Forrás: Erec

A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédia című monográfia a Park Könyvkiadó gondozásában jelent meg, három vaskos kötetben, közel 1600 oldalon. Az impozáns munka főszerkesztője a holokausztkutatás doyenje, Randolph L. Braham professzor. Az egyedülálló kiadvány más általános enciklopédiáktól eltérően – amelyek csupán a náci uralom alatt álló Európa fontosabb gettóközpontjaival foglalkoznak – teljes egészében egy országra összpontosít, az 1944-es magyarországi határokon belüli területet foglalja magában, így az első és második bécsi döntéssel, valamint a Csehszlovákia és Jugoszlávia feldarabolásával visszatért vármegyéket is. Az adott közösség nagyságától, és a közösséget alkotó zsidók számától függetlenül tartalmazza az 1944-ben Magyarországon létező valamennyi zsidó közösségre vonatkozó adatokat.

A monográfia bemutatásakor a budapesti Holokauszt Dokumentációs Központban, az intézmény tudományos titkára dr. Botos János megemlítette, hogy a monográfia a magyarországi holokausztkutatás és – feldolgozás 23 neves, az Amerikai Egyesült Államokban, Izraelben, Magyarországon és Romániában élő történész hozzáértő munkájának az eredménye. A történeti irodalomban elsőként dolgozták fel a vészkorszak eseményeinek, a gettósításoknak, a deportálásoknak a helyszíneit, földrajzi hátterét. Az eseményen jelenlévő Braham professzor bejelentette, hogy a monográfia hamarosan angolul is megjelenik. Külön kiemelte Tibori Szabó Zoltán újságíró áldozatos közreműködését a kötetek szerkesztésében. Néhány név a szerzők közül: Frojimovics Kinga (Izrael), Jelinek, A. Yeshayahu (Izrael), Perri (Friedman), Yitzhak (Izrael), Hegyi Ágnes (Egyesült Államok) Lőwy Dániel ((Egyesült Államok), Szita Szabolcs (az intézmény Scheiber-díjas vezető történésze), Orbánné Szegő Ágnes (a Tiszafüredi Városi Könyvtár igazgatója), Toronyi Zsuzsanna (a Zsidó Múzeum tudományos munkatársa), Vörös István Károly (egyetemi tanár).

Rochlitz András, a Park Kiadó ügyvezető igazgatója szerint a terjedelmes enciklopédia alapvető kézikönyként szolgál tanároknak, diákoknak és mindazoknak, akik a magyarországi zsidóság közösségeit sújtó katasztrófát szeretnék megismerni. A kiadó tervezi a vaskos mű CD-n való megjelenítését, és nem zárkózik el attól sem, hogy az interneten is hozzáférhető legyen.

kp

Comments are closed.