Forrás: ÉS

VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS

Legenda

A rózsadombi paktum mint akarat, képzet és diszkóbaleset

(Felütés) „Én rózsadombi és egyéb titkos megállapodásokról nem tudok. Azt viszont nem zárom ki, hogy valamiféle paktum köttetett nemzetközi szinten, így menthette át a diktatúra MSZMP-s és KISZ-es vezető rétege hatalmát a nyolcvanas évek második felében, előbb a gazdaságba és a tömegtájékoztatásba, 1994-ben a kormányzati hatalomba. (…) Amikor itt volt az ideje a „tavaszi nagytakarításnak”, akkor ezt elmulasztottuk, nem volt elég erőnk hozzá. Ifj. Fekete Gyula, Szűcs István, Zacsek Gyula, az igazságtételi kezdeményezésekben pedig Dénes János, Zétényi nem tudtak politikai erőt állítani a felismert igazságuk mögé. Most érik a helyzet egy nagyobb és átfogóbb erkölcsi nagytakarításra, mert egyetlen nép sem törődhet bele abba, hogy valakik egykor tehetetlenségre és kiszolgáltatottságra ítélték, és ennek most már így kell maradnia az idők végezetéig. (…) Ötvenhat novemberében szovjet tankok verték le a forradalmat, a szabadságharcot, a nyugati világ pedig statisztált, 1989-1990-ben a nyugati pénzvilág verte le a rendszerváltó magyar nemzeti akaratot, a szovjet rendszer pedig összeomlott. Mindkét leveretésben a kollaboránsoknak kedvezett az idő.” Lezsák Sándor Stefka Istvánnak (Magyar Nemzet, 2005. december 17.)

*

(Máig élő történelem) „Felszállni rajban” – mondotta a Sturmabteilung megalakításakor a kótyagos operetthadfi. Szétrombolni a rózsadombi paktum1 világrendjét! Megálljt parancsolni a cigánybűnözésnek, lecsapni a plutokrata világuralmi törekvésekre! (Btw, az 1989. novemberi népszavazási eredményt a Munkásőrség vonatkozásában nem lehet kiterjesztően – párthadsereg! – a Magyar Gárdára is alkalmazni?!)

*

(Urban legend) A városi legenda a flaszterfolklór terméke, mint ilyen, a népművészet egyik ága, mutatja a városi ember megőrzött vonzódását a mondavilághoz, az egyszerű, meseszerű megoldások szeretetét a világmagyarázat talaján; ateista istenkeresés, a mindent elrendező deus ex machina megjelenítésének igénye. Kultúrantropológiailag az archaikus tudati rétegek, az archetoposz kutatása. Az egyre komplikáltabb, nehezebben befogadható világban az egyszerűség, a szimplicizmus dicsérete. Őszinte hit a Sátán létezésében. Nosferatu, a prágai Gólem, Szomorú vasárnap; vagy a mikróban pudlikutyát szárító öreg néni, vízvezetékben rejtőző aligátorbébik és piranhák, panellakásban a parkettát bográcsozáshoz felszedő romák, sikszevérrel sütött macesz; apokrif történetek. Az ezredforduló után felerősödött az „ellopott, elsikkasztott rendszerváltás” gondolata, a privatizáció eredményeinek felismerése, átélése felerősítette a kilencvenes évek elejétől felbukkanó „rózsadombi paktum” mítoszát, mely ellen már 1996-ban, a parlamentben kardot rántott – „mint tanú” – Jeszenszky Géza volt külügyminiszter (MDF), leendő washingtoni nagykövet (Fidesz-MPP), antalli örökös.2

*

(Paranoia) A MIÉP honlapján olvasható egy interjú (2007. január) Bíró Zoltánnal – a magyar Mieczyslaw Moczarral3 -, az MDF alapító elnökével: „Regék szólnak egy rózsadombi paktumról, amiben nem hiszek. Inkább azt hiszem, hogy sok-sok paktum köttetett, folyamatosan. A dátumot úgy szoktam meghatározni, hogy 1989 őszétől gyakorlatilag sikerült kivenni a kezünkből az irányítást. Mark Palmer amerikai nagykövet tárgyalt velünk is, nem csak az SZDSZ-szel, a tárgyalásoknak az volt a célja, hogy boruljunk össze az SZDSZ-szel, és akkor lépett be Soros György.” S ezzel a plutokrata vérnyúl a saját farkába harap.

