Forrás: HVG

Papp László Tamás

Erődemonstrációs haknikörutat szervezett a Gárda, mire válaszul a Jobbik félkatonai szervezetének betiltását indítványozta az ügyészség. Lépésük azonban tüneti kezelésnek is gyenge. Szimpla pótcselekvés, besétálás az ordas eszmék vallóinak csapdájába. Ehelyett politikai és társadalmi immunreakció kell – véli publicistánk.

A posztcsurkista szélsőjobb vezérhajójának tekinthető kispárt átstrukturálta a honi fajgyűlölet repertoárját. Születése – vagyis Tiszaeszlár – óta az itthoni modern, antidemokratikus rasszizmus a „zsidó összeesküvésre” koncentrált, egyéb kisebbségek gyűlölete mellékmotívumnak számított csupán. Most viszont a judeokonspiráció helyére a cigánybűnözés lép, amelynek uszítási potenciálja toronymagasan vezet. A cigányokkal szembeni indulatkeltő általánosítás népszerűbb, piacképesebb, mint zsidózni. Amit, késve bár, de a jobboldal militánsai is felismertek. Így jómagunk sem kerülhetjük meg az okokat felkutató válaszkeresést. Pláne, hogy csak feleletek birtokában tudunk eredményesen megharcolni a szittya Ku Klux Klannal.

Mi tagadás, a Jobbik országjáró stratégiája a körmönfont félelemterjesztés iskolapéldája lehetne. A Turuljugend harcosai valószínűleg nem azzal a szándékkal ruccantak le különböző falvakba, hogy atrocitásokat csináljanak. Ha valaki cigányokat akar verni, nem jelenti be a rendőrségen. Hogy sok tucat egyenruhás közeg (és az önvédelemre felkészült, netán elmenekült roma lakosság) meghiúsítsa a tervét. Aki lincselésben utazik, ritkán kér területfoglalási engedélyt. Itt sokkal inkább a rettegés felszítása, mint nyílt erőszakcselekmény a cél. S a náciforma ruhába bújt, tar fejű, kigyúrt rohamosztagosok sokasága – afféle mentális lincselésként – igencsak alkalmas erre. Itt lép bele a mi fogyatékkal élő demokráciánk a neki felállított kelepcébe. Valóban, uniformisban feszítő izomagyúak masírozása szorongással töltheti el az őáltaluk kollektív bűnbaknak nevezett csoportokat. Ahogy valószínűleg a tengerentúlon élő feketéket szintén idegesítette, amikor a Klan szegregáció-nosztalgiázó csuklyásai bemasíroztak a lakónegyedeikbe. Csakhogy az USA Legfelsőbb Bírósága szerint mindenkinek joga van felvonulni, világnézeti preferenciáktól függetlenül. Egy demokratikus állam nem szelektálhat a gyülekezők között rendezvényük értéktartalma alapján. Ha ilyen útra lépünk, olyan jogkört adunk a hatalom kezébe, mellyel önkényesen korlátozhatja az állampolgári joggyakorlást.

Sokak vélekedése, hogy a paramilitáris külsőségek jelentik a veszélyt. Ugyan már. A faji őrület hívői ártalmatlanabbak lennének, ha pulóver és farmernadrág van rajtuk? Igazán aggódni onnantól lehet, ha a Gárda-típusú szervezetek már nem adják le vizitkártyájukat a területileg illetékes kapitányságon, hanem a kertek alatt surrannak be lincselni, önbíráskodni, gyújtogatni. Amikor „rasszista Olaszliszkát” csinálva romákat kezdenek verni-rugdosni. Példának okáért a Kuruc.infón jó ideje olvasható egy népítéleti recept, melyben a szerző perverz részletességgel írja le, hogyan kell a „cigánybűnözéstől” fertőzött településeket pacifikálni. Persze a Gárda nem annyira buta, hogy elsőnek üssön. Masírozásainak rejtett, öntudatlan célja az etnikumközi dzsihád, faji háború kirobbantása. Addig provokálni a célcsoportokat, amíg a szikra belecsap a lőporos hordóba. És a hatóságnak nincs többé mérlegelési lehetősége. Ha viszont ilyen szituációt megelőzendő a rendőrség preventíven kipurgálja a Gárdát falvainkból, azzal ugyanúgy a malmára hajtja a vizet, mintha engedné a folyamatos hecckampányt. Mert rokonszenvet kelt iránta. Hogy mi végre állunk így?

Az elszegényedett szórványtelepülések, aprófalvak, tanyaközpontok oroszlánrészében vihar előtti csönd honol. Olyan hallgatás, mely szerint „a községünkben nincs ugyan Gárda, hanem igény, az volna rá.” Természetesen cigánybűnözés nincs, ahogy a szicíliai maffia kapcsán sem beszélünk olaszbűnözésről, a hitlerizmus apropóján pedig nem kiáltunk németbűnözést. De az ország peremvidékein igenis létezik egyfajta deviáns szegénybűnözés. A néptelenedő települések mindinkább kettészakadnak. Egyfelől van a fogyatkozó-öregedő többségi lakosság. Jórészt nyugdíjasok, akiknek gyerekei elköltöztek a városokba, prosperáló falvakba. Másik szegmens a gyarapodó, sokgyermekes nagycsaládokban élő mélyszegények. Akik képzetlen, iskolázatlan, lemaradott tömegként segélyből vegetálnak. A jövőkép nélküliség logikusan bűnbe torkollik: idős emberek meglopása, kifosztása, agresszív kéregetés, stb. A megélhetési bűnözés lényege, hogy nyomorultak rabolnak ki nyomorultakat.

Bumeránghatás?

Bizonyos rétegek körében a felelős, öngondoskodó életvitelnek generációkra visszamenőleg nincsenek hagyományai. Ha egy tanulatlan kisembernek (pl. falusi nyugdíjas) egy etnikumot illetően főként negatív tapasztalatai vannak, akkor rögtön ott a differenciálatlan, általánosító előítélet, mely az esetleges pozitív ellenpéldát nem hajlandó tudatába beengedni. Az előítélet-mentességre törekvés azonban nem vakságot, hanem tényérzékeny látásmódot jelent. Példának okáért annak beismerését, hogy a Gárda faluhelyt történő akciózásai egy létező problémára adott embertelen, részvétlen, überbigott válaszkísérlet. De a felelet demokratikus cáfolata és tagadása nem jelentheti a probléma elhallgatását.

A kisemberek nem a nagypályás szoftverkalóztól, áfacsalótól, feketefoglalkoztatótól rettegnek, ők ugyanis az államot vagy egy óriáscéget csapolnak meg – konkrét egyéneket csak indirekt. A tyúktolvajok viszont közvetlenül a polgár- és embertársukat. Mi lenne az áldatlan szituáció rövidtávú kezelése? Miként lehetne gátat vetni annak, hogy újhungaristák és romák konfliktusában a falu népe ne a bőrfejű feketeruhások oldalára álljon? Például azzal, ha a kertjét gondozgató bácsi, a piacra induló öregasszony nem érzi úgy, hogy a Gárdára van szüksége a biztonságos létezéshez. Ehhez viszont javulnia kell az elmaradott vidékek közbiztonsági mutatóikat. A véderőt kiegészítő Honi Gárda/Nemzetőrség helyett inkább a hivatásos zsaruk mellett ténykedő kisegítő rendfenntartókra lenne szükség. Ezeket nevezhetjük önkéntes rendőrnek, polgárőrnek, civil önkormányzati milíciának. Nem az elnevezés lényeges. Hanem, hogy egy kisközösség ne legyen egy szál körzeti megbízottra utalva. Rendelkezzen egy önvédelmi, bűnmegelőző szervezettel, amely rendőrségi felügyelettel és kiképzéssel, ugyanakkor politikát és faji előítéletet nélkülözve, helyi polgárok vezetésével működik. Így soraiba várja a lakóhelyük közbiztonságáért tenni akaró cigányokat is.

A Gárda betiltása nem szünteti meg az előítéletességet, hanem – bumeránghatás gyanánt – az illegalitás romantikus mártírglóriájával ruházza fel azt. Pont ez az, amire a történelmünk egyik legsötétebb korának örökösei igazán vágynak.

