Szomáliában meggyilkolt olasz apáca tette, utolsó pillanataiban – amivel kivívta a pápa elismerését és dicséretét. Mi nem adjuk a másik orcánkat – ha megütnek – mondta egy oszlói zsidó aktivista.

Egy héttel később az oszlói külügy megrótta az izraeli nagykövet-nőt, mert egy tévé interjúban azt találta mondani, hogy a norvég királyi ház elítélhette volna a zsinagóga elleni merényletet. A külügy szerint “az izraeli diplomatának illene tudnia, hogy a királyi család nem foglalkozik ilyesmivel. Ez a kormány dolga”…

MEGADTA A VÁLÓLEVELET ELHAGYOTT FELESÉGÉNEK AZZAL A FELTÉTELLEL, HOGY A RABBIK MEGTÉRÍTSÉK.

Az elhagyott feleségek sorsa Izraelben – és szerte a zsidó világban – meglehetősen siralmas. Lelkiismeretlen férjek, akik azzal próbálják megoldani személyes problémáikat, hogy útilaput kötnek a talpukra – sok fejtörést okoznak lelkiismeretes rabbiknak. Ezek nem tudják a törvényt (Halachát) megváltoztatni, miszerint egy asszony, aki nem kapott törvényes válólevelet (get) férjétől, nem mehet újra férjhez. Ezzel szemben mindent megtesznek, hogy felkutassák az eltűnt férjet és rávegyék – rábeszéljék – adja meg a get-et feleségének.

Az utolsó(?) ilyen eset nemrég történt. x. y hat évvel ezelőtt tűnt el és szívós nyomozó munka kiderítette, hogy Brazíliában, az Amazonas őserdeiben látták utoljára. Amikor rátaláltak, éppen fogházban ült és ráadásul nős is volt. Nem jeruzsálemi felesége siratta, hanem Riói – ott is megnősült, azt is átverte.

Ilyen esetekben a nyomozó rabbi egyetlen célja aláíratni a delikvenssel egy meghatalmazást, hogy Izraelben, a rabbinikus bíróság, kiadhassa nevében a válólevelet feleségének. Először vonakodott, majd kötélnek állt, egy feltétellel: Hogy a rabbi térítse őt meg, illetve intézze el, hogy a börtönben tanulhasson és vallásos zsidó életet élhessen.

Nem tudni mit gondolt ezzel elérni. Lehet, hogy gyorsabbak remélt szabadulni, vagy egyéb előnyökre spekulált. Ö maga ezt mondta: “Most hogy látom hogy egy rabbi eljött utánam idáig, ez annak a jele, hogy vallásos zsidónak lenni jó. Én is rabbi akarok lenni”.

Ha rabbi egyelőre nem is, de mindenesetre elintézték, hogy a Riói hitközségből hetente jön valaki hozzá, hogy a zsidóság alapelveire oktassa.

ELTEMETTÉK HERZL GYERMEKEIT

Több mint hetven éves késéssel és a vallásos zsidók tiltakozása ellenére a múlt héten eltemették Izraelben Herzl Tivadar fiának és lányának, Hansnak és Paulinának, földi maradványait.

Herzl végrendeletében kérte, hogy ha lesz zsidó állam – ahogy azt ő megálmodta – akkor vele együtt temessék el Izraelben három gyermekét is. Ez annakidején elfelejtődött, bár az is lehet hogy az “Alapító Atyák” nem büszkélkedtek Herzl gyermekeivel, akik közül egyik kikeresztelkedett, a másik meg öngyilkos lett. Ez okból ellenezték vallásos pártok és személyiségek most is az exhumálást és a két sir Izraelbe hozatalát, a Bordeaux-i zsidó temetőből.

A halachikus engedélyt megadta és ezzel lehetővé tette a temetést, nem volt más, mint Slomó Ámár, a szfárádi orsz. főrabbi. Érve: a kitért Herzl fiú visszatért a zsidósághoz, vagyis megbánta tettét. Az öngyilkos pedig, a Chátám Szófer szerint, az utolsó pillanatban, élet és halál mezsgyéjén, megbánja tettét, és ezzel eliminálja a vétket.

A NÉMET HATÓSÁGOK BEAVATKOZNAK A ZSIDÓ BELÜGYEKBE… TÁMOGATJÁK A REFORMISTÁKAT

Nemrég felavattak Németországban 3 új rabbit, akik az ottani, Geigerről elnevezett, reform Rabbiképző végzős növendékei. A háromból csupán kettő fogja szolgálni a 200.000 főnyire duzzadt német zsidóságot, ahol több mint 100 hitközségben közel száz ortodox rabbi működik.

Az izraeli “Háárec” kiküldött tudósítója szerint a német hatóságok erőteljesen támogatják a reform irányzatot, olyannyira hogy szinte ultimátumszerűen követelték: vegyék fel őket a zsidó federációba, mert ellenkező esetben az állami támogatás fogja ennek kárát látni.

A jelenlegi 200 ezres létszám több mint kétharmada a Fák országaiból bevándorolt zsidók, akiknek – a Háárec felmérése szerint – semmi kapcsolatuk a zsidó szellemiséggel, vallással, történelemmel nincs. A közel negyedmillió orosz bevándorlóból csupán 40% jegyeztette be magát, mint a zsidó hitközség tagjai.