*

(Népmese) Egyszer volt, hol nem volt, az Üveghegyeken meg pláne az Óperencián is túl volt egy kicsi ország, nevezzük most úgy, hogy Magyarigyepű. Élt ezen a Magyarigyepűn egy Öreg Király, aki már régóta király volt, nagyon régóta, olyan régen, hogy már bele is bolondult az uralkodásba. Idős korára tekintettel úgyszólván esztendeje már egy Régensherceg vette át az uralgást, szikár, mosolytalan ember, de az ő helyzetét is egyre többen nézték rossz szemmel, az udvarban és azon kívül is. Tudnivaló, hogy az Öreg Király emberöltőnyi idő előtt a Muszka Cár segedelmével került trónra, utálta ezért akkor a nép dühöst, de aztán megbékélt vele szegény, mert akasztatott és irtatott, ám egy idő után abbahagyta, és akkor a birkanép azt gondolta, ilyenkor kell hálásnak lenni, pláne, hogy még karajcsontot is dobott neki. Hanem mikor az Öreg Király már teljességgel hibbant volt, a Régensherceg meg korlátok közt botladozott, a Muszka Cár legkisebbik unokája által vezetett gazdagság éppen a donyecki bányászbéka ülepének magasában, a Jenki Elnök pedig izmosan illegette magát a kifutón, na, akkor a magyariak meg a reájuk tartozó nem magyariak titkos megbeszéltek március idusán a Szeldzsuk Kertész budai rózsatermő dombján egy konspirált lakban. Jelen voltak az udvaroncok és a pártütő magyari nagyurak, a Muszka Cár nyugdíjazás előtt álló Kegyetlen Pribékje, a Jenki Elnök Helytartója és a magyariak ügyét mindig roppant és erőst összezagyváló Zsidó Király Titkos Szolgája meg az ő vallásának magyarigyepűi küldötte.

Bús fellegekből nyári zápor folyott, holott még tavasz se volt, mikor a Szeldzsuk Kertész budai rózsatermő dombján egy titkos lakban összefutá a díszes kompánia. „Ich bin ein Rózsadomber” – mondta a Jenki Követ, mintegy korábbi elnökét majmolva -, mikor belépett az ajtón, s szögre akasztotta panyókára vetett kiskabátját a pangás percei után. Jövendőről, változásról, a nép kiszorításáról jöttek össze dönteni ők.

*

„A hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek elejéig szinte mindennap a Bob”s Big Boy nevű étterembe jártam és egy tejturmix fölött gondolkodtam.

Biztonsággal tölti el az embert, ha egy gyorsétterembe járhat gondolkodni. Iszogatod a kávét vagy a tejturmixot, és abban a tudatban látogathatsz el idegen és sötét világokba, hogy az étkezde biztonságába bármikor visszatérhetsz.” (David Lynch)

*

(Konvertiták) A rózsadombi paktumtól a taxisblokádig címet viselő előadáson az áttért baloldali Szűrös Mátyás elmondta: a szöveg kitaláció. (Vas Népe, 2005. szeptember 2.) Az Országgyűlés egykori elnöke cáfolta, hogy a térség átalakulását a nagyhatalmak titkosszolgálatai irányították volna.

„Irtózatos tehetségű jós volt, mert mindez megvalósult” – mondotta a reggeli televíziós stábot kenyérrel megdobáló Grespik László ugyanerről. (Mit mondanak más konvertiták?)

*

(A nép hangja) „Hehe, ez mekkora gyíkság! Paranoid hallucináció.” (graffiti a digitáluniverzum falán) „Nincs rózsadombi paktum ? De van, de van! Hát nézz szét az országban és látod.” (graffiti a digitáluniverzum falán) „Tessék mondani, a világvége mikor lesz?” (graffiti a digitáluniverzum falán) „A politika tele van hoax-szal.” (graffiti a digitáluniverzum falán) „Sajnos, csak a forradalom segíthet.” (http://www.kuruc.info)

A lélekbúvár szakember szerint a városi legendákat azért szeretik az átlagemberek széles körben, mert egyrészt igazolva látják bennük saját előítéleteiket, félelmeiket, másrészt beavatottnak érezhetik magukat. De „a fő élvezeti érték, hogy valakit hibáztatni lehet. Hogy vannak itt gonoszok, akik rosszban sántikálnak”.