57 hozzászólás to “Bevetésen a Turuljugend – a faji dzsihád előérzete”

 1. verebesgy

  Semmi nem változik a betiltással hiszen Orbán halgatólagos támogatásával és a „baráti körének „bűnös együttműködésével folytatódik minden ott ahol abbahagyták!Tettesek közt bűnös aki néma!!!!

 2. profi

  Jó lenne egyszer mindenkinek tudomásul venni,hogy a gárda,a tatárszentgyörgyi emberek kifejezett kérésére jelent meg a faluba,és nem tett mást mint felhivta a figyelmet egy valós problémára,amit eddig mindenféle mondvacsinált indokok miatt szőnyeg alá söpörtek.
  Én magam is lent voltam,és jő néhány oldalt kitenne az a sok panasz amit az ott lakó emberek elmondtak.
  Itt mindenkinek van mindenféle joga,csak a magyarnak nincs.Nem kellene itt ezzel foglalkozni,a megoldás:
  Egyenlő jog/mindenki számára/de egyenlő kötelesség is!!!Ennyi!

 3. mormanka

  Ó, te szegény, jogfosztott magyar. De majd segít rajtad a nyilasbagázs. ’44-ben is sokat segített, nem is tudom, mi lett volna nélkülük.

  normanka

 4. profi

  Normanka!
  Nem vagyok „szegény jogfosztott”de MAGYAR!Mint mindazok a honfitársaim akik hazánkban élnek,itt születtek,magyar az anyanyelvük EZ A HAZÁJUK!Ha valaki „csak”itt született,itt él,magyar állampolgár és nem érzi magát magyarnak azt csak finoman kifejezve csak sajnálni tudom.
  A Magyar Gárdát nem kellene keverni a mocskos nyilasbandával,semmi közük egymáshoz.
  Szebb Jövőt!

 5. mormanka

  Kétségtelenül választhatunk, hogy a Magyar Gárdát nyilasbandához vagy Levente-egylethez hasonlíthatjuk-e. Kérdés tehát, melyiket szeretnénk jobban hazánkban. Tudod mit? Egyiket sem. Olybá tűnik, e történelmi reminiszcenciáknak szoros közük van egymáshoz. Amennyi haszna az országnak a hungarizmusból, nacionalizmusból, nácizmusból és fasizmusból összevéve lett, az mind legyen azoké, akiknek szívük vágya a józan elméjű Magyarországra szabadítani egy rakás kísértetet – győzzék bukszával. Sem nyilast, sem leventét (v. ö. történelemóra itt: http://www.hetek.hu/?q=node/13438), sem Horthy Miklóst (akár kihantolva, akár újratemetve), sem Szebb Jövőzést, sem Bácsfy-féle „testvérezést”, sem „Trianonozást”, sem semmiféle hasonlót nem szeretnék hallani-látni a hazámban. Ilyen a gusztusom; s csupán azért jelzem, mert egyesek mostanság – a II. világháború ismeretes kifejletétől távolodóban – fölbátorodva, egyre harsányabban másféle gusztust hirdetnek – szolgáljon ellenpontként.

  normanka

 6. profi

  Normanka!
  Semmi kedvem vitatkozni veled de a tények azok tények,és makacs dolgok.Egyetlen épelméjü ember sem kivánja vissza sem a mocskos nyilasokat,sem a tömeggyilkos fasisztákat.Amit elkövettek arra bocsánat nincs soha.és sem felejtés sem magyarázat nem lehet rá.Azért nem kellene összekeverni a szezont a fazonnal.Kinek ártott a Magyar Gárda?Miért zavar néhány embert ha felvonulnak,együtt vannak,és felhivják a figyelmet egy nagyon is valós problémára(…bünözés).Már bizony ez valós gond,és nem kell ahoz gárdistának lenni hogy ezzel mindannyian tisztába legyünk,hacsak nem Bp-en az elit negyedben élsz,biztonsági őrökkel körülvéve!Van egy fényképem.magam készitettem Kenderesen Horthy M.kriptáján lévő koszorúról amin a szalagon magyarul és héberül is „a hálás zsidóság”.Mi a bajod H.M.-al?Bácsfyval foglalkozni sem érdemes!Trianonnal kapcsolatban azért nem igen volt még egy ország amit ennyire kiraboltak mint lakosság mint terület kérdésében.Ha egy anyától elrabolják a gyermekeét,legalább azt kellene megengedni hogy sirassa!!!
  A szebb jövővel mint köszöntéssel sem lehet semmi baj,mert a jelen helyzetet nézve igazán Ránk férne.

  Szebb Jövőt!

 7. BarKochba

  Sajnos a kormányzatok ügyetlen szegény /cigány/ politikája kevéssé éri el a kivánt célt ami alapot is adhat gyülöletkeltésre. Nem készpénzben kell a szegényeket támogatni akik gyermekeik jogán kapott pénzt kocsmában verik el vagy cigarettára, játékgépekre költik, hanem kizárólag kereskedelmi forgalomban nem hozható csomagolású élemiszer, iskola támogatást kell adni. Számos olvasmányban volt részem, hogy a cigányt miért nem engedték be pld. a kocsmába vagy diszkóba. /arról, hogy könyvtárba nem engedték volna be nem olvastam/ Sosem hallottam viszont arról, hogy a panaszos be nem engedett saját keresményét óhajtotta volna e elkölteni a kocsmában vagy discoban vagy az állami támogatást. Ha utóbbit akkor a kocsmárost kitüntetni nem pedig megbüntetni kell. Ami a dolgok érdemi részét illeti a gárda szintén törvényhozási trehányság. A becikkelyezett párizsi békeszerződés tiltja ilyen szervezetek müködését. Csehországban a hatóság és a közvélemény képes hatékonyan fellépni. Mi történne pld. ha valaki a Munkásőrség ujbóli /fegyvernélküli/ szervezését kezdeményezné. Amikor létrejött kinevezné magát pld. vadásztársaságnak vagy lövész sportklubnak és vasárnaponként lőtereken masirozna. Az Ifjú Gárda is számitásban jöhetne pld. Oleg Kosevoj újbudai zászlóalj. /itt lakom/ Persze lehetne Wass Albert mintájára Kun Béla, Landler Jenő, Lev Davidovics /Trockij/ őrzászlóalj is.

 8. mormanka

  Gondolkodni különböző szinteken lehetséges. Alacsony szinten a különböző vonatkozásokat – kényszerből vagy szándékkal – összemosni szokás, a szezonnal szólni, közben a fazonnal ütni. Példa erre a tételek kettős volta. Egy „tény” szokás szerint egyszerre tényállítás és koncepció. Amikor mint „ténnyel” hadonászunk vele, pláne a „keménységére” hivatkozva, akkor valójában állásfoglalásként, kalapácsként használjuk. A Te bejegyzáseiddel is ez a helyzet. Cigányokra hivatkozol, s közben a Leventemozgalom-, általában a horthyzmus reminiszcenciájának apologétája vagy. Figyelem: nem a horthyzmusé, hanem a horthyzmus mai újraélesztéséé. Valójában tehát ez van itt terítéken. A horthyzmust nem lehet itt és most újraéleszteni, mert minden történelmi körülmény hiányzik ehhez, más korban vagyunk. Valami mást lehet csinálni, horthysta- és leventemaszkokban. A kérdés tehát nem az, hogy a horthyzmust a maga egyedi, egykor szerepelt és súlyosan leszerepelt mivoltában hagyjuk-e újraéledni vagy sem; hanem a kérdés az, hogy azt, amit ilyen maskarákkal a mai társadalomban egyesek megvalósítani igyekeznek, azt sikerüljön-e nekik vagy sem. E tárgyban az álláspontom az eddigiek alapján mindenki számára világos lehet az eddigi hozzászólásaimból, mind a Te számodra, mind a polémián kívülálló olvasó számára: én elutasítom. Ezt tovább ragozni e fórumon tehát már nem hatékony.
  Az az elvi kérdés viszont, amelyet itt és most a „reminiszcenciagazdálkodás” kifejezéssel illetek, érdemes a további vizsgálatra, ternészetesen nem a semmibe hulló, kérészéletű fórumozás formájában, hanem maradandóbban, teszem később is elővehető és hivatkozható miniesszék formájában. Keresni fogom a módot, hogy a véleményemet ilyen úton is közrebocsáthassam. Mégegyszer tehát: a „reminiszcenciagazdálkodás” tárgyköréhez sorolom a történelemben már szerepelt jelenségek újbóli színpadra idézését, az ezzel való szándékokat, a szándékok kinyilvánításának formája és mögöttes tartalma közötti viszonyt, a felidézett jelenségek újkori eszközzé formálásának kilátásait, benne azt is, hogy a tegnapi sémák mennyire alkalmasak a mai problémák megoldására, s e megoldások (és maguk a problémák) voltaképpen kinek a problémái és megoldásai volnának is, és kiéi nem. Hogy értsd: ha Te leventézel („Szebb jövőt” = levente köszöntés), akkor erre ma, itt és most mi szükséged van; a mai gond megoldásához miért nem keresel mai eszközt; ez a gond a Te gondod-e, vagy nem; kié egyáltalán; miben is áll; hogyan viszonyul a mások gondjához; az általad vagy nézettársaid által esetleg leventemaszkban elkövetett „megoldások” megfelelnek-e az össztársadalmi érdeknek; ha nem, akkor mely szűkebb csoport érdekének felelnek meg, s ez hogy viszonyul a kiegészítő csoport érdekeihez; mibe kerül(het) mindez a tágabb társadalom és a társadalom szűkebb csoportjainak.
  Mindezek a kérdések még „ante festa” érdemesek a vizsgálatra, hogy felkészülhessünk a különböző, rövidebb és hosszabb távú, szűkebb és tágabb körű következményekre, mielőtt a lakomába mélyedünk, és a végén előre nem kalkulált számlákat hoz a pincér.
  Én azt hiszem, régi jelenségek még arra sem alkalmasak, hogy amire régen sem voltak jók, avégből vegye elő újra eszközként azokat bárki. Arra viszont igen, hogy aki magára aggatja, annak a mai szándékait felismerjük, összevetve a régi viselőiknek a szándékaival, és a régi kifejlet ismeretében megsaccoljuk a mai kifejletet.

