Forrás: Népszava

Aki még nem tapasztalta, milyen érdekfeszítő olvasmány lehet egy-egy tudóssal készült beszélgetés, vagy az életpályáját bemutató esszé, annak érdemes kézbevennie a Vince Kiadó elegáns kötetét. Mindjárt kettőt. Az egyik szerzője Hargittai István, aki Az öt világformáló marslakó címmel öt világhírű és világformáló tudós, Kármán Tódor, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János és Teller Ede életét, pályáját, tudományos munkáját és emberi arcát rajzolja fel, rendkívül izgalmas párhuzamos szerkesztéssel. Magyarrszágról az antiszemitizmus miatt távoztak, majd a fasizmus uralomra jutásával Európából is kiszorultak, tudományos pályájuk az őket befogadó Egyesült Államokban teljesedett ki. A könyv egyik érdekessége az, ahogy a szerző – maga is több évet töltött tudományos kutatással az Egyesült Államokban – felfejti a marslakó elnevezés többrétű értelmét. A magyar zsidó származású öt tudóst második hazájukban hívták marslakónak, az élvezetes stílusban megírt könyvből tisztán tapintható ki, hogy miért.

A másik kötetet Staar Gyula jegyzi, s korábbi matematikusokkal folytatott beszélgetéseinek kiadása után ezúttal 15 fizikussal folytatott beszélgetéseit adja közre. A Fizikusok az aranykorról című könyv szinte valamennyi főszereplője (a szerző nevezi így megszólaló tudósait) már eltávozott az élők sorából, de tudós-nemzedékek tanítóiként örökségük ma is él. És élő, embermeleg az a tudósportré is, amely a beszélgetések során formát ölt az olvasó előtt. A szerző olthatatlan kiváncsisággal mindegyikükben az emberi lényeget kutatta, a személyes, egyéni arc vonásait. Heisenberget idézI: A 15 tudós közül 13 Magyar anyanyelvűnek született, igaz, sokuk pályája külföldön teljesedett

Bársony Éva

Comments are closed.