Forrás: HETEK

Hetek-összeállítás

Messiás-vita

A csodarabbi titkos pünkösdi hagyatéka

Egy évvel halála után nyilvánosságra hozták Jichák Kaduri kabbalista csodarabbi utolsó, eddig titkos üzenetét, amely állítólag a zsidó messiás nevét tartalmazza – írta a zsidó pünkösd, a sávuót ünnepére megjelent számában az Israel Today című lap. A hír mind zsidó, mind keresztény körökben nagy érdeklődést váltott ki, kritikusai azonban lehetetlennek tartják, hogy a jóval száz év feletti rabbinak tulajdonított feljegyzés hiteles lehet.

Jichák Kaduri 2006 februárjában halt meg, 106. és 117. életéve között – pontos adatokat nem lehet tudni az életkoráról, csak annyit, hogy Bagdadban született, valamikor a 19. század végén. Bár több kritikusa rabbiságát is kétségbe vonja, népszerűsége vitathatatlan volt: jeruzsálemi temetésén 300 ezer tisztelője vett részt. Halála előtt Kaduri állítólag egy papírdarabra leírta a régen várt zsidó messiás nevét, akivel saját bevallása szerint 2003 novemberében személyesen is találkozott. Végakarata szerint azonban feljegyzését csak halála után egy évvel volt szabad nyilvánosságra hozni. A feljegyzésben a Jehosua vagy Jesua zsidó név szerepel.

A bejelentés nagy feltűnést keltett Izraelben és az amerikai evangéliumi keresztények körében is. Éles vita indult kabbalista internetfórumokon is arról, vajon Kaduri jegyzete hiteles-e. Nyolcvanéves fia, a szintén rabbi David Kaduri ugyanis kétségbe vonja, hogy az a több mint egy éve elhunyt apja keze írását tartalmazza.

A rabbi állítólagos aláírásával is ellátott héber nyelvű feljegyzés a következőket tartalmazza: “Ami a Messiás nevének alábbi rövidítését illeti, Ő fel fogja emelni a népet, és bebizonyítja, hogy az Ő igéje és törvénye igaz. Ezt a kegyelem hónapjában írtam alá.” A nevet rejtő héber mondat hat szóból áll, és minden szó első betűjét összeolvasva lehet megkapni a Jehosua vagy Josua nevet – a nyilatkozat hitelességét kétségbe vonók ugyanakkor a hitelességen kívül helyesírási hibát is sejtenek a jegyzetben, amely “segít” a feljegyzés ilyen értelmezésében.

“Ez talán azt jelenti, hogy a rabbi keresztény volt?” – teszi fel a kérdést az egyik izraeli blog szerzője. Keresztény kritikusok azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a Kaduri által leírt messiás – akármilyen néven nevezi is – nem felel meg a Bibliából megismerhető Názáreti Jézusnak, aki a keresztény hit szerint vissza fog térni a földre, és megvalósítja uralmát. Kaduri azt állította, hogy 2003-ban személyesen találkozott a már most Izraelben élő messiással, és közeli rokonainak a következőket mondta el róla: “Nem mondja magáról, hogy én vagyok a Messiás, adjátok át nekem a vezetést«, sokkal inkább a nép fogja rávenni arra, hogy vezesse őket, miután bizonyos jelek meggyőzik őket arról, hogy ő a Messiás.”

Kaduri rabbi halála előtt azt is kifejtette, hogy a Messiás közeli eljövetele “megmenti Jeruzsálemet az iszlámtól és a kereszténységtől, amelyek el akarják venni a várost a zsidó nemzettől – de ez nem fog nekik sikerülni, és egymás ellen fognak harcolni”. Kaduri eme utolsó állítása nyomán egyes keresztény kritikusai felvetették, vajon nem egy “hamis Krisztusról” beszélt-e a rabbi, akinek eljövetele megelőzi majd Jézus Krisztus visszajövetelét. “Sok jó ember számára nehéz megérteni a Messiás személyét” – írta Kaduri. – Egy hús-vér messiás vezetését és rendelkezéseit sokan nehezen fogadják el. Vezetőként a Messiás nem fog semmiféle pozíciót betölteni, de az emberek között lesz, és a médiát felhasználva fog kommunikálni. Uralma tiszta lesz, és személyes illetve politikai érdekektől mentes. Királysága alatt csak az igazságosság fog uralkodni.”