  normanka

 9. profi

  OK.Szép volt ez az eszmefuttatás,de filozofálni egyszerü.Milyen megoldásokat látsz,azokra a valós gondokra amik sajnos velünk élnek???
  Az erőszakot,kirekesztést felejtsd el.
  Nekem az elvem-Egyenlő jog,de egyenlő kötelesség is,és a törvény előtti teljes egyenranguság.

  Szebb Jövőt!

 10. mormanka

  Számos valós és valósnak mondott, de álgond van. Olyan különbséget teszek a valós és az álgondok között, mint a szükséglet és az érdek között: érdekké tehető egy ferdén felismert szükséglet is, ilyen volt például a valós társadalmi (és korántsem a zsidókkal közvetlenül összekapcsolható) feszültségekre fölépített antiszemitizmus mint érdek is.
  Tehát sokféle gond van. Ezeket nem lehet pár mondatban megfogalmazható „Bölcsek kövével” elintézni, csak hosszú, kemény és konkrét emberi munkával. De a Magyar Gárda működésével kapcsolatosan nem is ez a kérdés. Hanem a kérdés az, hogy bármiféle gond megoldódásához közelebb visz-e a kukluxklanosdi-pogromosdi-vonulászás, uszítgatás és erődemonstráció, avagy sem. Bőven vannak történelmi tapasztalatok arra, hogy gondokat ez a működésmód nem megold, hanem támaszt, irdatlan és roppant költséges bőségben. Csakis ez van itt terítéken most, és nem valamiféle cigánykérdés, sem pedig a Te erkölcsi-gazdasági-jogi hitvallásod. Épp ezért ez utóbbiba sem akarnék itt belekötni, bár jelzem, fölösleges a hangsúlyozása, mert a magyar társadalom jogrendje éppen ezen az alapon áll: egyenlő jogokat deklarál, egyenlő kötelességeket ró ki, és a törvény előtt teljes egyenrangúságot állít be – az egyébként azonos helyzetűek körében. Nincsen tehát kodifikált tekintettel arra, hogy például egy hasonló bérből és fizetésből élő felnőtt magyar ember cigány-e avagy nemcigány-e. E téren tehát nem várható hozadék a Magyar Gárda eddig felmutatott performance-aitól. Ezért nem releváns a felfogásod ismételgetése ezügyben.
  Az a másik kérdés viszont – s annak a jogi szerkezethez csupán áttételes köze van -, hogy a cigányság és a magyar nép más rétegei között milyen a viszony, már összefügg a Magyar Gárda típusú fellépésekkel. Éppen erre vonatkozik a történelmi tapasztalat. Aszerint pedig: az ilyesfajta fellépések nem javítanak a helyzeten, hanem óriási mértékben rontanak. Ezért aztán az etnikumok iránti esetleges érzületektől teljesen függetlenül kizárandók a magyar kultúrából (is).

  normanka

 11. BarKochba

  Ami Trianon-t illeti érdemes lenne a főleg a „siratóknak” elmélázni, hogy hogyan is kezdődőtt. A monarhia Magyarország tevőleges kezdeményezésével kirobbantotta az I. viágháborut. Ebben a háboruban odaveszett kb. 10 millió ember, rengeteg érték és 4 évig tűzben égett európa. Következménye politikailag is megágyazta a II. világháborut is. Amikor tehát TRIANON-ról siránkozunk. Ezt tehát nem túlvilági szörnyek aknamunkája volt, netán az akkor még nem releváns New-York-Tel-Aviv tengelyé hanem a nép nemzeti keresztény kormányok bűne. Továbbá: aki ma tősgyőkeres „mélymagyarnak” tekinti magát érdemes lenne szétnézni felmenői rokonsága között. Végül is a gárdáról: A kormányok szegénypolitikájának ügyetlenségéről már fentebb irtam. Végignéztem a gárdát, emlékezve, hogy valamikor még kettő évig voltam sorkatona is. Ezen szedett-vedett népség valami középkori népfelkelő rongyosgárdához hasonlit akiknek tán 5%-ka sem tudná 12 perc alatt lefutni a 3.000 m-t ami a seregben minimális követelmény volt.
  Parlagfű irtáshoz bizonyára alkalmasok lennének, de ahhoz előbb a magukon és magukban lévő temérdek gazt kellene kigyomlálni.

 12. mormanka

  Ezek igaz, történelmi tények. De szeretném itt is jelezni, hgoy nem ez a kérdés. Nem a Trianon-értékelés elvont vizsgálata van terítéken, hanem az, ki és mit akar a trianonozással elérni ma, milyen módon, kiknek a javára és kiknek a kárára; és amit el akar érni, azt miért éppen a „trianonozás” anakronisztikus haladzsájával gondolja elérhetőnek.

  Mi is tehát, amit ez a nagy trianonozás óhajt? A Kárpát-medence magyar szupremáciáját szeretné politikai-erkölcsi allegorikus hivatkozásokkal beállítani ma? Netán óhajtana egy államalakulatot kontra Európai Unió, amely az egykori Osztrák-Magyar Monarchia államhatárai közül kiemelné a Történelmi Magyarországnak nevezett terület határait, és ezeket ellátná határőrséggel? Esetleg visszatelepítené néhány évszázad népmozgásait, különös tekintettel az I. világháború utániakra? (Finom oldalkérdés: az egykori magyar szupremáciához tartozott a magyar polgárosulás mint erőforrás, amelynek hordozója jelentős arányban a vidéki zsidóság volt – őket is visszatelepítené mondjuk Dachauból Máramarosba? Hajrá!).
  Avagy pedig mindössze: történelmileg fölhalmozott érzékenységekkel szemben pofátlan arroganciával provokál, grasszál föl s alá Nagy-Magyarország emblémával, Trianonról hablatyol (amelyet érdemileg elfelejtett az oskolában megtanulni, tehát lényegében fogalma sincs róla, mit is jelent), bosszant szlovákot-magyart-osztrákot-románt? Mert ugye, ha ez derülne ki, hogy tehát mindössze ez a piti gusztustalanság áll a jelenség mögött, akkor a Justice for Hungary jegyében az illetőt mindközönségesen addig kell tisztességes viselkedésre utasítani, amíg abbahagyja.

