Forrás: Mazsihisz

Beszámlóa a 2007. január 10-én, az aranyvonatból származó juttatások elosztásáról döntő (Advisory Board) Bizottság üléséről.

Jelen voltak:

Dr. Szenes Iván a Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága (NÜB) részéről

Háberman Zoltán

Zoltai Gusztáv a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ( Mazsihisz) részéről

Dr. Feldmájer Péter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ( Mazsihisz) részéről

Taly Shaul a Magyarországi Zsidó Szociális Alapítvány (MAZS) részéről

Karajz Miroslava pénzügyi kontrollel

Sessler György

1. Zoltai Gusztáv tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megérkezett az ételszállító kocsiról szóló rendelkező levél. Ennek megfelelően lehetőség van a gépkocsik beszerzésére.

2. Megérkezett a 2006.évre a Mazsihisz által megelőlegezett költség, így pénzügyileg ezek a tételek rendezettek.

3. Ismételten felmerült az étel és az üdülési ellátások költsége. A jelenlévők ismételten tisztázták, hogy a 2006.évre megállapított keretek nem fedezik a valós költségeket ezért szükséges azok felemelése és számításba kell venni a szállítással kapcsolatos költségeket is.

Taly Shaul hangsúlyozta, hogy lehetőség van a reális költségek továbbhárítására, de mivel a 2007.évre biztosított keret nem emelhető, így ez azt fogja jelenteni, hogy kevesebb személy kaphat juttatást.

Dr. Feldmájer Péter hangsúlyozta, hogy alapvető érdeke mindenkinek, hogy valós számokat lásson, ezért szükséges a költségek felemelése, ha a rendelkezésre álló összeg nem elegendő valamennyi igénylőnek, akkor a Mazsihisznek azt kell megvizsgálnia, hogy tud-e további szociális ellátásokat biztosítani, mert ez esetben nyilvánvalóvá válna, hogy ki és milyen terheket vállal magára.

4. Taly Shaul tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a ruhák juttatása tovább folytatódik és a raktározás igen költségesnek látszik, mert a Mazsök Tüköry utcai épületében jelentős díjat kellene fizetni.

Sessler György közölte, hogy ő a maga részéről már felajánlott megfelelő raktárat, amelyet kedvezően igénybe lehetne venni.

Zoltai Gusztáv közölte, hogy megvizsgálja van e olyan helyisége a BZSH-nak vagy a MAZSIHISZ-nek amelyet raktár céljára át tud adni, de ha van is ilyen akkor is problémát jelent a raktárban elhelyezett ruhák őrzése.

5. A bizottsági tagok részére átadásra került Karajz Miroslava által készített összesítés a 2007.évre már megszavazott támogatásokról azzal a magyarázattal, hogy a januári előterjesztés alapján hozott határozat több mint a felét felhasználta az egész évi forrásnak, ugyanakkor a döntések többsége 6 hónapra, illetve sok esetben egész évre szóló támogatásra szól, ezért az aránytalanság csak látszólagos.

6.

A következő ülést a bizottság 2007. februárjában tartja egy később egyeztetett időpontban.

Budapest, 2007. január 16.

Mazsihisz news

Comments are closed.