Forrás: Heti Válasz

Ha eltűnnek a szemtanúk, a mai nyolcvanasok, csak a sokszor hiányosan fennmaradt, olykor manipulatív szándékkal készült dokumentumok maradnak.

És jó esetben jön a történészi tiszta ész, amelynek nem kell számolnia érzékenységekkel, s ítéletet hoz. Török Bálint az utolsó szemtanúk egyike, akinek fő kutatási területe a II. világháború és a 48-ig tartó koalíciós időszak, az ekkor felbukkanó és aktív szerepet vállaló politikusok, akik életük példájával bizonyították, hogy Magyarország nem csupán Hitler utolsó csatlósa volt. Számos önálló tanulmány, a két kiadást megért Esterházy János Emlékkönyv után Török Bálint Szent-Iványi Domokosnak és a Magyar Függetlenségi Mozgalomnak állít emléket.

Hogy ki volt Szent-Iványi? 1898-ban született, eredetileg jogi végzettségű diplomata, 1922-től-27-ig Teleki Pál tanársegédje a közgazdaság-földrajz tanszéken, majd diplomata az Egyesült Államokban és Kanadában, 35-36-ban a Külügyminisztérium sajtóosztályának helyettes vezetője, 38-39-ben Teleki különleges megbízásával első titkár a washingtoni követségen, a második Teleki-kormány idején a miniszterelnökségi tájékoztató osztály vezetője, 41-től a Külügyminisztérium vezető munkatársa. Az 1944. január 1-jével megalakuló Kiugrási Iroda helyettes vezetője, 1944 márciusának végétől a Magyar Függetlenségi Mozgalom illegális munkájának egyik vezetője (ők szerzik meg és fordíttatják le az auschwitzi jegyzőkönyvet, amelynek hatására Horthy leállíttatta a zsidók deportálását, hozzájuk kapcsolódik az úgynevezett Koszorúsakció, mely negyedmillió zsidó életét menti meg – Koszorús ezredesről lásd a Heti Válasz 2007 június 21-i számban közölt tanulmányt.) Szent-Iványi 1944 szeptemberében előbb a nem hivatalos, szeptember 28-án a hivatalos fegyverszüneti bizottság tagjaként Moszkvában tárgyal. (A Farkas után megismeri a Medvét.) 1945 után a kisgazdapártot támogatja. 1946. december 24-én letartóztatják a később köztársaság-ellenes összeesküvésnek nevezett ügyben. Az első fokon 14 év börtönbüntetést a 47-es ítélet tíz évre mérsékli. 1956 szeptemberében ideiglenesen szabadlábra helyezik, 1972-ben Bécsbe emigrál. 1980-ban hal meg Heidelbergben, 1998-ban hamvait a Farkasréti temetőben helyezik el.

Szent-Iványi Domokos nemcsak bátorságával, tisztánlátásával tűnt ki kortársai közül, hanem szenvedélyes igazságkeresésével is. Számos, ma még kéziratban lévő munkájában a jövő nemzedékek tisztánlátása érdekében vallott az általa átélt korról, a Magyar Függetlenségi Mozgalomról. Török Bálint gazdag szakirodalmat, levéltári forrásokat mozgató könyve az első komoly lépés a Szent-Iványi-kutatásban. A folytatás a következő nemzedékre vár.

Török Bálint: Farkas esz meg, Medve esz meg… EURÓPAI PROTESTÁNS SZABADEGYETEM, BASEL-BUDAPEST, 2004., ÁRMEGJELÖLÉS NÉLKÜL

O. Á., [email protected]

8. évfolyam 5. szám, 2008.01.31

Comments are closed.