  normanka

 13. profi

  A lényegről kellene beszélni!
  Akárhogyan csüröd,csavarod jelenleg kis hazánkban nem kevés gond van.Ha nem beszélünk róla,lapitunk,ugy teszünk mintha nem is lenne attól semmi nem oldódik meg,de akadémiai elemzésekkel sem.
  a/a törvény előtti egyenlőségis megérne egy topic-ot,tudnék néhány példát mondani ami bizony érdekes,de nem nevesitem mert semmi kedvem utánna biróságra szaladgálni miatta.Csak nyitott szem kell hozzá.
  b/Trianon:nekem senki ne magyarázza be hogy pl.Kolozsvár ősi román város,Kassa,Pozsony ösi szlovák települések.Sajnos reális alapja nincs hogy ezt as történelmünkben/már a trianoni tragédiát/visszacsinálni,de ne legyen már sovinizmus ha beszélünk róla.Nekem egyébként visszatetsző volt/enyhe fogalmazás/amikor a sokat emlegetett népszavazás(kettős állampolgárság)után a ma fentálli hatalom kijelentette,gyöztünk.Magyar a magyar ellen!Az is szép volt amikor M.P.akkori miniszterelnökünk a románokkal koccintott Trianon évfordulóján.Na azért ezeket nem kellene tenni.Ha ez valakinek nem tetszik,egyáltalán ki meri ejteni a száján hogy Trianon már nacionalista,soviniszta.
  c/A zsidósággal kapcsolatban a véleményem változatlan,aljasság volt amit müveltek velük,megbocsájthatatlan,soha ne jöjjön vissza,épeszü ember azokat a gyalázatos időket nem kivánhatja
  vissza.Ha igen akkor bizony vagy elmegyógyintézetbe,vagy börtönbe a helye.Nekem nem egy izraelita ismerősöm van semmi bajom belük,nagyon rendes emberek,emberségben,becsületben példamutatóak.

  Nem kellene a Magyar Gárdát összemosni ezzel a bandával!
  A véleményem az,ha itt néhány száz ember egyszerre lép,egy irányba néz,egyszerre dobban a szivük,szervezettek,fegyelmezettek az a jelenlegi hatalomban,bizonyos etnikumban félelmet kelt,ez már nem
  „birka”nép.Na szerintük ez a veszélyes.Miért nem a Jobbikot akarják betilteni,pedig az egyik vezetője irta azt a bödületes vérfertőző marhaságot a cigánybünözésről.Mert a párttól nem félnek de a Gárdától igen,pedig semmi okuk rá.

  Szebb Jövőt!

 14. mormanka

  Eszemben sincs csűrni-csavarni, nem szokásom, igenis a lényegről beszélek. No, tegyük akkor részletezve. Tehát kérdezem: 1. miért kell trianonozni? 2. Mit állít (mit mond), aki előveszi a dolgot? 3. Kinek szánja? 4. Mit akar elérni vele? Ezek a kérdéseim, kérek szépen konkrét választ rájuk. Nyilván a válaszok további kérdéseket szülnek.

  normanka

 15. profi

  Normanka!
  1.Trianon történelmünk egy része,ugyan miért nem lehet.szabadna beszélni róla?
  2.Emlékezik,a tényekről beszél,mert ami megtörtént(sajnos)megtörtént,mert ha valamiről nem beszélünk az nincs is?
  3.Szerintem mindenkinek és senkinekHa valamiről beszélünk az még nem azt jelenti hogy pl.Trianon esetében soviniszták vagyunk.
  4.Mit akar elérni vele?A normális ember azért mert ilyen témákról beszél még nem soviniszta.Mint már emlitettem történelmünk része,ezzel a gondolkodással más nekűnk nem tetsző történelmi eseményekről/nem akarok példát irni/sem lenne szabad beszélni,megemlékezni stb.
  Egyetlen normális gondolkodásu ember sem hiheti azt hogy egy esetleges katonai revizió lehet,Aki ilyet állit annak elmegyógyintézetben van a helye,de kint élő magyaroknak/vallási hovatartozás nélkül!!!/minden segitséget meg kell adni az Anyaországnak.

  profil

 16. mormanka

  Bocsáss meg, de nem értem a válaszaidat.
  1. Nem azt állítottam a bejegyzésben, amelyben a választ kértem, hogy Trianonról nem lehet beszélni, amire megfelelő válasz volna az ellenkezője. Azt kérdeztem, hogy miért kellene. Erre nem válaszoltál, vagyis arra, hogy miért látod a magyar történelemből feltétlenül kiragadandó és előtérbe helyezendő mozzanatnak éppen ezt.
  2. A második kérdésem szerint („mit állít, aki trianonozik”) valami tömör összefoglalást várnék, mivel a tények, vagyis a történelmi előzmények, a Simonyi-Semadam által aláírt békeszerződés és a politikai-gazdasági helyzet megváltozása természetesen lexikálisan ismeretesek előttem, sőt tág körben. Ha kívánom, újra és újra elolvashatom. Mi szükség van ennek sulykolására? Úgy vélem, némi kommentárok és beállítások valamely célokat szolgáló hozzáfűzése céljából emlegetik. Ezekre lennék kíváncsi. Megint tehát, mert nem kaptam választ: mit állít tömören, aki trianonozik, amit untig nem tud mindenki, vagy nem pontosak a tényismeretei? Mik azok, amiknek korrekciója céljából mantrázzák a vesztes háború nyomán közel évszázada ránk mért sújtást? (Legalább ennyit érdemelne pl. a Habsburg Birodalom általi bekebelezésünk kicsit korábban…) Tehát mi a fő állítása, az újdonsága, a legfontosabb tétele a trianonozóknak, amelynek hangoztatásában a trianonozás mint akció áll?
  3. Az a gyanúm, hogy a trianonozás nem mindenkinek és senkinek szól, azaz motyogás a setét erdőben. Hanem célcsoportjai vannak, akikre rámérik, akik felé irányítják, mégpedig csoportonként különböző célzattal. Ezekre lettem volna kíváncsi a kérdésben. Azaz például: ha gyerekeket célzok meg ezzel a sajátos történelem-performance-szal, mit akarok elérni a körükben, túl azon, hogy elküldöm őket az első történelmi kronológiához vagy lexikonhoz? Mit akarok elérni a románok körében, mit a külhoni magyarság körében, mit a hazai cigányság körében, mit a hazai zsidóság körében, mit Amerikában (pl. fizessenek egy új óceánátrepülést…:-)) stb. stb. Mert ha mindezen kérdésekre nincsen értelmes válasz, azaz a mantrázással és árpádsávos zászlólengetéssel, nagymagyarország-emblémával a kocsinkon stb. egyáltalában senkitől semmit nem akarunk elérni, akkor egy halom magában beszélő bolonddal állunk szemben. Felteszem, nem erről volna szó. A kérdésem tehát változatlan, mellébeszélés nlélküli válaszra volna szükségem, hogy megérthessem és megítélhessem. NB Trianonról mindent tudok, ami tudható egy olyan ember számára, aki ugyan nem élte meg, mert ahhoz túl fiatal, de kellő érdeklődéssel a történelem iránt befogadta, egyéb dolgokkal együtt.
  4. Bár nem kérdeztem olyasmit amire a 4. kérdésed válaszolna, sőt a kérdéses hozzászólásomban nem is állítottam, ezzel szemben azt kérdeztem, teljesen pozitív értelemben, hogy mit akar elérni vele. Tehát nem arra szeretnék valami adatot kapni, hogy mit nem, hanem hogy mit igen. Sajna erre sem kaptam választ.