*

(Előzmény) Színhely: A KISZ KB székháza

Szereplők: P. (idősebb elvtárs a nómenklatúra magasabb polcainak egyikéről, világlátott internacionalista, ismeri a dörgést)

C. (ifjú titán, Moszkvában, a Patrice Lumumba Tudományegyetemen tanult, egykori szobatársai révén elsőkézbeni tapasztalatai vannak a fejlődő világ nemzeti felszabadító mozgalmait illetően, szerkeszt újságot, utazna, látna világot, érdeklik a fejlett technikák)

Idő: 1985 dereka, Mihail Szergejevics Gorbacsov SZKP KB-főtitkárrá lényegülése után nem sokkal.

P.: Gorbacsovnak nem lesz elég az uszkarényije, felfordulás lesz!

C.: Arra gondol, hogy mindez, a meghirdetett reformok alááshatják a szovjethatalmat?

P.: Okos a fiúcska! A meghirdetett nyilvánosság, a glásznoszty és a társadalom-átalakítási reform könnyen a szakadék szélére sodorhat.

C.: Hogyan? A Varsói Szerződés még mindig a legerősebb szárazföldi fegyveres erő, ha megindulnánk, a kozákok négy nap múltán az Atlanti-óceánnál itatnák a lovaikat!

P.: Kiskegyed elmulasztott a hadügyi paradigmaváltás gondolatával foglalkozni! Az a rohadt Reagan az SDI-programmal kifacsarta a szuszt is a szovjet gazdaságból. Nem csoda, hogy ez a nyomorult hidegháborús szuka, Thatcher asszony is Gorbacsovnak tapsol. Gorbacsov majd mondvacsinált életkori okok miatt háttérbe szorítja az olyan tapasztalt katonai vezetőket, mint Usztyinov vagy Ogarkov marsall elvtársak.

C.: Megnyerik az amerikaiak a hidegháborút?

P.: Sajnos ez egy lehetőség. A határsértő dél-koreai gép likvidálása megmutatta, milyen óriási a direkt konfliktus veszélye az egész bolygóra nézve. A veszteség nem volna elviselhető.

C.: Pangloss elvtárs! Mit tehetünk ilyenkor mi, fiatalok, hogy mégse vesszen minden?!

P.: Attól tartok, Candide elvtárs, hogy az imperialisták ellen saját, kapitalista eszközeikkel kell felvennünk a harcot!

C.: Hogyan, Pangloss elvtárs?

P.: Candide, ma olyan időket élünk, hogy már a Népszabi sem tudja, hogy miket beszél. Küldetésed a következő: színleg leadod feladataidat az ifjúsági mozgalomban és a tömegtájékoztatásban. A megfelelő szolgálattól pénzt, útlevelet, vízumot, szolgálati lakást kapsz Frankfurtban, Nyugat-Németországban. A tőzsde működését fogod tanulmányozni, kisebb összegeket befektethetsz, akár bukhatsz is, a lényeg, hogy kitanuld. A tőkés gazdaság működése ismeretének teljességével kell hazajönnöd. Ha nem sikerül megállítani a Nyugatot meg a peresztrojkás brigádot, akkor saját eszközeikkel kell küzdenünk ellenük. Vagy velük.

C.: A túlélésért folyik a békeharc!

P.: Pontosan, Candide elvtárs, ha dőlnek a dominók, ha restauráció lesz, ha sor kerülhet az állami, közösségi vagyon privatizálására, akkor nekünk készen kell állnunk. Kapitalistábbnak lenni a tőkéseknél, polgárabbnak a levitézlett burzsoáziánál, kozmopolitábbnak az internacionalizmusnál. Ez a harc lesz a végső, Candide elvtárs, itt már nem veszíthetünk!

Candide et. balra el, a Lufthansa következő menetrendszerű Budapest-Frankfurt am Main járatával az NSZK-ba távozott. Milliárdosjelöltként tért vissza.