A drezdai rabbi avatást a Bundestag elnöke “történelmi jelentőségűnek” deklarálta. Walter Homulka, a drezdai Rabbiképző igazgatója, oda nyilatkozott, hogy “a német zsidók unják az ortodox rabbikat”. Ezek vagy izraeliek, vagy amerikaiak és “problematikusan” viselkednek. A példa erre a frankfurti rabbi, Menachem Hálévi Klein, aki nemrég furcsa incidenst okozott, amikor nem volt hajlandó kezet fogni a város polgármesternőjével. A “Frankfurter Allgemeine” ennek kapcsán antiszemita zöngéjű cikkben írja, hogy “sok ilyen Klein van Németországban” és a rabbit “fekete kalapos kuriózumnak mutatja be”, aki a jeruzsálemi Méá Seárim negyed szülöttje.

Homulka abban bízik – a Háárecnek adott nyilatkozatában, – hogy rövidesen a német zsidóság legalább 40% reformista lesz, míg az ortodoxia maximum 10%.

És a többi 50%?

AZ IZRAELI ORSZ. FŐRABBI ELHATÁROLJA MAGÁT A PÁPA SZAVAITÓL, AMI AZ ISZLÁM ALAPÍTÓJÁT ILLETI

Slomó Ámár, izraeli országos főrabbi, üzenetet intézett egy neves moszlim teológusnak, melyben bár burkoltan, de elhatárolja magát a pápa Mohameddel kapcsolatos kijelentésétől.

A főrabbi sajnálatát fejezte ki a pápa szavai felett – Juszuf Karaduwi sejkhez a szunnita iszlám egyik vezető teológusához intézett üzenetében – mondván, hogy”a mi utunk (a zsidóság útja) tiszteletben tartani minden vallást és minden népet, ahogy (Micha) prófétánk mondotta: “Minden nép megy a maga istenének nevében…” (Micha, 4, 5) – írta a főrabbi, aki hozzátette, hogy ha van is konfliktus, vagy akár háború a népek között, azt nem szabad vallásháborúvá fordítani.

A levelet az izraeli iszlám mozgalom alapító vezetője, Abdallah Nimer Derwis küldte át Quatarba, ahol a címzett székel – arab nyelven.

Izraeli vallásos körökben emlékeztetnek arra, hogy az iszlám nem mindig volt ilyen ellenséges a zsidósággal szemben. Amikor katolikus Ferdinánd és Izabella kiűzték a zsidókat, és működésbe hozták a “szent” inkvizíció intézményét – a spanyol majd portugál zsidók a moszlim Törökországban találtak menedéket…

AZ AL-KAIDA AMERIKAI SZÓVIVŐJE: KIKERESZTELKEDETT SZÜLŐK GYEREKE, AKI FANATIKUS MOSZLIM LETT

Perlman Ádám – kaliforniai zsidó szülők gyermeke – az amerikai Al-Kaida terrorszervezet egyik szóvivője, Azám néven .

Perlman szülei fiatal korában kikeresztelkedtek és ő – szülei elleni “lázadás”-ként lett moszlim. Fiatal korában azt írta, hogy a moszlimok “nem vérszomjasak, nem terroristák, ahogy azt a szüleim által hallgatott keresztény rádió mondja”.

Később Afganisztánba utazott, ahol csatlakozott az Al-Kaidához. Manapság az FBI egyik titkos listáján, a legveszélyesebb terroristák között szerepel a zsidó Perlman, aki mindhárom vallást megjárta. Egy Al-Kaida publikációban Azám-Perlman azt mondja, hogy “Amerika utcáin rövidesen vér fog folyni”.

MÉG ZSIDÓ FÉRJE SEM TUDTA, HOGY ALFRÉDA KÁPÓ VOLT A RAVENSBRÜCKI HALÁLTÁBORBAN

Szomorú amerikai “szenzáció”, a Holokauszt egyik csökevénye. 83 éves korában derült ki egy köztiszteletben álló San-Franciscoi “zsidó” nőről. Hogy náci kapó volt a ravensbrücki haláltáborban, ahol a női barakkokat vigyázta egy idomított véreb “társaságában”.

A háború után Alfréda Rinkel férjhez ment egy Soát túlélt zsidóhoz és kivándoroltak Amerikába. San Franciscoban a zsidó közösség köztiszteletben álló tagjai voltak és a férj tagja volt a Bné-Brit szervezetnek. Több mint hatvan évig sikerült Alfrédának sötét múltját titokban tartani: közel egy évig szolgált, mint kápó a ravensbrücki táborban, ahol 90 ezer zsidót öltek meg. Alfréda tagja volt a náci pártnak és S.S. kiképzést kapott. Amikor Efrájim Zuroff, a jeruzsálemi Viesentál Intézet nácivadásza felfedte múltját, Rinkel nem tagadta azt, és az amerikai hatóságok kiutasították. Alfréda Németországba utazott, ahol nyoma veszett.

2006.10.03.

Bezár

Comments are closed.