  Teljesen komolyan kérdezem mindezeket ismét. Nem rosszhiszeműségből, hanem annak sejtelmében, hogy nem értünk egyet a főbb dolgokban, és szívesen belemegyek a tárgyszerű vitába. Ehhez azonban nem a „már miért ne lehetne”, „attól még, hogy nem beszélünk róla, nincs is?” és hasonló, mellébeszélő és vissazkérdező, minden határozott állítás és válasz elől óvatosan elhajló tekergések szükségesek, hanem a vélemények lényegretörő pozitív és világos megfogalmazása. Azaz nem elvont bölcselkedésről, hanem viláűgos beszédről volna szó. Annak végén annyit érhetünk el, hogy álláspontjaink tisztán állnak külső szemlélők előtt, s ha úgy kívánják, fogást kereshetnek rajta.
  Álláspontjaink bizonyosan különböznek. Ha például ezt a négy kérdést én kaptam volna, rendre ezt válaszolom: 1. Szerintem nem kell trianonozni, azaz szajkózni ama kiragadott, a szomszéd népek körében feszültséggel fogadott mozzanatot az összefüggő történelem egészéből, pláne érzékeny társasági és olyan szövegkörnyezetben, amelyből a történelem egyébként való arányos felidézésének gyöngesége sugárzik. (Ha ugyanis nem hiányozna, akkor legalábbis kulturális arányérzék gátolná a folyamatos Trianon-emlegetést.) 2. Az első válaszból következik, hogy nincs speciális mondanivalóm Trianon-ügyben, ki-ki minden fontos tényt és összefüggést kultúrszínvonalának megfelelően elérhet, ha van ambíciója az önművelésre. 3. Az első és második válaszból következik, hogy nincsen olyan célcsoport, amely felé trianonozást akarnék irányítani. 4. Az első, második s harmadik válaszomból következik, hogy nem is lehet megjelölni olyan célt az esetemben, amihez eszközként a trianonozást akarnám alkalmazni.
  Ez tehát az én esetem.
  Milyen más, az enyémtől eltérő pozíciót tudok elképzelni? Személyes ismeretségeim nyomán például ezt: 1. Trianon aktív politikai akciózás céljából tartandó szüntelenül ébren. 2. Trianon elégtételt követelő igazságtalanság volt, a mérleget ki kell egyensúlyozni, különféle, többé-kevésbé lehetségesnek ítélt módokon (gazdasági, kulturális, politikai, katonai). 3. Ezt akarja mondjuk a románok és a szlovákok bőre alá injekciózni, hadd szédüljenek védekező pozícióba. 4. Ez szerinte ahhoz volna használható, hogy a magyarságára és igazságára hivatkozva eredményesebben nyomulhasson.

  normanka

 17. BarKochba

  Magyarország és a határokon túl élő, különösen a szociálisan rászoruló magyarok (némelyik csencselte az igazolványát, volt ilyen barátnőm) ha tetszik, hanem egy nagy család. Vannak köztük szép számmal simlisek, akár a magukat hirtelen zsidónak valló és Israelbe állampolgárságot szerző exszovjetek.
  Valami hasonló lengi körül a cigányokat akik egyszerűsitve olyanok mint egy családba beleszülető /jobb meghatározást nem tudok/ szellemileg sérült gyerek, vagy a később drogfűggő kamasz. Megoldás?
  Nem várható el eredményesen sem egyiktől, sem másiktól, hogy betegsége vagy függősége megszűnjőn.
  Sok házasság tönkre is megy a beteg vagy drogos gyermektől, mert temérdek gond vesződség, kín és költség a nevelése, gondozása, eltartása. Ha a „gyerek” másé és születési aránya magasabb akkor még több zűr van. Megoldásának reménye nem annak biztositása, hogy a cigányt is be kell ereszteni a kocsmába -utoljára katonakoromban, 40 éve kb. jártam ilyen helyen, a családi pótlékot elverve vagy meg kell engedni, hogy a segélyt közmunka nélkül is megkapja, vagy ne gondozza portáját vagy éppen WC helyett a kertbe xarjon olykor járványt okozva. Sajnos a demokrácia, liberalizmus olykor tulteng és ennek hosszútávon nemcsak a cigányok hanem mindenki kárát látja.

 18. BarKochba

  Valahogy a gárdáról a „Dárda” jut eszembe. A Magyar Dárda. Azt hiszem nem kell magyaráznom, hogy a szlengben ez mit jelent. Ezen társaság is kb. ennek a gyülekezete. Érdemesek lennének akár a Kossuth téri balhésok szociológiai tanulmányra.
  Milyen arányban van
  munkájuk, lakásuk, iskolai végzettségük mértéke, 30 év felett hányan voltak katonák, alkoholisták, stb.

 19. profi

  Miért mondasz véleményt azokról akiket nem is ismersz?

 20. BarKochba

  Madonnát se ismerem, de van véleményem róla.

 21. sofar

 22. profil

  Mi közöm van nekem ehez a gyalázathoz.Ez a mocskos bün soha ne ismétlödjön meg,mert erre soha nincs bocsánat.Én még nem is éltem akkor,de csak azt tudom mondani hogy ez az „emberiség”szégyene volt!

 23. sofar

  Nem tudom, miért veszed magadra? Ezt a kis klippet csak illusztrációnak szántam, hogy miért van baljós asszociációnk az árpádsávról. És PONTOSAN tudjuk hogy „egyesek” PONTOSAN ezért húzták elő a történelem homályából éppen ezt a szimbólumot.

  És azt is, hogy akik használják, azok a túlnyomó többségének fogalma sincs erről a hátsó szándékról. De a tudatlanság nem ment fel a felelősség alól. És ha a tudás legalább néhányuknak szöget üt a fejükbe, már megérte idetennem…

  De ezeket te nyilván pontosan tudod, ezért felesleges magadra venned a bejátszást.

 24. profi

  Nem vettem magamra,és bizos vagyok abban,hogy nincs olyan normális”ember”aki az árpádsávot azért „huzta elő a történelem homályából”mert visszasirja a mocskos nyilas időket.Ha esetleg mégis lenne néhány ilyen degenerált annak mint már annyiszor leirtam vagy idegosztályon,vagy börtönben a helye.
  Az árpádsávos zászló az un.rendszerváltás után került ki az utcára,előtte sem tuntetések sem demonstrációk nem voltak ilyen intenziven eltekintve néhány ellenzéki megmozdulásokról,amire Kádár rendőrsége rövid uton pontot tett.Én személy szerint semmi rosszat nem látok,ha BÉKÉS,megmozdulásokon a Magyar lobogó mellett feltünik az Árpádsávos zászló is,mert Országunk egy,szerencsére elég rövid,de annál gyalázatosabb időszaka miatt nem szabad pálcát törni felette.Ezzel az erővel más történelmi jelképünkel is ugyanezt kellene tenni.Ez az ut sehová nem vezet.Azért nem kellene összemosni az emlitett lobogót a tiltott jelképekkel.
  Ne feledkezzünk el Árpád évéről /1100 év/.

 25. sofar

  [quote]Az árpádsávos zászló az un.rendszerváltás után került ki az utcára[/quote]
  És arra is emlékszel, hogy kik vették elő?

  [quote]bizos vagyok abban,hogy nincs olyan normális”ember”aki az árpádsávot azért „huzta elő a történelem homályából”mert visszasirja a mocskos nyilas időket[/quote]
  Az árpádsáv PONTOSAN azért került elő, hogy félelmet keltsen a zsidókban.

  Ennek a szimbólumnak semmi köze nincs sem Árpádhoz, sem a nemzethez. Árpád ugyanis nem ismerte, nemzetek meg ugyebár a középkorban még nem léteztek. A zászlók, pajzsok, címerek „multinacionális” uralkodóházak, és hűbéreseik jelképei voltak, amint ezt nyilván te is tudod. Árpád apánk emlékét vörös zászlók alatt kellene ápolni, ami viszont más miatt vezetne rossz asszociációkhoz. 😀

  [i]Az „árpádsávok” a kései Árpád-háziak által használt, vörössel és ezüsttel (általában) hétszer vágott pajzsmező sávjai. Zászlón először az 1270-es években fordulnak elő bizonyíthatóan. A motívum, amely az Árpád-kor utolsó évszázadában jelent meg az addig vörös színt használó Árpád-ház címerében, később a magyar címer részévé vált[/i]
  [url=http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1ds%C3%A1v]Wikipédia[/url]

 26. profi

  Ha összehasonlitod a történelmi /hétszer vágott/árpád sávos zászlót a nyilasok álltal használt jelképpel,a piros-fehér csikok kivételével semmi hasonlóságot nem találnál.Ezzel az erővel minden nemzeti jelképünkből ki kellene venni az árpád sávot?
  Nem állithatod komolyan,hogy mindenki nyilas aki szereti és tiszteli ezt a történelmi lobogónkat?
  Nem kellene összemosni a nyilas mocskot azokkal akik ilyen vagy olyan okból hordják,viselik az árpád sávot,ne adj Isten még a Magyar zászló mellett különböző demonstrációkar is magukra viszik.
  Ezek mind fasiszta nyilasok?Na ne?

 27. sofar

  [quote]Nem állithatod komolyan,hogy mindenki nyilas aki szereti és tiszteli ezt a történelmi lobogónkat?[/quote]
  Ilyet se komolyan, se komolytalanul nem állitottam. Csak azt, hogy akik előhúzták, és divattá tették, azok sanda szándékból tették, és akik használják, ezeknek a sanda szándékoknak az akaratlan cinkosaivá válnak.