*

(Oknyomozás) 1989 nyarán a rendszerváltó politikai mozgalmárok széles körében elterjedt nézet volt, hogy létrejött egy úgynevezett Antall-Pozsgay-paktum. A ma, az egykori népi-jobboldali táborban sűrűn kritizált Antall József a nemzeti kerekasztal-tárgyalásokkal emelkedett az MDF vezetői közé. Az őszig még hivatalosan az MDF elnökeként működő nacionálbolsevik Bíró Zoltán korábban Pozsgay államminiszter közeli munkatársa volt – ő ma az antalli vezetés egyik leglátványosabb kritikusa. Az ellenzéki kerekasztal radikális rendszerváltó formációi (SZDSZ, az akkori Fidesz) az Antall-Pozsgay-egyeztetéseket a rendszerváltás felpuhításának, az akkorra (1989 augusztus) túlhaladhatóvá vált lengyel kompromisszum (félszabad választások; „az elnök a tiétek, a miniszterelnök a miénk”) szolgai másolásával vádolta. Az említett két párt részéről a reakciót a kerekasztal-tárgyalásokat lezáró egyezmény alá nem írása, illetve a novemberi „négyigenes” népszavazás jelentette.

Az MDF elnök asszonya által sűrűn emlegetett 1990. nyári MDF-SZDSZ-, más néven Antall-Tölgyessy-paktum a kormányozhatóságot szolgáló közjogi megoldásokat tartalmazott, és nem politikai útitervet, ilyen értelemben a „rózsadombi paktum” kontextusában emlegetni hasonló Gizike és a gőzeke összekeverésével.

*

(Játék nagyban) Helyszín: A Makszim Gorkij szovjet cirkáló, Marsaxlokk-öböl, Málta, 1989. december 2-3.

Szereplők: George H. W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, James A. Baker III külügyminiszter, Brent Scrowcroft nemzetbiztonsági főtanácsadó, Condoleezza Rice, a Nemzetbiztonsági Tanács szovjet- és Kelet-Európa-ügyi igazgatója, ifjú Jack F. Matlock, az Amerikai Egyesült Államok moszkvai nagykövete.

1) Az amerikai küldöttség a hajóhídon közelíti meg a szovjet tengeri harcjárművet

C. R.: Elnök úr! Hogy is mondta FDR Jaltában? Az európai érdekszférák tekintetében? Tudja, mielőtt Hormuznál megállapodott a Quincy fedélzetén a szaúdiakkal!

G. H. W. B.: Ne jaltázzon és ne kiabálja el, Cony! Még nem biztos, hogy győztünk, ahhoz a főtitkárnak is a mi véleményünket kell osztania.

B. S.: Elnök úr, with all due respect, leomlott a berlini fal, bársonyos forradalom volt Prágában, Lengyelországban félig szabad választások nyomán nem kommunista kormány alakult. És alsóbb szinten a magyarok ügyében is megállapodtunk.

G. H. W. B.: Nyugtával dicsérjük a napot, Brent!

B. S.: Természetesen, elnök úr!

2) A Makszim Gorkij napozófedélzeti tanácsterme. Mihail Szergejevics Gorbacsov és Eduard Sevardnadze

E. S.: Egyetlen jó hírünk van, Mihail Szergejevics! Hogy legalább a magyarokról operatív szinten időben megállapodtunk. Ott Grósz elvtárs feje fölött elsuhant ugyan az idő vasfoga, de Németh és Horn elvtársak, és az ő fiataljaik kezében viszont marad majd valami kevés.

M. Sz. G.: Jó ötlet volt, Eduard, hogy az izraelieknek adtuk át őket, és nem közvetlenül az amerikaiaknak. Az amerikaiak majd Csehszlovákiát akarják, és persze Lengyelországot.

E. S.: Főtitkár elvtárs, arra a szerencsés összefüggésre még hadd hívjam fel a figyelmét, hogy a következő három évben legalább egymillió zsidó nemzetiségű szovjet állampolgár fog kivándorolni Izraelbe, így Magyarország izraeli gyarmatosítása kicsit a mi sikerünk is lesz.

M. Sz. G.: Külügyminiszter elvtárs, hátrébb az agarakkal, addig még el kell jutni, ám az biztos, hogy a magyar nacionalisták újbóli alázása hosszú távú érdekeink szerint is szemet gyönyörködtető.

