Forrás: Mazsihisz

“Bizonyítja e kiváló gyülekezet, a Magyarországi Evangélikus Egyház toleráns hagyományait…”

Ünneplő gyülekezet!

Elnök – Püspök Úr, Püspök Urak!

Országos Főfelügyelő úr!

Talán nincs is a világon másik templom, amelyhez olyan iskola tartozik, ahol egy államlapító tanult. Ezen gyülekezet iskolája korábbi nevén az Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnásyum, egy államalapítót nevelt a modern zsidó állam megálmodóját, Herzl Tivadart, aki itt végezte tanulmányait 1876-tól.

Bizonyítja e kiváló gyülekezet, a Magyarországi Evangélikus Egyház toleráns hagyományait, amely nem csak azt engedte meg, hogy más vallásúak is tanuljanak iskoláikban, hanem abban is választást engedett a tanulóinak, hogy milyen nyelvet kívánnak használni.

Most, hogy köszönthetem Prőhle Gergely országos felügyelő urat beiktatása alkalmából, bizton állíthatom Önöknek, hogy méltó ember kerül erre a helyre, olyan kiváló személy, aki követni fogja a toleráns hagyományokat.

Prőhle Gergely felügyelő urat régről ismerem, ismerem elkötelezettségét a vallásos emberek mellett, kiállását a szeretet és igazságosság eszméjéért és ismerem kiváló tudását, széleskörű műveltségét. Nehéz feladatot vállal az, aki a mai rohanó világban egy történelmi egyház az állandóság, az évszázados hagyományok képviseletét vállalja magára, mert ehhez nem csak hit és tudás, hanem türelem és kitartás is kell.

Biztos vagyok abban, hogy az országos felügyelő úr rendelkezik ezen képességekkel és vezetőtársaival együttműködve vezetni tudja egyházát.

Megbízatásához az egész magyarországi zsidóság nevében sok sikert kívánok és kérem rá az Örökkévaló áldását, kérem, hogy adjon neki erőt, egészséget és boldogságot az elkövetkezendő években, hogy be tudja tölteni felelősségteljes hivatását.

Mazsihisz news

Comments are closed.