  Azonban bizonyára lesznek közöttük páran, akik előbb-utóbb felismerik, hogy valakik csúnyán kihasználták a jóhiszeműségüket.

 28. profi

  Akik előhuzták büszkék magyarságukra,1100 éves történelmükre!Nem azért vedték elő mert nyilasok,mert ha ez igy lenne akkor tele lenne zsidózással minden felvonulás,demonstráció.Én eddig még egy alkalommal sem tapasztaltam antiszemitizmust.(szerencsére).

 29. mormanka

  Tele is van, kedves barátom. Az árpádsávos zászló a nyilas-éra óta egyjelentésű a nyíltszíni zsidózással, és ahhoz az 1100 éves történelmi büszkeséghez elenyésző köze van. Ez is egy műfaja ugyanis – éspedig a lengetőik tudtával – a kódolt antiszemita beszédnek, s ezzel jó, ha mindenki tisztában van. Ezt mindössze csak aláhúzza az itt-ott kódolatlanul is társuló fasiszta beszéd, amelyet megengednek maguknak a lengetők körében egyesek.
  Megjegyzem: miféle 1100 évre kell büszkének lenni? Az etelközi 1500 évet el kellene felejteni? Avagy a Kína Kanszu tartományában 2500 éve eltöltött régi szép magyar időket? Netán az államforma-, fél lakosság- és teljes kultúracsere ünnepléséhez nélkülözhetetlen az árpádsávozás?
  Zűrzavaros történelemkavalkád helyett föl kellene hagyni embertársaink tudatos ingerlésével, amennyiben egy többek között árpádsáv-lengető tömeggyilkosság sajnálatos sikerességére uszító módon folyamatosan emlékeztetik őket. Akinek árpádsávosok asszisztenciájával 44-ben kiirtották a teljes családját, az ezen a történelmi eseményhatáron nem kíván jó szívvel túllépve, történelmi búvárlat keretében teszem István király keresztény ideológiával elkövetett, idegen erőforrások importjának segítségével végrehajtott, hatalommegragadó tömeggyilkosságaira emlékezni. Megáll a nyilasoknál.
  Természetesen, aki elérzékenyülten akar emlékezni a véres magyar közhatalom-történetre, és ehhez csúsztatott jelentésű szimbólumokkal kíván kardtáncot járni, tegye nyugodtan. Otthon. Az utcát hagyja meg a magyar kultúrnépnek.

  normanka

 30. mormanka

  No most ha valaki még tovább akarja dühíteni az egykor már terror áldozatává tett honfitársainkat, akkor csak taglalja ötletesen, hogy az nem is olyan árpádsáv, mert nem annyiszor van vágva, mert nem egészen olyan a színezése, mert teljesen, akár öt százalékkal is mások az arányai, mert a közepében, ott a karszalagon (mint egykor) nem is olyankereszt van, hanem amolyanrovás. Ezek a mellébeszélések csupán az árpádsáv-performance kísérőműfajai, az eredményes provokáció kiváltotta természetes felháborodás kéjes továbbspannolása.

  normanka

 31. sofar

  …és tudtad, hogy volt zsidó Árpádházi királyunk is? 🙂

  [url=http://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_S%C3%A1muel]Aba Sámuel

  [img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/S%C3%A1muel_Aba.jpg/300px-S%C3%A1muel_Aba.jpg[/img]
  [/url]

 32. profi

  Hát azért ebben kételkedem,de ha ugy is lenne amit nem hiszek már csak a történelem időkorlátjai miatt sem, akkor mi van?Ha végigkövetted levelezésem ebben a témában,észrevehetted hogy semmi kifogásom a zsidók ellen.Sőt!Sok zsidó ismerősöm van,akiket példának állitanék nagyon sok nem zsidó honfitársunk elé.

 33. sofar

  Semmi kétségem nincs a jóhiszeműségedet illetően. Viszont szeretném, ha válaszolnál 5290-es kérdésemre:

  [quote]És arra is emlékszel, hogy kik vették elő?[/quote]

 34. profi

  Nem.sajnos nem emlékszem de a TV-t is hallgatva itt a válaszom:mult évi összefoglaló:
  2007.08.31.Eörsi Mátyás után szabadon.”Magyarországon nincs fasizmus,és antiszemitizmus”.
  Ez elég hiteles válasz.

 35. mormanka

  Magyarországon valóban nincs fasizmus, és nincs (államrezon-gyakorolta, hivatalos) antiszemitizmus. De vannak antiszemiták és fasiszták. Az első mondatból nem következik, hogy a másodikban foglaltakat el kellene tűrnünk.

  normanka

 36. profi

  Nem is kell ,nem is szabad eltürni,teljesen egyetértünk.,de ugyan ki vesz komolyan néhány hőbörgő elmebeteget,esetleg bünözőt.Mégegyszer nem ismétlődhet meg,a történelem szégyene volt.Ebben bárki
  számithat rám is.

 37. mormanka

  Hadd jelezzem: vannak, éspedig kemény történelmi iskolájuk okán elegendően sokan, akik igenis nagyon komolyan veszik azt a néhány „hőbörgő elmebeteget”, például a korántsem elmebetegnek látszó Hegedűs református egyházfit. Örvendetes, hogy többedszer nyugtatsz, miszerint nem ismétlődhet meg a történelem szégyene. De, sajnos, megismétlődhet, a történelem tanulmányozása másra tanít, és a Te garanciád erre harmatkevés. A II. világháború óta ilyesmit nem hisz el az ember csak úgy, egy oldott kinyilatkoztatásra, főként ha azt árpádsávozás, harciasan keményre zárt nemzeti szájú és tüzesen keresztény tekintetű legények feketeruhás egyszerrelépése és birkanépezés kíséri.

  normanka

 38. sofar

  Ennek meg miköze az én kérdésemhez? Én ugyen egy szót sem szóltam se fasizmusról, se antiszemitizmusról. De jó, szabad a gazda:

  Az újnyilasok vették elő: Szabó Albert, Bácsfi Diána, Vér és Becsület, szkinhedek. Első előfordulásai, amikor még mindenki hányt tőle: 1991 tatabányai Turulszobor avatás, 1992 okt.23 Kossuth tér.

  Tisztában vagyok vele, hogy a mostani zászlólengetők túlnyomó többségének erről fogalma sincs, de nem is érdekli, egyszerűen az ellenzékiség, az ellenállás jelképét látja benne, mint korábban a kokárdában.

  De nekik is tisztában kell lenniük azzal, hogy eme öntudatlan jelképválasztással olyan eszmék hálójába kerültek, amiből ébredés után majd megint nagyon nehéz lesz kigabalyodniuk.

 39. sofar

  …a magyargárdisták se valószínű, hogy behatóan tanulmányozták volna a barnaingesek karrierútját, a kristályéjszaka, avagy a nyilaskeresztes mozgalom történetét. De ez a legkevésbé sem menti fel őket a felelősség alól.

 40. profi

  Elbeszélünk egymás mellett!Mi köze a Magyar Gárdának a barnaingesekhez,a kristályéjszakához,vagy a nyilaskesesztesekhez???Semmi!Egy magyar egyesület magyar célokkal,amikbe minden ember/fajra,vallásra való tekintet nélkük/belefér.Én már csak tudom.Állandóan csak a fasisztákra hivatkoztok.Ez az igazság.
  Ha itt néhány magyar összedugja a fejét,egyszerre lép,egyre gondol a fennáló hatalom egyből pánikba esik,mert neki a birka nép jobban megfelel.
  Ilyenkor mindig az jut eszembe,miért kell állandóan a széthuzni,nem az lenne-e az üdvös mindenkinek ha kis hazánkban talán összefognánk,és mivel egy hajóban evezünk talán egy irányba is kellene huzni.
  A gárdába zsidó származásu magyar is jelentkezett!Ő akkor is fasiszta,antiszemita.
  Nem az hanem magyar,és ha valaki magyar az nem egyenlő az antiszemitizmussal,és nyugodtan ki merem jelenteni a rasszizmussal sem.
  A legfontosabb a becsület,öszinteség,tisztesség,amiben a ti oldalotokon sem kételkedem,különben nem koptatnám napok óta a billentyüket.