3) A napozófedélzeti tanácsterem a tárgyalások végeztével. Kint vihar tombol, mindenki tengeribeteg. Gorbacsov, Bush és kíséreteik

M. Sz. G.: A világ most elhagy egy történelmi korszakot, és elkezd egy másikat. A hosszú, tartós béke útjának elején állunk. Az erővel való fenyegetés, bizalmatlanság, pszichológiai és ideológiai küzdelem a múlt részévé vált. Biztosítottam az elnök urat, hogy országom soha nem kezdeményez háborút az Amerikai Egyesült Államok ellen.

G. H. W. B.: A kelet-nyugati kapcsolatokat a tartós béke és az együttműködés terepévé alakítjuk. Ez az, amit Gorbacsov elnök úr és magam már itt, ma, Máltán elkezdünk. Akkor tehát köszönjük a szíveslátást, és vacsorára várjuk magukat a USS Belknap fedélzetén! Melegített, vajba mártogatható langusztaolló lesz. (Gorbacsov füléhez hajolva) A magyarok ügyében pedig felettébb elfogadható számunkra a kompromisszum.

*

(Végakarat, célképzet) Személygépkocsi halad nagy sebességgel a hajnali órákban a lakitelki úton, Kecskemét irányába. A gépkocsi vezetője erősen bódult állapotban, a jármű többi tagja is ittas, bódult állapotban van; a vezetőt nagyobb sebességre buzdítják, miközben a „szenzációs” buliról beszélgetnek. A jármű nem tud bevenni egy erős jobbkanyart, ezért átsodródik a bal sávba. Ott azonban frontálisan ütközik egy szabályosan haladó gépkocsival, amiben két fiatal utazik. Az ütközés utáni csendet a sérültek jajveszékelése töri meg, majd a vétlen autó vezetője értesíti a rendőrkapitányság ügyeletesét, hogy balesetet szenvedtek, és súlyos sérültek is vannak.

*

(Közlekedésbiztonsági függelék) „A liberális egyszerűen képtelen felfogni, hogy a felszín alatt gyűlölet izzik a társadalomban, s ez a társadalom olyan igazságtalan, hogy az emberekben felgyülemlett kollektív erőszakot talán már nem is lehet megfékezni, ennélfogva ha jobb világot akar az ember, okosan teszi, ha csöndesen meglapul, mert először feltétlen egy rosszabb világ következik; a dilemma tehát így fogalmazható meg: adva van az ádáz gyűlölet, s ennek vagy nihilizmusban kell levezetődnie, vagy a totalitariánus állam hideg ésszel kitervelt tömeggyilkosságaiba kell torkollnia.” Norman Mailer (1923-2007): A fehér néger (1957)

1 A hírhedt paktum (1989, más források szerint 1991. március 15-ről) feltételezett húsz pontja: 1) A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról; 2) A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott értékekért és javakért; 3) Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között; 4) Szovjetellenes tevékenységek megakadályozása; 5) A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarország között; 6) A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése; 7) A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlásoktól; 8) A megbízható volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon; 9) Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe; 10) Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében; 11) Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása; 12) A jobboldali, szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása; 13) Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek, és azokon nem lehet változtatni; 14) Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigráns személyekkel, szervezetekkel, csoportokkal; 15) A románok, jugoszlávok és a szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot; 16) Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani, és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik; 17) A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni; 18) A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben; 19) Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására; 20) Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért. A találkozó feltételezett magyar résztvevői: Antall József, Boross Péter, Göncz Árpád, Horn Gyula, Paskai László, Pető Iván és a Mazsihisztől Zoltai Gusztáv.

2 Jeszenszky Géza 1996. május 30-án, a 182. ülésnapon: „Tisztelt Ház! (…) Szeretném itt leszögezni (…), hogy semmiféle ilyen paktum nincsen, és az Országgyűlés nyilvánossága előtt is el kell hangozzék, hogy ez egy rágalom, hogy egy képviselő – nyilván az ismeretek hiányában – hangot adott itt az Országgyűlésben egy ilyen kitételnek. Pedig a Rózsadombon lakik, ahogy képviselőtársam mondja. (Taps.)”

3 II. világháborús lengyel kommunista partizán, később tábornok, az 1968-as „anticionista” kampány karmestere.

Élet és Irodalom

51. évfolyam, 51. szám

Comments are closed.