Forrás: HETEK

Hack Péter

Kiútkeresés

A most véget érő esztendő vitathatatlanul rendkívüli év volt Magyarország történetében. A rendszerváltást követően első ízben tudta egy kormány megőrizni hatalmát a választás után. A választást követő időszak erőszakba torkolló konfliktusai súlyos terhet jelentenek az országnak. A szeptemberi, októberi zavargások alighanem csak egy fejezetet jelentenek a jövőben is folytatódó összecsapásokban.

Sok elemző a kialakult helyzetben a legsúlyosabb problémának a társadalom végzetes megosztottságát látja. Szerintem a társadalom kettészakadása valóban súlyos probléma, de vannak olyan országok, amelyek hasonló ellentéteket élnek át, ám ez mégsem bénítja le az adott ország fejlődését. Magyarország jövője azért vet fel súlyosabb kétségeket, mert a két politikai oldal közötti szembenállásból csak akkor jöhetne ki valamilyen reményteli kibontakozás, ha a konfliktus önreflexióra és ezen keresztül változásra ösztönözné mind a jobb-, mind a baloldalt. Hiszen éppen ez a demokratikus verseny egyik legfőbb értelme. A demokrácia a versengő értékek és érdekek küzdelme, ahol – legalábbis a demokrácia hívei szerint – a verseny a szereplőket hibáik kijavítására és erényeik fejlesztésére kényszeríti.

A 2006-os ősz eseményei rövid távon azért nyugtalanítóak, mert a magyar politika főszereplőiből, az MSZP-ből és a Fideszből – ugyan nem azonos mértékben, de – a fenti követelménnyel ellentétes reakciót váltottak ki. Az események hatására éppen azok az elemek kezdenek megerősödni a két nagy párt politikájában, amelyektől a leginkább el kellene szakadni, és azok a törekvések szorulnak háttérbe, amelyek a jobb jövő ígéretét hordozhatják.

A jobboldalt vezető Fidesz október 23-án egy bibliai idézetet maga elé tartva vonult Budapest utcáira a „rendőri brutalitás” ellen. „Az igazság szabaddá tesz”, hirdette a transzparens, amely mögött olyan politikusok sorakoztak, akik tavaszi kampányuk során például a „rosszabbul élünk” kampányt folytatták, amelynél nagyobbat még a kormánypártok sem tudtak hazudni. Az a jobboldal tartja maga elé az „igazság” feliratot, amely éppen 2006 során tette minden korábbinál egyértelműbbé, hogy kész felvállalni a magyar történelem egyik legsötétebb korszakának, a nyilas rendszernek a szimbólumait és ezen keresztül gondolatait is. Mert ne legyen senkiben semmi félreértés: a magyar szélsőjobb a kilencvenes években nem azért vette elő a huszonhárom történelmi zászló közül éppen a nyilasok által is használt árpádsávos zászlót, mert történetesen ez akadt a kezébe. Ez a zászló a negyvenes években is és a kilencvenes években is az antiszemiták jelképe volt. Azzal, hogy a Fidesz vezetői sem az utcai rendezvényeiken, sem a pártkongresszuson nem határolódnak el ettől a szimbólumtól, gyakorlatilag közösséget vállalnak mindazokkal az eszmékkel, amelyek ehhez a jelképhez kötődnek. A Fidesz tehát nemcsak beletörődött abba, hogy az egykori radikális kisgazdák után a MIÉP, a szélsőjobboldal, az antiszemita radikálisok és az újjáéledő nemzeti szocializmus hívei is bennük látják képviseletüket, hanem láthatóan örömmel is fogadja el.

Ezt nemcsak a zászlóktól és szimbólumoktól való elhatárolódás hiánya, hanem az utcai garázdákkal való szolidaritás és azokkal a szervezetekkel – például történelmi egyházakkal – való akciószövetség is bizonyítja, amely szervezetek a mai napig nem tették egyértelművé viszonyukat az ártatlanok vérének kiontásában való bűnrészességükhöz. (Jelen írás terjedelmét meghaladná annak a könyvtárnyi irodalommal rendelkező ténynek a kifejtése, hogy a nácik rémtetteihez milyen morális támogatást nyújtott a történelmi egyházak hallgatása. Nincs mód kifejteni, hogy az egyes hívők hősies ellenállása és embermentő áldozatkészsége mennyire nem fedi el a hierarchia és a klérus hallgatásának és cinkosságának bűnét.)

A magyar jobboldal eleve kizárja magát a történelmi progresszióból azzal is, hogy Szűrös MSZMP KB-titkártól Krakus ügynökön, Pozsgayn és társain keresztül Mikola Hazafias Népfront-alelnökig menlevelet ad a kommunista múlttal való szembenézés alól mindenkinek, aki hajlandó Orbán Viktornak hűséget fogadni.

Ezen a területen persze a baloldalnak is van miről gondolkodnia. A korábbi miniszterelnöknek valamiért most jutott eszébe úgy nyilatkozni, hogy 1956-ban „a pufajkások csak a törvényes rendet védték”. Mindezt a Kádár által kivégeztetett több mint háromszáz áldozatra való emlékezés idején, a meghurcolt, megkínzott, elüldözött százezrek sebeit felszakítva ötven évvel a forradalom leverése után nyilatkozza egy vezető szocialista, vélhetően sok elvtársa véleményét hangoztatva.

A kádárizmussal való szakítást megkezdő szocialistákat az őszi események láthatóan megzavarták. A zavar egyik tényezője, hogy az őszödi beszéd elsősorban éppen azokat a fiatal szavazókat bizonytalanította el, akik a régi kádári stílustól nehezen elszakadó MSZP-vezetéshez képest üde színfoltnak látták a modern hangon megszólaló Gyurcsányt és csapatát. Az elpártoló fiatalok után az idősebb, a Kádár-rendszerhez ezer szállal kötődő szavazók maradtak hűségesek a párthoz. Ezen szavazók nagy része, a baloldali média jelentős részével együtt, úgy gondolkodik a rendszerváltásról, hogy „persze támogatjuk a rendszerváltást, de úgy, hogy közben nem változik semmi”. Ez a mentalitás a jobboldalon jelenlevő kádáristákra is jellemző, és lényege az, hogy elutasít minden érdemi reformot.

A baloldali reformerek számára rendkívüli kihívást jelent, hogy a reformok legfőbb ellenzői éppen saját táborukban vannak. A baloldal számára a megújulás útja csak a múlttal való világos szembenézésen keresztül vezet. Csak így tudja saját reformellenes vagy reformszkeptikus híveit a nélkülözhetetlen reformok támogatóivá tenni, és csak ez ad esélyt arra, hogy újabb híveket szerezzen. E nélkül még legyőzheti a múltjával ugyancsak szembenézni képtelen jobboldalt, de az ország előtt álló kihívásokat aligha.

Comments are closed.