 41. mormanka

  Bocsánat, de nekem annyira van kedvem e hazában kart karba öltve együtt menetelni a nyilasivadékokkal, mint mondjuk a nagyapámnak volt a szintén magyar Prónay-pribékekkel vagy Kröszl Vilmos zuglói nyilastestvérrel és más tömeggyilkosokkal.
  Az rendben van, hogy egy hajó gyorsabban halad, ha egy irányba húznak benne. Csak nem mindegy, hogy merrefelé. Ebben az apró kérdésben van köztünk alapvető nézeteltérés. Mi itt néhányan nem neonáci-Magyarországot akarnánk.
  Hány százalék cigányt fogadott be eddig a mindenkit egyenlő szeretettel keblére ölelő Magyar Gárda? (Te csak tudod.)
  normanka

 42. profi

  Nem kérte senki,hogy kart karba öltve meneteljen bárki is a Magyar Gárdával.Már megint ott tartunk ahol elkezdtük,abban az apró kérdésben.Megint előhozod Prónayt,Kröszl Vilmost stb.Már jó néhányszor leirtam,sajnos feleslegesen,hogy mi a véleményem ezekről a söpredékekről,de ugy látszik teljsen feleslegesen.
  Ki akar itt neonáci Magyarországot?
  A cigányokkal a kapcsolatos megjegyzésed ennél azért bonyolultabb.Én magam is voltam lent Tatárszentgyörgyön és saját tapasztalataimból elmondhatom,hogy nem a CIGÁNYOK HANEM EGYES BÜNÖZÉSI FORMA amit a köznyelv cigánybünözésnek nevez,ellen ment a demonstráció.Bizony sokáig kellene kopogtatnom az ott lakók panaszait egyes,és akárhogyan is szeretném elkerülni a roma szót,személyek kriminális magatartására.Nem részletezem.
  Sokadszor ismétlem:sam a vallás,sem a bőrszin sem a rassz nem számit,csak egy a becsület,és tisztesség.
  Ez mindkét oldalra vonatkozik!

 43. mormanka

  Nem emlékszem, hogy a „magyarbűnözést” megtestesítő móri vérengzés nyomán tiltakozó nemzeti vonulászás indult volna, pedig hazánkban a magyarbűnözés talán jobban elterjedt, mint a besenyőbűnözés, és a nemzet állapotának többet is árt.
  A tatárszentgyörgyi akció nem holmi „cigánybűnözés” ellen irányult, hanem ez csak a fennen lobogtatott ideológia volt, a tartalom pedig az amúgy is igen sokba kerülő, folyamatosan éleződő cigánygyűlölet mesterséges, aktív szítása, a feszültség robbanáshatárra tornászása. Az eredménye sem az volt, hogy a cigánybűnözők megijedtek volna (vagy a magyarbűnözők megnyugodtak volna, de jó, nem látszanak a vad cigánybűnözéstől, mehetnek Mórra). Akik megrettentek, azok a békés, szerencsétlen, védtelen, saját bűnözőiktől is szenvedő cigányok voltak, és azok a magyarok, akik azt hiszik, hogy annyi magyargárdista nincs, amennyi feldühödött cigánygárdista ennek a provokációnak a nyomán, kvázi a jogos önvédelemre hivatkozva, öt éven belül lesz, az egész államnak és minden békés polgárának a romlására. Ilyesmire jó az uszító provokálás, semmi egyébre. Ne legyek jós.
  Aztán az ilyesmi kifejletét ismerjük a történelemből, ugyan nem a cigányok, hanem a zsidók vonatkozásában, s annak is rendkívül rossz volt az összmérlege. Ki fogja is megfizetni a cechet végül?! Kinek a kontójára csinálják a cirkuszt a legények?!

  normanka

 44. sofar

  [quote]Elbeszélünk egymás mellett!Mi köze a Magyar Gárdának a barnaingesekhez,a kristályéjszakához,vagy a nyilaskesesztesekhez???Semmi!Egy magyar egyesület magyar célokkal,amikbe minden ember/fajra,vallásra való tekintet nélkük/belefér.Én már csak tudom[/quote]
  Nézd, pontosan tudom, hogy nem foglak meggyőzni, ez nem is a célom. Elhiszem, hogy tiszták a szándékaid.

  De ezekután, majd ha egyszer föleszmélsz, hogy mibe keveredtél, már nem hivatkozhatsz arra, hogy neked senki sem szólt…

 45. profi

  Nem belekeveredtem,hanem vállaltam!Nem ugyanaz.Én sem tudlak meggyőzni,remélem az idő igazol.
  Most befejezem mert reggel meló.de érdekes és tanulságos volt veled/veletek/erről a témáról értekezni.
  Okos,értelmes emberekkel mindig szivesen „vitatkozom”.

 46. sofar

  OK sten veled, csak aztán egyszer nehogy valami ilyesféle hírbe vállald bele magadat „véletlenül”… 🙂
  http://index.hu/politika/kulfold/neo080101/

 47. profi

  Közbejött néhány dolog,ezért még kiváncsiságból bekapcsoltam a gépemet.Már megint itt tartunk!!!
  Aki sieg heil.-ezik az egy agyalágyult barom.Már unom de még utóljára leirom:soha többé sieg heilt!!!!!!!
  Mi kell ahoz hogy megértsétek???Nem a külsőségekből kellene itélni.
  A Magyar Gárda soha nem alkalmazott erőszakot,egy pofont sem adott soha senkinek,és ami lehet hogy hihetetlen minden rendezvény fegyelmezetten,mondhatnám békésen zajlott le.
  Most meg lehetne emliteni nagyon sok mindent,reggelig irhatnam,sorolhatnám de csak egy szót irok le:
  Olaszliszka!!!Gondolom senkinek nem hiányzik mégegy eset.Ha egy problémára felhivják a figyelmet már pedig ha belegondoltok ez a probléma sajnos nagyon is valós,az még nem rasszizmus.
  Ahol dolgozom elég sok roma munkaársam van,és akármilyen hihetetlen semmi bajom velük!!!!!
  Na jó éjszakát,holnap/vagyis ma/meló.

 48. sofar

  [quote]Nem a külsőségekből kellene itélni.[/quote]
  Ugyan miért ne kellene? Soha nem gondolkoztál még el azon, hogy ugyan miért éppen zárt katonai alakzatban, náci rohamosztagosokra emlékeztető egyenruhában menetelve kell „felhívni a figyelmet egy valós problémára”?

  Az a szervezet, amely megjelenésében, retorikájában erőszakot sugall, az előbb-utóbb erőszakot is fog alkalmazni. Ugyanis ősi tapasztalat, hogy az olyan állat, aminek szárnya van, lapos csőre, hártyás úszólába, a földön totyog, és közben hápog, az bizony kacsa. És bármit is hápogjon, előbb-utóbb tuttira teleszarja az udvart…

 49. profi

  És Te arra nem gondoltál,hogy a zárt katonai alakzat esetleg a fegyelmet,szervezettséget jelképezi?
  A ruha meg egyáltalán nem emlékeztet a náci rohamosztagosokéra.Szét lehetne nézni a világban,nagyon sok félkatonai civil szervezet van/a Gárda nem az/ahol valóban megtévesztésig hasonló ruhákban járnak.
  Az Egyesült Államokban sok ilyen van,ahol bizony a nálunk tiltott jelképeket/horogkereszt/nyiltan viselik.

  A szervezet megjelenése és retorikája és az erőszak kapcsolata:
  Ha visszaemlékeztek az elmult évben történő Bp-i erőszakos cselekményekre pl.MTV ostroma,tüntetések….
  ott bizony a résztvevők megjelenése/nem zárt katonai alakulat…./semmire nem sugallt mégis mi történt.
  Vagy a vandál futbalszurkolók!Ott sem a zárt katonai alakzat a jellmző,és az egyenruha sem.

  Az alakzat,egyenruha,katonás fellépes a rendet,fegyelmet,összatartozást jelenti és feleslegesen kelt félelmet
  bárkikben is,ellentétben a „cicilben”részegen randalirozó csőcselékkel.