Néhány hónappal halála előtt Kaduri pontosabban is meghatározta, hogyan lehet majd felismerni a Messiást. 2005 őszén, jóm kippúr napján elmondott beszédében azt állította, hogy a Messiás nem jön el addig, amíg Ariel Saron volt miniszterelnök életben van (mint emlékezetes, Saron 2006. január 4-én agyvérzést szenvedett, azóta élőhalottként kómában fekszik, és Ehud Olmert vette át az izraeli kormány vezetését.)

Nem sokkal az után, hogy a rabbi 2003 novemberében találkozott az általa leírt messiással, többször is közelgő katasztrófákra figyelmeztette a világot. 2005 szeptemberében Jeruzsálemben, utolsó szemináriumán a világ összes zsidójához intézett felhívást: térjenek vissza Izraelbe, hogy megmeneküljenek a Földre beköszöntő katasztrófáktól, és felépítsék a jeruzsálemi templomot. Két évvel korábban azt állította, hogy “a Messiás már Izraelben van, és mindaz, amiben az emberek biztosak, hogy nem történik meg, megtörténhet, és mindaz, aminek a megtörténtében biztosak, csalódást okozhat. De a legvégén békesség lesz a Földön”.

A néhai lubavicsi rabbi, Menachem Schneerson 1990-ben azt mondta Kadurinak, hogy meg fogja érni a Messiás eljövetelét. Kaduri, aki egész életében a Kabbala, a zsidó miszticizmus tanulmányozója és oktatója volt, néhány éve visszautasította a judaizmus iránt érdeklődő amerikai popsztár, Madonna kérését, hogy találkozzanak. “Tilos Kabbalát tanítani egy nem zsidónak, éppen úgy, mint a Talmudot vagy akár csak a Tórát” – indokolta döntését. Kaduriról azt állítják, hogy egyike volt a kevés élő embereknek, akik a gyakorlatban is használták a kabbalát a mindennapi élet befolyásolására. Gyakran lehetett őt látni amuletteket osztogatva, melyeknek gyógyító, termékenységet növelő és sikert hozó hatást tulajdonítottak.

A rabbi történetét és feljegyzését nyilvánosságra hozó Avile Schneider, az Israel Today című lap újságírója maga is meglepődött a felzúduláson, amit írása kiváltott. Elmondása szerint az a vallási intézet, amelyhez Kaduri egykor tartozott, igyekezett meggyőzni őt, hogy ne hozza nyilvánosságra a feljegyzést, mivel lehetetlennek tartották, hogy azt a rabbi maga készítette volna.

Kritikusai azzal is indokolják Kadurral szembeni szkepticizmusukat, hogy ő valójában soha nem is volt igazi rabbi, hanem egész életében polgári foglalkozást űzött – könyvelő volt. A Jesua név szintén nem teszi hitelesebbé üzenetét, hiszen ez a név a talmudi korszakban igen elterjedt volt, és nem bizonyítéka annak, hogy az illető a Messiás. Kaduri ugyanakkor élete utolsó éveiben nem is nagyon nyilatkozhatott, hiszen az érthető beszédre már képtelen volt, és ha meg is jelent a nyilvánosság előtt, szavait az őt mindig körülvevő tanítványai tolmácsolták. Voltak azonban olyan “jövendölései” is, amelyek valóra váltak: ilyen volt az 1995. november 22-én bekövetkezett erős földrengés, amelyre előre felhívta a figyelmet, és azt is elmondta, hogy nem vagy alig lesznek áldozatok. A napra pontosan bekövetkezett, a Richter-skálán 6-os erejű földrengésnek végül egyetlen áldozata volt, aki szívrohamot kapott.

Comments are closed.