 50. sofar

  Asszem, ehhez az önigazolási gyakorlathoz már nem szükséges további kommentár… :S

 51. mormanka

  Kedves Sófár!
  Nicked és a webhely névazonossága azt sugallja, hogy közel állsz a webhely tartalmi adminisztrációjához. Ezért írom, ennek a fórumnak a tanulságai alapján, a következő javaslatomat: a webhely „Lexikon” rovatát alaposan ki kellene bővíteni, átgondolt és színvonalas szakcikkekkel. Jó volna ugyanis, ha szerepelne a „fasizmus”, a „nácizmus”, a „rasszizmus”, a „nacionalizmus”, a „demokrácia”, a „diktatúra” és hasonlók.
  Indoklás: kitűnő a példád a kacsával. Ámde az újszülöttek számára, akiknek minden vicc új, nem evidens, hogy a kacsa felsorolt tulajdonságai tényleg összetartoznak, pláne ha álcázásképpen jelmezbe öltözik, vagy a hápogásában az ellenkezőjét állítja, tehát csupán a tulajdonságai 90%-át mutatja meg nyíltan. Kedves „profi” barátunk esetleg tényleg jóhiszemű, és tényleg megveti, elutasítja a kifejlett fasizmust. De lehet abban a naív állapotban, amelyben voltaképpen ködös előtte, mi is valójában az, és milyen csírák tartoznak hozzá elválaszthatatlanul, amelyekből szükségképpen nő ki. Amiként többször védekezett azellen, hogy náci irányt jelezzünk, noha aránylag világos (számunkra), hogy a megjelölt jelenségek valóban a nácizmus szerves tartozékai.
  Az más lapra tartozik, hogy valaki programszerűen akar pszeudomilitarista külsőségekben, egyenruhás fenyegető menetelésekben és performance-okban üdvös és kívánatos rendet látni; az ilyen szemlélet bármely katonai diktatúrát ovációval fogadna… mi pedig, hitem szerint, az ellenkezőjét (a civil demokráciát) óhajtjuk.
  Még azt is el tudom képzelni, hogy nem csupán a fogalmak szintjén áll rosszul az újszülött, amennyiben nincs tisztában a történelemben alaposan dokumentált, lényegi jelentésekkel. Van egy más jelenség is. Ennek a fórumnak számos vitaeleme („elbeszélni egymás mellett” stb.) az unalomig ismert érintkezésbeli silányságot mutat. Azt, hogy a történelemben alaposan kipróbált és dokumentált érvelési módok, a demagógia, a csúsztatás, a fals logika stb. fegyverként való használata, szintén ismeretlenek az újszülöttek előtt. Tehát amikor ilyesmibe keverendek, esetleg azt hiszik, színvonalas és építő eszmecserében fejlesztik az együttműködést és önmagukat, nem pedig dögletesen unalmas patronokat sütnek el ezredszer az unalomig ismert, dögletesen silány előadásban. Tehát a „Lexikont” ki kellene bővíteni egy „Példatárral”, amely az elvont fogalmak mellé az ezerarcú konkrét megvalósulásokat is odaköti. Hadd ismerje fel az újszülött, miről van szó.

  Erre a dologra mondok én is egy példát: a műveletlen ember még nem látott elég giccset ahhoz, hogy egy új dologról könnyedén meg tudja állapítani, hogy az giccs. Szakértő műbírálóhoz kell fordulnia. Ám lehet, hogy tisztességes önművelési ambíciója többet kívánna: ő maga is szeretne magabiztosabban mozogni a műalkotások világában. Mit kell tennie? Az elvont meghatározásokon túlmenően mennél több igazi műalkotással és giccsel is szembesülnie kell, amelyek mellett ott a bárca, hogy valójában mik is – így lassan összegyűjtheti magának a műtörténet tapasztalatait, noha maga nem volt része a műtörténetnek. Ugyanígy: hogy mi az előfaizmus, mi a kifejlett fasizmus, mi a nácizmus, azt a meghatározásból nem tudhatja, mert ezek a dolgok új álruhában akarják neki eladni magukat, és mert ő – újszülöttként – gazdag, konkrét tapasztalatokat nem tudott a saját bőrére összegyűjteni. Ezt nem is kívánhatja neki senki, mert olyan nácizmus nincs, amelyben csak egyedül ő részesedhetne okulási célból; ámde a tapasztalatoknak ezt a hiányát enyhítené az (akár értelmezett, kommentált) példatár.

  Összefoglalva: a javaslatom a Lexikon címszókkal való bővítése; és strukturált, világosan bejárható Példatár csatolása a fogalmakhoz.

  normanka

 52. mormanka

  Bocsánat, valamit kicsit elhirtelenkedtem: az érveléstechnikát és a dolgok kifejtésének helyes logikáját külön is példázni kell, ez tehát egy harmadik vonal hiányzó fogalmak és a hiányzó példák mellé: vagyis azt akartam ezzel mondani, hogy ama fogalmi bővülés és példagyűjtemény ne csupán társadalmi műtárgyakat foglaljon magában, hanem a hétköznapok érvelési, logikai tételeit is: „csúsztatás”, „demagógia”, „ideológia”, „önigazolás” stb.
  Szerintem ezzel egyedülálló, példaértékű, színvonalas tartalom volna a webhelyen megalapozható.

  normanka

 53. profi

  Az a baj veletek,hogy semmiféle belátással,logikus gondolkodással nem rendelkeztek.Ti beszéltek kirekesztésről,és ti vagytok a legnagyobb kirekesztők.Ha valaki a „másik oldalról”öszinte,tisztességes baráti szándékkal közeledik abban is csak az ellenséget látjátok.Hogy akartok igy egységes hazát,ha meg sem hallgatjátok a másik felet.Ti ráálltatok egy gondolkodási pályára,és onnan nincs az az ember aki kibillentene benneteket.Ekkora önzőséget,csőlátást.szemellenzőt még nem láttam,de ha ez nektek jó.áldásom rá.
  Talán mással is kellene törődni,nem csak a berögződött fogalmak ismétlésével.
  Soha nem tudtam azt megérteni,miért nem lehet elfogadni a másik érveit,miért hiányzik belőletek a kompromisszumkézség.
  Sajnálom.

 54. sofar

  kik azok a „ti”?

 55. profi

  „Ti” mindannyian /és most nem irom le amit bizonyára nagyon szeretnétek,mert tekintettel vagyok néhány ismerősömre akik,szerencsére nem tartoznak a „maindannyian”fogalmába.Mégegyszer SZERENCSÉRE!!!!/
  Fujjátok a magatokét,és egyáltalán nem veszitek tudomásul a tényeket.
  Más is lehet ember,főleg becsületes ember ebben az országban!Vagyunk néhányan,szrencsére a döntő többség.
  Nem kellene fasiztázni,nyilasozni rögtön,amikor esetleg nem tetszik az az elv amit a másik oldal képvisel,annak ellenére hogy mindannyian ebben az országban élünk,itt kell hasznosak lennünk.
  Szerintem teljesen feleslegesen vitatkozünk,a történelem majd igazol minket.

 56. sofar

  [quote]Az a baj veletek,hogy semmiféle belátással,logikus gondolkodással nem rendelkeztek.Ti beszéltek kirekesztésről,és ti vagytok a legnagyobb kirekesztők.Ha valaki a „másik oldalról”öszinte,tisztességes baráti szándékkal közeledik abban is csak az ellenséget látjátok[/quote]

  Az a baj veled, hogy folyton elszólod magadat: „Ti”-ről, „másik oldalról” beszélsz, ahol ugyebár nem igényel különösebb kifejtést, hogy szerinted kik vannak az egyik, és kik a másik oldalon.

  Egyvalamiben biztosan egyetértünk kedves Profil/Profi: én is pontosan attól tartok, hogy [i]”a történelem majd igazol minket”[/i]…

 57. profi

  Persze hogy a „másik oldal”kifejezést használom.Nem én/mi/határolódunk következetesen.
  Kár hogy van két oldal,de Isten látja a lelkem nem Én /mi/teremtettük.Soha nem tudtam azt megérteni
  miért nem lehetne összefogni minden becsületes embernek egy közös cél érdekében,de amikor ilyen antagonisztikus nézeteltérések állnak fent akkor mit lehet tenni.
  Mi az hogy kik állnak az egyik vagy másik oldalon?csak azt nem mond hogy a fasiszták,mert akkor valóban
  semmi értelme a vitának.
  A történelem NEM fog ugy igazolni amitől tartasz,mert az mégegyszer nem történhet meg,és nem is fog.
  Ebben gondolom legalább egyetértünk!
  Üdv.